Nachádzate sa: > > >
Ibuprofen Dr.Max 400 mg
50 ks, filmom obalené tablety
Liek na zmiernenie bolesti a zníženie horúčky. Obsahuje ibuprofén. Je určený pre dospelých a deti od 12 rokov
Značka: Dr.Max
12345 (90%25)
4,29  
3,89  s DPH
na sklade
15 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 9,90 
Ibuprofen Dr.Max 400 mg
50 ks, filmom obalené tablety
12345 (90%25)
Liek na zmiernenie bolesti a zníženie horúčky. Obsahuje ibuprofén. Je určený pre dospelých a deti od 12 rokov
Značka: Dr.Max
4,29  
3,89  s DPH
na sklade
15 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 9,90 

Liek patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú NSAID (nesteroidné protizápalové lieky), ktoré tlmia bolesť, zápal a znižujú horúčku. Používa sa na zmiernenie miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti hlavy vrátane migrény, bolesti zubov, menštruačné bolesti, a na zníženie horúčky.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie závisí od veku a hmotnosti pacienta.
Mierna až stredne silná bolesť a horúčka:
Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov (≥ 40 kg): Užíva sa 200-400 mg (pol tablety-1 tableta) ako jednotlivá dávka alebo 3-4x denne, s odstupom medzi jednotlivými dávkami 4-6 hodín.
Pri migrenóznej bolesti sa užíva 400 mg (1 tableta) ako jednorazová dávka, v prípade potreby sa dávka opakuje v intervale 4-6 hodín. Maximálna denná dávka nemá prekročiť 1 200 mg (3 tablety).
Deti vo veku 6-9 rokov (s telesnou hmotnosťou 20-29 kg): podáva sa 200 mg (pol tablety) 1-3x denne, s odstupom medzi jednotlivými dávkami 4-6 hodín. Maximálna denná dávka nemá prekročiť 600 mg.
Deti vo veku 10-12 rokov (s telesnou hmotnosťou 30-40 kg): podáva sa 200 mg (pol tablety) 1-4x denne, s odstupom medzi jednotlivými dávkami 4-6 hodín. Maximálna denná dávka nemá prekročiť 800 mg (2 tablety).

Primárna dysmenorea:
Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov: podáva sa 200-400 mg (pol tablety-1 tableta) 1-3x denne v intervale 4-6 hodín. Maximálna denná dávka nemá prekročiť 1 200 mg (3 tablety).

Starší pacienti, pacienti s miernou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene: použiť najnižšiu možnú dávku počas čo najkratšej doby.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú počas jedla alebo tesne po jedle a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Tableta má deliacu ryhu a môže sa rozdeliť na dve rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v treťom trimestri tehotenstva. Počas prvého a druhého trimestra sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné.
Počas dojčenia sa liek neodporúča užívať, po konzultácii s lekárom sa môže použiť iba na krátkodobé liečenie bolesti alebo horúčky.
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Liek je kontraindikovaný u detí mladších ako 6 rokov.
Liek je určený na krátkodobé užívanie, nie dlhšie ako 7 dní. Pri pretrvávajúcej bolesti, alebo v prípade komplikácií konzultovať s lekárom. U detí a dospievajúcich pri ťažkostiach pretrvávajúcich dlhšie ako 3 dni alebo ak sa príznaky ochorenia zhoršia, je potrebné vyhľadať lekára.
Možnými nežiaducimi účinkami lieku sú únava a závrat, čo môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje (najmä v kombinácii s alkoholom).
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

ibuprofén

Liek na zmiernenie bolesti a zníženie horúčky. Obsahuje ibuprofén. Je určený pre dospelých a deti od 12 rokov 1 tableta 1 až 3 krát denne.

Lieková forma ADC: tablety

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2017/02104-ZIB
Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2017/02432-ZIB  

Písomná informácia pre používateľa

Ibuprofen Dr.Max 400 mg filmom obalené tablety

ibuprofén

[pre OTC]

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Ibuprofen Dr.Max 400 mg obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 3 až 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

[pre balenia s výdajom viazaným na predpis]

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

  1. Čo je Ibuprofen Dr.Max 400 mg a na čo sa používa
  2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ibuprofen Dr.Max 400 mg
  3. Ako užívať Ibuprofen Dr.Max 400 mg
  4. Možné vedľajšie účinky
  5. Ako uchovávať Ibuprofen Dr.Max 400 mg
  6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Ibuprofen Dr.Max 400 mg a na čo sa používa

Ibuprofen Dr.Max 400 mg patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú NSAID (nesteroidné protizápalové lieky), ktoré tlmia bolesť, zápal a znižujú horúčku.

Ibuprofen Dr.Max 400 mg sa používa na zmiernenie miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti hlavy vrátane migrény, bolesti zubov, bolesť pri poškodení mäkkých tkanív ako v prípade podliatin a vyvrtnutia, menštruačné bolesti a na zníženie horúčky.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ibuprofen Dr.Max 400 mg

Neužívajte Ibuprofen Dr.Max 400 mg

- ak ste alergický na ibuprofén alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

- ak ste mali alergické reakcie ako astma, nádcha, svrbiace vyrážky alebo opuch pier, tváre, jazyka alebo hrdla po použití liekov obsahujúcich kyselinu acetylsalicylovú alebo iných liekov proti bolesti a zápalu (NSAID)

- ak ste mali žalúdočný alebo dvanástnikový vred alebo krvácanie v týchto orgánoch v súvislosti s predchádzajúcim užívaním liekov proti bolesti a zápalu (NSAID)

- ak máte žalúdočný alebo dvanástnikový vred alebo krvácanie v týchto orgánoch alebo ak ste mali v minulosti dve alebo viac týchto príhod

- keď máte závažné ťažkosti s pečeňou, obličkami alebo srdcom (vrátane ischemickej choroby srdca)

- ak ste v posledných 3 mesiacoch tehotenstva

- ak máte výrazný nedostatok tekutín v organizme (spôsobené napr. vracaním, hnačkou alebo nedostatočným príjmom tekutín)

- ak trpíte akýmkoľvek aktívnym krvácaním (vrátane krvácania do mozgu)

- ak trpíte poruchou krvotvorby z neznámych príčin

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Ibuprofen Dr.Max 400 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak máte systémový lupus erythematosus (SLE) alebo iné autoimunitné ochorenie

- ak máte vrodenú poruchu červeného krvného farbiva hemoglobínu (porfýria)

- ak máte chronické zápalové črevné ochorenie, ako je zápal hrubého čreva s vredmi (ulcerózna kolitída), zápal postihujúci tráviace ústrojenstvo (Crohnova choroba) alebo iné choroby žalúdka alebo čriev

- ak máte poruchu krvotvorby

- ak máte problémy so zrážaním krvi

- ak máte alergie, sennú nádchu, astmu, chronický opuch nosovej sliznice, dutín, nosných mandlí alebo chronické obštrukčné ochorenie dýchacieho systému, pretože v týchto prípadoch je väčšie riziko zúženia dýchacích ciest s dýchacími ťažkosťami (bronchospazmus)

- ak máte problémy s obehom krvi v tepnách horných alebo dolných končatín

- ak máte problémy s pečeňou, obličkami alebo ochorenie srdca alebo vysoký krvný tlak

- ak ste sa práve podrobili veľkému chirurgickému výkonu

- ak ste v 1. až 6. mesiaci tehotenstva

- ak dojčíte

Starší pacienti

Ak ste staršia osoba, budete náchylnejší na vedľajšie účinky, najmä na krvácanie a perforáciu (tvorbu vredov) v tráviacom trakte, ktoré môžu byť aj smrteľné.

Vredy, perforácia (prederavenie) a krvácanie do žalúdka alebo čriev

Ak ste mali v minulosti vred žalúdka alebo čriev, najmä ak bol komplikovaný perforáciou (prederavením) alebo krvácaním, mali by ste dávať pozor na akékoľvek nezvyčajné brušné príznaky a ihneď o tom informovať svojho lekára, najmä ak sa tieto prejavy objavia na začiatku liečby, pretože riziko krvácania a tvorby vredov v tráviacom trakte je v tomto prípade väčšie, a to najmä u starších pacientov. Ak sa objaví krvácanie alebo vredy v tráviacom trakte, liečbu je nutné okamžite ukončiť.

Krvácanie, vredy alebo perforácia (prederavenie) žalúdka alebo čriev sa môžu objaviť bez akýchkoľvek varovných príznakov aj u pacientov, ktorí doteraz nikdy nemali takéto problémy. Tieto komplikácie môžu byť aj smrteľné.

Riziko vredov, perforácie alebo krvácania do žalúdka alebo čriev sa všeobecne zvyšuje s vyššími dávkami ibuprofénu. Riziko sa zvyšuje aj pri užívaní ibuprofénu spoločne s niektorými ďalšími liekmi (pozri časť Iné lieky a Ibuprofen Dr.Max 400 mg).

Kožné reakcie

Prestaňte užívať Ibuprofen Dr.Max 400 mg s prvým príznakom kožnej vyrážky, poškodenia slizníc alebo iných známok alergie, pretože to môže byť prvý príznak závažných kožných reakcií (exfoliatívna dermatitída, multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, Lyellov syndróm), ktoré môžu byť niekedy i smrteľné. Najväčšie riziko vzniku týchto reakcií je v prvom mesiaci liečby.

Účinky na srdce a mozog

Protizápalové lieky a lieky proti bolesti ako ibuprofén môžu byť spojené s malým zvýšeným rizikom srdcového infarktu alebo mozgovej príhody, najmä ak sa užívajú vo vysokých dávkach. Neprekračujte odporúčané dávkovanie ani trvanie liečby.

Pred užitím lieku Ibuprofen Dr.Max 400 mg sa porozprávajte o liečbe so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak:

· máte problémy so srdcom vrátane srdcového zlyhania, angíny pektoris (bolesť na hrudi), alebo ak ste mali srdcový infarkt, podstúpili ste operáciu srdca (koronárny bypass), máte ochorenie periférnych artérií (slabá cirkulácia v nohách alebo chodidlách z dôvodu úzkych alebo zablokovaných ciev) alebo akúkoľvek mozgovú príhodu (vrátane malej mozgovej príhody alebo prechodného ischemického záchvatu).

· máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, alebo niektorý člen vašej rodiny mal srdcové ochorenie alebo mozgovú príhodu, alebo ak ste fajčiar.

Účinky na obličky

Ibuprofen môže spôsobovať problémy s funkciou obličiek, a to aj u pacientov, ktorí doteraz nemali žiadne problémy s obličkami. Tieto ťažkosti môžu u citlivých ľudí mať za následok opuchy nôh a viesť až k srdcovému zlyhaniu alebo sa môže objaviť vysoký krvný tlak.

Ibuprofen môže spôsobiť poškodenie obličiek, najmä u pacientov, ktorí už majú problémy s obličkami, srdcom alebo pečeňou, alebo užívajú diuretiká (lieky na odvodnenie), ACE inhibítory (lieky na liečbu vysokého krvného tlaku), prípadne u starších pacientov. Ukončenie liečby ibuprofénom zvyčajne vedie k úprave stavu.

Aseptická meningitída (zápal mozgových blán bez prítomnosti bakteriálnej infekcie)

V niektorých prípadoch sa u pacientov behom liečby ibuprofénom pozorovala meningitída (prejavujúca sa tuhosťou krku, bolesťou hlavy, nevoľnosťou, vracaním, horúčkou alebo dezorientáciou). Hoci sa najpravdepodobnejšie môže vyskytnúť u pacientov s už existujúcim autoimunitným ochorením ako je systémovým lupus erythematosus alebo zmiešané ochorenia spojivového tkaniva, bola hlásená aj u pacientov, ktorí nemali základné dlhodobé ochorenie.

Deti a dospievajúci

U dehydratovaných detí a dospievajúcich existuje riziko poškodenia obličiek.

Ďalšie upozornenia

Pri dlhodobom užívaní liekov proti bolesti vo vysokých dávkach sa môže objaviť bolesť hlavy, ktorá sa nemá liečiť vyššími dávkami tohto lieku. Pravidelné užívanie liekov proti bolesti môže spôsobiť trvalé poškodenie obličiek a riziko zlyhania obličiek.

Ibuprofen môže zakryť príznaky alebo prejavy infekcie (horúčka, bolesť a opuch) a dočasne predĺžiť čas krvácania.

Iné lieky a Ibuprofen Dr.Max 400 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky vrátane liekov dostupných bez lekárskeho predpisu, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vedľajšie účinky Ibuprofenu Dr.Max 400 mg môžu byť výraznejšie, ak sa súbežne užívajú niektoré ďalšie lieky. Naopak, Ibuprofen Dr.Max 400 mg môže zvýšiť alebo znížiť účinok iných liekov alebo zvýšiť ich vedľajšie účinky, ak sa tieto lieky užívajú súbežne.

Liek Ibuprofen Dr.Max 400 mg môže ovplyvňovať alebo byť ovplyvnený niektorými inými liekmi. Napríklad:

- iné nesteroidné protizápalové lieky

- lieky, ktoré sú antikoagulantmi (čo znamená, že zrieďujú krv a zamedzujú vzniku krvným zrazeninám, napr. aspirín/kyselina acetylsalicylová, warfarín, heparín, tiklopidín)

- lieky proti zrážaniu krvných doštičiek (proti zrážanlivosti krvi) ako je klopidogrel

- metotrexát (používaný na liečbu rakoviny a autoimunitných chorôb)

- digoxín (na liečbu rôznych srdcových chorôb)

- fenytoín (používa sa na prevenciu vzniku epileptických záchvatov)

- lítium (používa sa na liečbu depresie a mánie)

- diuretiká (lieky na odvodnenie) vrátane draslík šetriacich diuretík

- lieky, ktoré znižujú vysoký krvný tlak (ACE inhibítory ako je kaptopril, betablokátory ako sú lieky obsahujúce atenolol, antagonisty receptora angiotenzínu II ako je losartan)

- kolestyramín (používaný na liečbu vysokého cholesterolu)

- aminoglykozidy (lieky proti niektorým typom baktérií)

- SSRI (lieky proti depresii) ako je paroxetín, sertralín, citalopram

- moklobemid (RIMA - liek na liečbu depresie alebo sociálnej fóbie)

- cyklosporín, takrolimus (lieky na potlačenie imunitnej odpovede po transplantácii orgánu)

- zidovudín alebo ritonavir (používajú sa na liečbu pacientov s HIV)

- mifepristón

- probenecid alebo sulfinpyrazón (na liečbu dny)

- chinolónové antibiotiká

- deriváty sulfonylmočoviny (na liečbu cukrovky 2. typu)

- kortikosteroidy (protizápalové lieky)

- bisfosfonáty (používajú sa pri osteoporóze, Pagetovej chorobe a na zníženie vysokej hladiny vápnika v krvi)

- oxpentifylín (pentoxifylín) používa sa na liečbu chorôb spojených s poruchou krvného obehu v dolných alebo horných končatinách)

- baklofén (liek uvoľňujúci svaly)

- vorikonazol alebo flukonazol (typ liekov proti hubovej nákaze)

- ginkgo biloba – liek rastlinného pôvodu (ak užívate tento liek súbežne s ibuprofénom je u vás väčšie riziko zvýšeného krvácania)

Niektoré iné lieky môžu tiež ovplyvňovať liečbu liekom Ibuprofen Dr.Max 400 mg alebo ňou byť ovplyvňované. Pred užitím lieku Ibuprofen Dr.Max 400 mgs inými liekmi je preto potrebné požiadať o radu lekára alebo lekárnika.

Ibuprofen Dr.Max 400 mg a jedlo, nápoje a alkohol

Ibuprofen Dr.Max 400 mg prehltnite a zapite pohárom vody počas jedla alebo po jedle.

Nepite alkohol, pretože môže zhoršiť vedľajšie účinky Ibuprofenu Dr.Max 400 mg, a to najmä účinky na žalúdok, črevá alebo mozog.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Ibuprofen sa nesmie používať v posledných 3 mesiacoch tehotenstva, pretože môže spôsobiť významné poruchy srdca, pľúc a obličiek u nenarodeného dieťaťa. Ak sa používa na konci tehotenstva, môže spôsobiť krvácanie u matky a dieťaťa a oslabiť silu maternicovej kontrakcie a tým oddialiť pôrod.

V prvých 6 mesiacoch tehotenstva smiete používať Ibuprofen Dr.Max 400 mg iba po konzultácii so svojím lekárom a len ak je to úplne nevyhnutné.

Ibuprofen Dr.Max 400 mg patrí do skupiny liekov (NSAID), ktoré môžu zhoršiť plodnosť žien. Tento účinok je reverzibilný, čiže odznie po ukončení užívania lieku.

Ibuprofen sa vo veľmi malom množstve vylučuje do materského mlieka a pri krátkodobej liečbe nie je zvyčajne potrebné dojčenie prerušiť. Ak je však predpísaná dlhodobá liečba, je potrebné zvážiť predčasné ukončenie dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ibuprofen Dr.Max môže spôsobiť, že budete pociťovať závrat alebo ospalosť. Ak u vás tablety vyvolávajú takéto pocity neveďte vozidlá, neobsluhujte stroje ani nerobte činnosti, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť.

3. Ako užívať Ibuprofen Dr.Max 400 mg

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

[pre balenia s výdajom viazaným na predpis]

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať používaním najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšej doby potrebnej na zvládnutie prejavov choroby.

Ak je potrebné užívať tento liek dlhšie ako 7 dní, u detí a dospievajúcich dlhšie ako 3 dni alebo ak sa príznaky ochorenia zhoršujú, poraďte sa so svojím lekárom.

Dávka ibuprofénu závisí od veku a telesnej hmotnosti pacienta. Odporúčaná dávka je:

Mierna až stredne silná bolesť a horúčka

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov (telesná hmotnosť 40 kg a viac)

Užíva sa ½ až 1 tableta v jednorazovej dávke alebo 3-4 krát denne v intervale 4 až 6 hodín. Dávkovanie pri bolesti hlavy pri migréne: 1 tableta v jednorazovej dávke, v prípade potreby 1 tableta v intervaloch 4 až 6 hodín.

Maximálna denná dávka nesmie prekročiť 3 tablety (1 200 mg).

Bolesť pri menštruácii

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov

Užíva sa ½ až 1 tableta 1-3 krát denne podľa potreby v intervale 4 až 6 hodín. Maximálny počet tabliet nemá prekročiť 3 tablety (1 200 mg) v jednom dni.

Tabletu užívajte s jedlom alebo po jedle a zapite ju pohárom vody. Pre ľahšie prehĺtanie alebo úpravu dávok môžu byť tablety rozdelené na dve polovice.

Starší pacienti

Ak ste staršia osoba, vždy sa pred užívaním Ibuprofenu Dr.Max 400 mg poraďte so svojím lekárom, pretože budete náchylnejší na vedľajšie účinky, najmä na krvácanie a perforáciu (prederavenie) v tráviacom trakte, čo môžu byť aj smrteľné komplikácie. Váš lekár vám poradí.

Znížená funkcia obličiek alebo pečene

Ak máte zníženú funkciu obličiek alebo pečene, vždy sa pred užívaním Ibuprofenu Dr.Max 400 mg poraďte so svojím lekárom. Lekár vám dá príslušné pokyny.

Ak ste užili viac Ibuprofenu Dr.Max 400 mg, ako ste mali

Ak užijete viac tabliet Ibuprofenu Dr.Max 400 mg ako ste mali, kontaktujte svojho lekára, pohotovosť alebo lekárnika.

Príznaky predávkovania môžu byť: nevoľnosť, vracanie a bolesť žalúdka alebo hnačka. Taktiež sa môže vyskytnúť hučanie v ušiach, bolesť hlavy, závraty a krvácanie do žalúdka alebo čriev. V závažnejších prípadoch predávkovania sa môže vyskytnúť ospalosť, vzrušenie, dezorientácia, kóma, kŕče, rozmazané videnie, očné problémy, zlyhanie obličiek, poškodenie pečene, nízky krvný tlak, útlm dýchania, modré sfarbenie pier, jazyka a prstov a zvýšený sklon ku krvácaniu. U astmatikov môže tiež dôjsť k zhoršeniu astmy.

Ak zabudnete užiť Ibuprofen Dr.Max 400 mg

Ak ste zabudli vziať dávku svojho lieku, užite dávku čo najskôr, ak ostáva viac ako 4 hodiny do užitia ďalšej dávky.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Riziko nežiadúcich účinkov môžete minimalizovať(znížiť) tak, že budete užívať čo najmenšie množstvo tabliet počas čo najkratšej doby, ktoré sú potrebné na zmiernenie vašich ťažkostí.

Užívanie liekov, ako je Ibuprofen Dr.Max 400 mg, môže mierne zvýšiť riziko srdcového záchvatu (infarktu myokardu) alebo mozgovej mŕtvice.

Užívanie liekov, ako je Ibuprofen Dr.Max 400 mg je výnimočne spájané s vážnymi kožnými problémami u pacientov s ovčími kiahňami alebo s herpesom (pásový opar).

Pri užívaní ibuprofénu sa môžu zriedkavo vyskytnúť poruchy krvi, problémy s obličkami, problémy s pečeňou alebo závažné poruchy kože.

Veľmi zriedkavo môže Ibuprofen Dr.Max 400 mg spôsobiť aseptickú meningitídu (zápal blán, ktoré obklopujú mozog a chránia ho).

Preukázalo sa, že ibuprofén tiež môže v niektorých prípadoch zhoršiť príznaky Crohnovej choroby alebo kolitídy.

Prestaňte užívať Ibuprofen Dr.Max 400 mg a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás vyskytnú:

· prejavy aseptickej meningitídy ako je silná bolesť hlavy, zvýšená teplota, tuhosť krku alebo svetloplachosť

· prejavy intestinálneho krvácania ako:

  • krv v stolici
  • čierna dechtovitá stolica
  • vracanie krvi alebo tmavých čiastočiek, ktoré vyzerajú ako kávová usadenina

Prestaňte užívať Ibuprofen Dr.Max 400 mg a povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytnú:

· nevysvetliteľná bolesť žalúdka (bolesť brucha) alebo iné nezvyčajné príznaky súvisiace so žalúdkom, poruchy trávenia, pálenie záhy, pocit nevoľnosti a/alebo zvracanie

· nevysvetliteľný sipot, dýchavičnosť, kožná vyrážka, svrbenie alebo podliatina (môžu to byť príznaky alergickej reakcie)

· zažltnutie očí a/alebo kože (žltačka)

· silná bolesť hrdla s vysokou horúčkou (môžu to byť príznaky stavu zvaného agranulocytóza)

· rozmazané videnie alebo poruchy videnia (zhoršenie zraku) alebo videnie/počutie zvláštnych vecí (halucinácie)

· zadržiavanie tekutín, napr. opuch členka (môže to byť prejavom poruchy funkcie obličiek)

· závažná rozšírená kožná vyrážka (Stevensov-Johnsonov syndróm a multiformný erytém, príznakmi môže byť závažná kožná vyrážka, pľuzgiere na koži, vrátane pľuzgierikov v ústach, nose a genitáliách rovnako ako olupovanie kože, ktoré môže byť bolestivé a sprevádzané príznakmi ako je bolesť hlavy a horúčka)

Ďalšie vedľajšie účinky

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

- pociťovanie závratu alebo únavy

- bolesť hlavy – ak sa vyskytne pri užívaní tohto lieku, je dôležité, aby ste na jej zmiernenie neužili žiadne iné lieky proti bolesti

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

- pocit ospalosti

- pocit úzkosti

- mravčenie alebo pocit ihličiek na koži

- ťažkosti so spaním

- citlivosť kože na svetlo

- znížená funkcia obličiek, zápal obličiek, zlyhanie obličiek

- kýchanie, upchatie nosa, svrbenie v nose alebo výtok z nosa (nádcha)

- žalúdočný alebo črevný vred, prederavenie steny tráviaceho traktu

- zápal steny žalúdka

- malé podliatiny na koži alebo v ústach, v nose alebo v ušiach

- dýchacie ťažkosti, sipot alebo kašeľ, astma alebo zhoršenie astmy

- zvonenie v ušiach (tinnitus)

- pocit závratu alebo točenia (vertigo)

- vredy v ústach

- závažná alergická reakcia, ktorá spôsobuje opuch tváre alebo hrdla

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

- pocit depresie alebo zmätenosti

- strata zraku

- zmeny v krvnom obraze – prvé prejavy sú: vysoká horúčka, bolesť hrdla, vredy v ústach, príznaky podobné chrípke, pocit veľkej únavy, krvácanie z nosa alebo na koži

- znížený počet krviniek (anémia)

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

- zlyhanie pečene

- srdcové zlyhanie

- infarkt

- zápal pankreasu

- vysoký krvný tlak

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

- zhoršenie ulceróznej kolitídy alebo Crohnovej choroby (zápalové ochorenie čriev)

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii . Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Ibuprofen Dr.Max 400 mg

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Ibuprofen Dr.Max 400 mg obsahuje

- Liečivo je ibuprofén. Každá filmom obalená tableta obsahuje 400 mg ibuprofénu.

- Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý, hydroxypropylcelulóza, laurylsíran sodný, sodná soľ kroskarmelózy, mastenec.

Obal tablety (obalová sústava Opadry 06B28499 biela): hypromelóza, makrogol 400, oxid titaničitý (E171).

Ako Ibuprofen Dr.Max 400 mg vyzerá a obsah balenia

Biele, oválne, bikonvexné (z oboch strán vypuklé) filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Tablety sa môžu rozdeliť na dve rovnaké polovice.

Veľkosti balenia:

Blistre:

6, 10, 12, 20, 24, 30, 36, 40 alebo 50 filmom obalených tabliet.

[pre balenia s výdajom viazaným na predpis]

Blistre:

60 alebo 100 filmom obalených tabliet.

Liekovka:

10, 20, 30, 36, 40 alebo 50 filmom obalených tabliet.

[pre balenia s výdajom viazaným na predpis]

Liekovka:

60 alebo 100 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Dr. Max Pharma Ltd., First Floor Roxburghe House, 273-287 Regent Street, W1B 2HA Londýn, Spojené kráľovstvo

Výrobca

Actavis UK Limited, Whiddon Valley, Barnstaple, North Devon, EX32 8NS , Spojené kráľovstvo

alebo

Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3, Samokovsko shose Str., 2600 Dupnitsa, Bulharsko

alebo

Medis International a.s., Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Česká republika

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika: Ibuprofen Dr.Max 400 mg potahované tablety

Malta: Ibuprofen Dr.Max 400 mg, film-coated tablets

Poľsko: Ibuprofen Dr.Max, 400 mg

Slovenská republika: Ibuprofen Dr.Max 400 mg filmom obalené tablety

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v auguste 2017.

8617A        ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
MUCOSOLVAN
MUCOSOLVANsir 30 mg/5 ml 1x100 ml
 
6,49 
na sklade
na sklade
PARALEN GRIP chrípka a bolesť
 
5,99 
na sklade
na sklade
TALCID
TALCIDtbl mnd 500 mg (blis.) 1x20 ks
 
3,99 
na sklade
na sklade
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUSaer nao (fľ.skl.) 1x10 ml
5,39 
4,69 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
Ibuprofen Dr.Max 400 mg
Ibuprofen Dr.Max 400 mg50 ks, filmom obalené tablety
4,29 
3,89 
na sklade
na sklade
Nalgesin S
Nalgesin Stbl flm 275 mg (blis.Al/PVC) 1x10 ks
 
4,19 
na sklade
na sklade
Brufedol Rapid 400 mg
Brufedol Rapid 400 mgtbl flm 400 mg (blis.) 1x24 ks
 
5,19 
na sklade
na sklade
ANOPYRIN 100 mg
ANOPYRIN 100 mgtbl (blis.) 1x28 ks
 
1,39 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek