Kaloba
gtt por (liek.) 1x50 ml
Liek rastlinného pôvodu vo forme kvapiek. Napomáha tlmiť kašeľ, vhodný pri nachladnutí a pri ochoreniach horných dýchacích ciest.
12345 (82%6)
11,99   (-17%)
9,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 2 lekárňach - doručíme do 312 lekární
9 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo
Kaloba
gtt por (liek.) 1x50 ml
12345 (82%6)
Liek rastlinného pôvodu vo forme kvapiek. Napomáha tlmiť kašeľ, vhodný pri nachladnutí a pri ochoreniach horných dýchacích ciest.
11,99   (-17%)
9,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 2 lekárňach - doručíme do 312 lekární
9 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek obsahuje tekutý extrakt z koreňa muškátu Pelargonium sidoides. Je to rastlinný liek, ktorý patrí do skupiny liekov používaných pri bežnom nachladnutí a kašli.

Používa sa pri akútnych infekciách horných dýchacích ciest.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Ak lekár neurčí inak, odporúča sa:
dospelí a dospievajúci nad 12 rokov: 30 kvapiek 3x denne.
deti vo veku 6-12 rokov: 20 kvapiek 3x denne.
deti vo veku 1-2 rokov: 10 kvapiek 3x denne.

Dĺžka liečby: Po odoznení príznakov ochorenia sa pokračuje v užívaní lieku ešte niekoľko dní, aby nedošlo k recidíve. Trvanie liečby nesmie presiahnuť 3 týždne.

Spôsob použitia

Kvapky sa užívajú s trochou tekutiny ráno, na obed a večer.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva a dojčenia pre nedostatok klinických údajov.
Liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 1 rok pre nedostatok klinických údajov.
Liek obsahuje etanol.
Po 1. otvorení sa liek uchováva pri teplote do 30°C po dobu 6 mesiacov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

muškát - extrakt z koreňa (Pelargonii sidoides radicis extractum)
Lieková forma: Perorálne kvapky 
Lieková forma ADC: kvapky
Písomná informácia pre používateľov

Kaloba®
perorálne kvapky

Tekutý extrakt z koreňa Pelargonium sidoides (1 : 8-10) (EPs® 7630)
extrakčná látka: 11 % etanol (m/m)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Kalobu® pozorne, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 7 dňoch, musíte kontaktovať lekára.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov:
  1. Čo je Kaloba® a na čo sa používa
  2. Skôr ako užijete Kalobu®
  3. Ako užívať Kalobu®
  4. Možné vedľajšie účinky
  5. Ako uchovávať Kalobu®
  6. Ďalšie informácie


1. ČO JE KALOBA® A NA ČO SA POUŽÍVA

Kaloba® je rastlinný liek, ktorý patrí do farmakoterapeutickej skupiny prípravkov používaných pri nachladnutí a kašli.

Kaloba® sa používa pri akútnych infekciách horných dýchacích ciest.


2. SKÔR AKO UŽIJETE KALOBA®

Neužívajte Kalobu®
-     keď ste alergický (precitlivený) na extrakt z Pelargonium sidoides alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku Kaloba®.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Kaloba®
Pokiaľ nedochádza k zlepšeniu príznakov v priebehu jedného týždňa, ak máte zvýšenú teplotu trvajúcu niekoľko dní, dušnosť alebo vykašliavate krvavý hlien, ihneď sa poraďte so svojim lekárom.
Neodporúča sa podávanie Kaloby® deťom mladším ako jeden rok vzhľadom k chýbajúcim údajom.
Z bezpečnostných dôvodov by ste nemali užívať Kalobu® pri zvýšenom riziku krvácania alebo pri užívaní antikoagulačných liekov.
Neužívajte Kalobu®, ak máte závažné ochorenie pečene alebo obličiek, pretože pre tieto prípady nie sú k dispozícii potrebné údaje.
Kaloba® obsahuje 12 objemových % alkoholu.

Užívanie iných liekov
Interakcie s inými liekmi neboli doposiaľ hlásené.

Pretože existuje potenciálny vplyv Kaloby® na parametre krvnej koagulácie, nie je možné vylúčiť, že Kaloba® pri súčasnom podávaní inhibítorov koagulácie, ako je phenprocoumon a warfarin, zosilňuje ich účinok.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Kaloba® sa nesmie užívať počas tehotenstva a dojčenia, pretože pre v tejto oblasti nie sú k dispozícii potrebné údaje.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Je nepravdepodobné, že by Kaloba® ovplyvnila Vašu schopnosť pri vedení dopravných prostriedkov a pri obsluhe strojov.


3. AKO UŽÍVAŤ KALOBU®

Vždy užívajte Kalobu® presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Kaloba® je tekutý prípravok pre perorálne užívanie.

Ak Vám Váš lekár neodporučí inak, je denné dávkovanie nasledovné:
·       Dospelí a mladiství nad 12 rokov užívajú 30 kvapiek 3 x denne
·       Deti vo veku od 6 do 12 rokov užívajú 20 kvapiek 3 x denne
·       Deti vo veku od 1 do 5 rokov užívajú 10 kvapiek 3 x denne

Kvapky užívajte s trochou tekutiny ráno, na obed a večer.

Liekovku držte vo zvislej polohe, prípadne ľahko poklopkávajte na jej dno.

Ako dlho môžete Kalobu® užívať?
Po odoznení príznakov ochorenia pokračujte v liečbe Kalobou® ešte niekoľko dní, aby nedošlo k recidíve. Trvanie liečby nesmie presiahnuť tri týždne.

Ak užijete viac Kaloby® ako by ste mali
Príznaky predávkovania neboli zaznamené.

Ak zabudnete užiť Kalobu®
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku Kaloba® tak, ako Vám predpísal lekár alebo ako je popísané v tejto písomnej informácii.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, môže Kaloba® spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hodnotenie nežiaducich účinkov je založené na nasledujúcej klasifikácii podľa frekvencie výskytu:


Veľmi časté: Časté:
Viac ako 1 na 10 liečených osôb Viac ako 1 na 100 liečených osôb
Menej časté: Zriedkavé:
Viac ako 1 na 1.000 liečených osôb Viac ako 1 na 10.000 liečených osôb
Veľmi zriedkavé:
menej ako 1 na 10.000 liečených osôb vrátane jednotlivých hlásených prípadov

Nasledujúci zoznam nežiaducich účinkov pozostáva zo všetkých reakcií, ktoré sa môžu objaviť pri liečbe liekom Kaloba® vrátane tých, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vyššej dávke alebo dlhodobej terapii.

Gastrointestinálne ťažkosti ako bolesti brucha, pálenie záhy, nausea (vracanie) alebo hnačka, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu užívania Kaloby®, sú menej časté.
V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť mierne krvácanie z ďasien alebo nosa. Hypersenzitívna reakcia (napr. kožná vyrážka, žihľavka, svrbenie kože a slizníc) bola popísaná v zriedkavých prípadoch. Tieto reakcie sa môžu vyskytnúť už po prvom užití Kaloby®.
Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytovať závažné hypersenzitívne reakcie s opuchom tváre, dušnosťou a poklesom krvého tlaku.
Po podaní Kaloby® bolo vo veľmi zriedkavých prípadoch spozorované zvýšenie pečeňových hodnôt; príčinná súvislosť medzi týmto javom a užívaním lieku nebola preukázaná.

Ako postupovať v prípade nežiaducich účinkov?
Ak spozorujete príznaky hypersenzitívnej reakcie, ako začervenanie kože spolu so svrbením, prerušte užívanie Kaloby® a ihneď informujte svojho lekára, aby mohol posúdiť závažnosť príznakov a rozhodnúť o nevyhnutných opatreniach. Pokiaľ sa známky heprsenzitivity vyskytli, liek opätovne neužívajte.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ KALOBU®

Kalobu® uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Nepoužívajte liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a etikete. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Po otvorení liekovky nepoužívajte balenia s obsahom 20 ml a 50 ml dlhšie ako 6 mesiacov.

Rastlinné výťažky vo forme kvapiek môžu po dlhšej dobe spôsobiť zakalenie, ktoré však nemá negatívny vplyv na účinnosť lieku. Liek Kaloba® je prírodným produktom, môže preto dochádzať k ľahkému kolísaniu farby a chuti.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Kaloba® obsahuje

Liečivo je extrakt z koreňa Pelargonium sidoides (1 : 8-10) (EPs® 7630). Extrakčná látka je 11 % etanol (m/m).

10,0 g (= 9,75 ml) roztoku obsahuje 8,0 g extraktu z koreňa Pelargonium sidoides.

Pomocou látkou je glycerol 85 % a čistená voda.

Ako vyzerá Kaloba® a čo obsahuje balenie
Kaloba® je hnedo zafarbený roztok. Dodáva sa vo veľkosti balenia 20 ml a 50 ml roztoku. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG
Willmar-Schwabe-Str. 4
D-76227 Karlsruhe
Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

ASI Bratislava, s.r.o.
Grösslingová 58
SK-811 09 Bratislava
Tel.: +421-2/529 24 583
E-mail: asi@computel.sk

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 10/2010.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
46973
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
Voltaren Forte 2,32 % gél
 
13,49 
na sklade
na sklade
SINUPRET
SINUPRETgtt por 1x100 ml
 
9,99 
na sklade
na sklade
Dorithricin
Dorithricin20 pastiliek
7,69  (-16%)
6,49 
na sklade
na sklade
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19 
4,49 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
Bronchipret sirup
Bronchipret sirupsir (liek.skl.) 1x50 ml
 
5,99 
na sklade
na sklade
Ibalgin 400
Ibalgin 40048 tabliet
4,99 
4,49 
na sklade
na sklade
STOPTUSSIN
STOPTUSSINgto por (fľ.skl. s kvapk.) 1x50 ml
6,39 
5,99 
na sklade
na sklade
CEBION
CEBION30 ml, kvapky
5,49 
4,99 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek