Kariérne dni farmaceutov

So študentami sa pravidelne stretávame na  Kariérnych dňoch na fakulte v Bratislave, Košiciach, Brne a Hradci Králové, počas ktorých majú študenti príležitosť dozvedieť sa viac o kariérnom uplatnení v našich lekárňach, možnostiach profesijného rastu a odbornej praxe v našich lekárňach.

V tomto roku sme sa so študentmi farmácie stretli na farmaceutických fakultách v Bratislave 14.-15.3.2017, v Košiciach 28.3.2017 a v Brne dňa 30.4.2017.

Najbližšie nás čakajú stretnutia so študenti na kariérnych dňoch v termínoch 13.-14.3.2018 v Bratislave a 20.3.2018 v Košiciach.