Nachádzate sa: > > >
ICHTOXYL
ICHTOXYL
ung (tuba Al) 1x30 g
Liek na vtieranie do kože s protizápalovým, dezinfekčným účinkom. Zmierňuje svrbenie, prekrvuje kožu. Vhodný pri hnisavých, infekčných prejavoch kože, omrzlinách.
Značka: Herbacos recordati
12345 (83%7)
3,39  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 288 lekárňach - doručíme do 317 lekární
3 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
ICHTOXYL
ung (tuba Al) 1x30 g
12345 (83%7)
Liek na vtieranie do kože s protizápalovým, dezinfekčným účinkom. Zmierňuje svrbenie, prekrvuje kožu. Vhodný pri hnisavých, infekčných prejavoch kože, omrzlinách.
Značka: Herbacos recordati
3,39  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 288 lekárňach - doručíme do 317 lekární
3 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Liek obsahuje štyri liečivá: ichtamol, perboritan sodný, oxid vápenatý, síran draselno-hlinitý. Patrí medzi lieky na kožné ochorenia. 

Používa sa u dospelých na miestnu liečbu pri:

 • kožných ochoreniach (impetiginizovaný ekzém a niektoré formy mikrobiálneho ekzému, napr. paratraumatický ekzém, ekzém prsníkových bradaviek, retroaurikulárny ekzém),
 • hnisavých kožných ochoreniach (folikulitídy, furunkuly, karbunkuly, axilárna hidrosadenitída, úporné impetigo, stafylokoková paronychia, vegetujúca pyodermia a pod.),
 • infikovaných plesňových ochoreniach, omrzlinách, preležaninách, začínajúcom zápale vlasového puzdra a pri uhrovitosti.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie je individuálne. Zvyčajne sa masť nanáša 2-3x denne na postihnuté miesta. Pri použití na rozsiahlejšie plochy poškodenej kože (pri preležaninách a pod.) sa o spôsobe používania a dĺžke liečby treba poradiť s lekárom.

Spôsob použitia

Liek sa používa len na kožu. Masť sa môže nanášať v tenkej vrstve (napr. pri ekzéme a i.) alebo v hrubšej vrstve (v prípade hlbokých pyodermií). Masť sa vtiera ľahkou masážou do ragád. Takisto je možné masť naniesť na gázu, priložiť na postihnutú plochu a prekryť obväzom.

Upozornenie

Tehotné alebo dojčiace ženy môžu používať liek len pod dohľadom lekára.
Liek je kontraindikovaný u detí mladších ako 1 rok. Deti staršie ako 1 rok môžu liek používať len na odporúčanie lekára.
Liek sa nemá aplikovať pri akútnom dráždivom zápale kože, pri akútnom ekzéme, na sliznice a do očí.
Pri nanášaní lieku na nechránenú pokožku môže dôjsť k zašpineniu bielizne.
Miesta ošetrené týmto liekom nie je vhodné vystavovať slnečnému žiareniu.
Nie je vhodné súčasne s touto masťou nanášať na rovnaké miesto iné lokálne lieky.
Liek obsahuje vosk z ovčej vlny (lanolín).

Účinné látky

ichtamol, nátriumperborát, oxid vápenatý, síran hlinito-draselný
Lieková forma: Masť 
Lieková forma ADC: masť
ICHTOXYL
dermálna masť

ichtamol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 •                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
 1.               Čo je Ichtoxyl a na čo sa používa
 2.               Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Ichtoxyl
 3.               Ako používať Ichtoxyl
 4.               Možné vedľajšie účinky
 5.               Ako uchovávať Ichtoxyl
 6.               Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ichtoxyl a na čo sa používa

Ichtoxyl sa môže používať na drobné infikované poranenia a pri uhrovitosti. Ak ste si nie istý/á, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ichtamol pôsobí protisvrbivo, protizápalovo, znižuje tvorbu mazu (pôsobí antiseboroicky), má mierny dezinfekčný účinok, zvyšuje prekrvenie kože.
Ostatné liečivá pôsobia mierne dezinfekčne, protisvrbivo a majú mierny sťahujúci účinok.

Ichtoxyl sa používa na miestnu liečbu pri infekčných a hnisavých kožných ochoreniach, pri infikovaných plesňových ochoreniach, pri omrzlinách, pri preležaninách, pri začínajúcom furunkule (hnisavý zápal vlasového puzdra) a pri uhrovitosti.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Ichtoxyl

Nepoužívajte Ichtoxyl
 •          ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
 •          ak máte akútny dráždivý zápal kože,
 •          ak máte akútny ekzém,
 •          na sliznice a do očí,
 •          u detí do 1 roku.

 • Upozornenia a opatrenia
  Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Ichtoxyl.

  Pri použití Ichtoxylu na rozsiahlejšie plochy poškodenej kože (pri preležaninách a pod.) sa o spôsobe používania Ichtoxylu a dĺžke liečby poraďte s lekárom.

