Mgr. Peter Gylaník

zodpovedný farmaceut v Dubnici nad Váhom, interný  tútor a školiteľ, člen Poradného tímu výkonného riaditeľa.

V lekárni Dr. Max pracuje od roku 2011.

                                                                 

                                                                

„Ako ocenenie mojej práce a prejavenej dôvery vnímam, že som súčasťou Poradného tímu výkonného riaditeľa.“

Pre lekárne Dr. Max som začal pracovať ako zodpovedný farmaceut pre lekáreň v Nemšovej. Neskôr som sa stal regionálnym tútorom. Potom prišla možnosť adaptovať zamestnancov nových lekární aj mimo regiónu a následne pozícia interného školiteľa. Ako ocenenie mojej práce a prejavenej dôvery vnímam, že som súčasťou Poradného tímu výkonného riaditeľa, ktorý sa vyjadruje pri dôležitých rozhodnutiach týkajúcich sa každodennej praxe v lekárňach.

Kombinácia práce v lekárni, jej vedenie a účasť na projektoch je veľmi zaujímavá. Umožňuje mi vyhnúť sa stereotypu, vyskúšať si niečo nové a zároveň spoznať ďalších ľudí. Skúsenosti získané počas školení môžem následne uplatniť aj v mojej lekárni, no zároveň mi dávajú aj možnosť rásť osobne. Vzdelávanie považujem za veľký benefit.

Dr. Max sa snaží neustále posúvať vpred. Aktívne sa zaujíma o názory zamestnancov lekární, no má aj určité nároky. Základ práce je rovnaký asi ako všade inde, no popri práci lekárnika je tu možnosť vyskúšať si aj možnosť odovzdať skúsenosti ďalej ako tútor, interný školiteľ alebo pracovať ako audítor.