  Ak dieťa náhodne požije väčšie množstvo lieku, môže dôjsť k nevoľnosti a dáveniu. V tejto situácii je vhodné dávenie podporiť alebo vyvolať a vyhľadať lekára.

  Deti a dospievajúci
  Nepodávajte tento liek deťom bez porady s lekárom.

  Iné lieky a Ichtoxyl
  Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

  Ichtoxyl masť spolupôsobí s mnohými liekmi, napr. s jódom. Liečivo ichtamol môže zvýšiť účinnosť niektorých kožných liekov, napr. liekov s obsahom kortikosteroidných hormónov,
  chloramfenikolu a heparínu. Preto nie je vhodné nanášať na rovnaké miesto súčasne s Ichtoxylom iné lieky na miestne použitie.
  Z týchto dôvodov bez súhlasu lekára nepoužívajte na vaše ochorenie súčasne s touto masťou iné
  voľnopredajné lieky na miestne použitie.
  Ak vám bude lekár predpisovať nejaký iný liek, informujte ho, že už používate Ichtoxyl.

  Tehotenstvo a dojčenie
  Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Tehotné alebo dojčiace ženy môžu používať Ichtoxyl na odporúčanie lekára.

  Vedenie vozidiel a obsluha strojov
  Liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

  Ichtoxyl obsahuje lanolín
  Nepoužívajte pri známej precitlivenosti na lanolín.


  3. Ako používať Ichtoxyl

  Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal(povedala) váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

  Ak lekár neurčí inak, Ichtoxyl sa nanáša v tenkej vrstve 2 ? 3-krát denne na postihnuté miesta.
  Takisto sa masť môže naniesť na gázu, priložiť na postihnutú plochu a prekryť obväzom. O spôsobe použitia masti u detí sa poraďte s lekárom.

  Ak pri liečbe Ichtoxylom neustúpia ťažkosti do 3 dní alebo ak sa zhoršia, o ďalšom používaní lieku sa poraďte s lekárom.
  Liek nepoužívajte bez súhlasu lekára dlhšie ako 2 týždne.

  Miesta ošetrené Ichtoxylom nie je vhodné vystavovať slnečnému žiareniu.
  Pri nanášaní masti na nechránenú pokožku môže dôjsť k znečisteniu bielizne.

  Ak použijete viac Ichtoxylu, ako máte
  Neexistuje žiadna skúsenosť s predávkovaním Ichtoxylom.
  Pri náhodnom použití väčšieho množstva lieku ako je odporúčané, vyhľadajte lekára na vyhodnotenie rizika a poskytnutie rady.

  Ak zabudnete použiť Ichtoxyl
  Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

  Ak prestanete používať
  Predtým, ako sa z vlastnej vôle rozhodnete prestať používať Ichoxyl, vezmite do úvahy, že vaše ťažkosti môžu zosilniť alebo sa znovu objaviť.

  Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


  4. Možné vedľajšie účinky

  Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
  Pre hodnotenie vedľajších účinkov je ich častosť vyjadrená nasledovne:

  Menej časté (môžu postihovať menej ako u 1 zo 100 osôb): Pri používaní Ichtoxylu môže dôjsť k prechodnému podráždeniu kože (prejaví sa začervenaním), v ojedinelých prípadoch k precitlivenosti na ktorúkoľvek zložku lieku. Príznaky precitlivenosti zahŕňajú svrbenie, sčervenenie, pocity pálenia.

  Zriedkavé (môžu postihovať menej ako u 1 z 1 000 osôb): zdurenie kože, niekedy aj výsevy drobných pľuzgierikov.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


  5.             Ako uchovávať Ichtoxyl

  Uchovávajte pri teplote 10 °C – 25 °C, v suchu.
  Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!

  Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

  Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


  6. Obsah balenia a ďalšie informácie

  Čo Ichtoxyl obsahuje
  ?                 Liečivá sú ichtamol 2,7 g; perboritan sodný 0,3 g; oxid vápenatý 0,006 g; síran hlinito-draselný 0,006 g v 30 g dermálnej masti.
  ?                 Ďalšie zložky (masťový základ) sú vosk z ovčej vlny, žltá vazelína, čistená voda.

  Ako vyzerá Ichtoxyl a obsah balenia
  Homogénna suspenzno-emulzná masť hnedočiernej farby, konzistencie vazelíny, s charakteristickým zápachom po ichtamole v hliníkovej tube.

  Veľkosť balenia: 30 g.

  Držiteľ rozhodnutia o registrácii
  Herbacos Recordati s.r.o.
  Štrossova 239
  530 03 Pardubice
  Česká republika

  Výrobca
  Herbacos Recordati s.r.o.
  Generála Svobody 335
  533 51 Pardubice-Rosice nad Labem
  Česká republika

  Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2015.

  Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
  Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
59982
ADC

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek