Ibalgin DUO EFFECT
dermálny krém 1x100 g
Liek na vtieranie do kože s obsahom ibuprofénu a heparínu. Zmierňuje bolesť, opuch a zápal svalov, šliach, kĺbov, chrbta. Lieči zápal žíl, vstrebáva krvné podliatiny.
Značka: Ibalgin
9,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 282 lekárňach - doručíme do 314 lekární
9 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo
Ibalgin DUO EFFECT
dermálny krém 1x100 g
Liek na vtieranie do kože s obsahom ibuprofénu a heparínu. Zmierňuje bolesť, opuch a zápal svalov, šliach, kĺbov, chrbta. Lieči zápal žíl, vstrebáva krvné podliatiny.
Značka: Ibalgin
9,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 282 lekárňach - doručíme do 314 lekární
9 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek obsahuje liečivá ibuprofén a heparinoid. Ibuprofén patrí do skupiny liekov známych ako nesteroidové protizápalové lieky (NSAID). Heparinoid zabraňuje tvorbe krvných zrazenín, urýchľuje vstrebávanie krvných výronov, tiež zmenšuje tvorbu opuchov a pôsobí protizápalovo.

Liek je určený na miestnu liečbu:

 • bolesti a zápalu svalov, šliach a kĺbov (napr. tenisový lakeť);
 • na úľavu pri bolestiach chrbta;
 • bolestivých stavov pri osteoartróze (ochorenie kĺbov);
 • bolestivých zápalov kĺbových puzdier;
 • zápalov šliach a svalových úponov;
 • reumatických ochorení.

Liek je určený tiež na liečbu poúrazových stavov a následkov športových úrazov ako sú:

 • opuchy a modriny;
 • vyvrtnutie kĺbu;
 • poranenia mäkkých častí kĺbov.

Na odporúčanie lekára sa používa:

 • na miestnu liečbu zápalov povrchových žíl a zápalov v okolí žíl;
 • na zmäkčenie stvrdnutej kože pri žilovej nedostatočnosti.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci od 12 rokov: aplikuje sa 2-3x denne asi 1 mm hrubá vrstva krému na postihnuté miesto a jeho okolie. Časový odstup medzi jednotlivými aplikáciami má byť 4-5 hodín.
Pri silných bolestiach je vhodné doplniť liečbu celkovým podaním tabliet s obsahom ibuprofénu.

Ak ťažkosti do 3 dní neustúpia alebo sa naopak zhoršia, alebo sa prejavia nežiaduce účinky lieku, liečbu treba prerušiť a obrátiť sa na lekára. Bez súhlasu lekára nepoužívať liek dlhšie ako 2 týždne.

Spôsob použitia

Krém sa aplikuje rovnomerne na postihnuté miesto a jeho okolie a zľahka sa votrie do kože. Krém sa nesmie aplikovať na otvorené rany, na porušený povrch kože, na sliznice a do očí. Po nanesení krému si má pacient umyť ruky (ak nie sú liečeným miestom). U žilových ochorení sa môže priložiť kompresívny obväz. Pri rozsiahlych a bolestivých krvných výronoch sa spočiatku môže miesto ošetrené krémom prekryť nepriedušným obväzom, najlepšie cez noc.

Upozornenie

Počas tehotenstva a dojčenia sa liek môže používať krátkodobo v opodstatnených indikáciách s výnimkou posledného trimestra tehotenstva, kedy sa neodporúča používať vôbec.
U detí do 12 rokov sa liek nemá používať.
Liek sa nesmie používať u pacientov s náchylnosťou na astmatický záchvat, žihľavku alebo alergickú nádchu po podaní kyseliny acetylsalicylovej či niektorých protizápalových liečiv.
Liek obsahuje parahydroxybenyoáty (parabény), ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie.
Liek obsahuje propylénglykol, ktorý môže spôsobiť podráždenie pokožky.
Pri užívaní lieku sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia (frekvencia neznáma).
Heparinoid je v miestnej aplikácii inkompatibilný s mnohými látkami, napr. s hydrokortizónom.
Neodporúča sa krém riediť alebo miešať s iným masťovým základom.
Uchovávať pri teplote do 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

ibuprofén, heparinoid
Lieková forma: Dermálny krém 
Lieková forma ADC: krém
Písomná informácia pre používateľa

Ibalgin DUO EFFECT
5 %/100 UI/mg dermálny krém

ibuprofen/heparinoid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 •       Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •       Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •       Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 •       Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
 1. Čo je Ibalgin Duo Effect a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ibalgin Duo Effect
 3. Ako používať Ibalgin Duo Effect
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Ibalgin Duo Effect
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ibalgin Duo Effect a na čo sa používa

Ibalgin Duo Effect, dermálny krém obsahuje liečivá ibuprofen a heparinoid.
Ibuprofen patrí do skupiny liekov známych ako nesteroidové protizápalové lieky (NSAID). Pri lokálnom použití potláča bolesť, zmierňuje zápal a opuch v postihnutej oblasti. Je vhodný na liečbu miestnych prejavov nereumatických i reumatických bolestivých stavov pohybového ústrojenstva.
Heparinoid zabraňuje tvorbe krvných zrazenín, urýchľuje vstrebávanie krvných výronov, tiež zmenšuje tvorbu opuchov a pôsobí protizápalovo. Pri lokálnom použití zmierňuje bolesť
i zápal a navyše lieči aj zápal žíl a modriny.
Používanie krému je vhodné aj pri celkovej liečbe tabletami s obsahom ibuprofenu.

Ibalgin Duo Effect, dermálny krém je určený na miestnu liečbu:
bolesti a zápalu svalov, šliach a kĺbov (napr. tenisový lakeť);
na úľavu pri bolestiach chrbta;
bolestivých stavov pri osteoartróze (ochorenie kĺbov);
bolestivých zápalov kĺbových puzdier;
zápalov šliach a svalových úponov;
reumatických ochorení.

Ibalgin Duo Effect, dermálny krém je určený tiež na liečbu poúrazových stavov a následkov športových úrazov ako sú:
opuchy a modriny;
vyvrtnutie kĺbu;
poranenia mäkkých častí kĺbov.

Na odporúčanie lekára sa používa:
·         na miestnu liečbu zápalov povrchových žíl a zápalov v okolí žíl;
·         na zmäkčenie stvrdnutej kože pri žilovej nedostatočnosti.

Ibalgin Duo Effect, dermálny krém je určený na liečbu dospelých a dospievajúcich od 12 rokov.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára. Bez poradenia sa s lekárom nepoužívajte liek dlhšie ako 2 týždne.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ibalgin Duo Effect

Nepoužívajte Ibalgin Duo Effect
 •          ak ste alergický na ibuprofen či heparinoid (liečivá lieku Ibalgin Duo Effect) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
 •          ak máte sklon k astmatickému záchvatu, žihľavke alebo alergickej nádche po podaní kyseliny acetylsalicylovej alebo niektorých protizápalových liekov;
 •          ak máte poruchu krvnej zrážanlivosti, poraďte sa pred použitím tohto lieku s lekárom.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať Ibalgin Duo Effect, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Ibalgin Duo Effect, dermálny krém sa nesmie používať na otvorené rany, porušený kožný povrch, sliznice, do úst a do očí.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, poraďte sa pred použitím tohto lieku s lekárom a bez jeho odporúčania ho nepoužívajte.
Preto, že Ibalgin Duo Effect je krém podávaný lokálne na bolestivú oblasť, je tu menšie riziko komplikácií, ako pri perorálnom podaní ibuprofenu (alebo podobného protizápalového lieku proti bolesti).
Tento liek obsahuje parabény a propylénglykol, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky alebo alergické reakcie.

Deti a dospievajúci
Nepoužívajte Ibalgin Duo Effect u detí do 12 rokov.

Iné lieky a Ibalgin Duo Effect
Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Ibalgin Duo Effect krém nemožno nanášať na kožu súčasne s niektorými liekmi na miestne použitie, napríklad s liekmi s obsahom tetracyklínu, hydrokortizónu a kyseliny salicylovej.
Bez súhlasu lekára nepoužívajte na vaše ochorenie súčasne s týmto krémom iné voľnopredajné lieky na miestne používanie.
Pri predpisovaní iných liekov upozornite lekára, že používate Ibalgin Duo Effect, dermálny krém.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

V tehotenstve a počas dojčenia sa liek môže používať len so súhlasom lekára.
V posledných troch mesiacoch tehotenstva sa liek nesmie používať, pretože by mohlo dôjsť ku krvácaniu.
V čase dojčenia možno liek použiť krátkodobo a na malé plochy.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Liek neovplyvňuje pozornosť.

Ibalgin Duo Effect obsahuje parabény a propylénglykol, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky alebo alergické reakcie.


3. Ako používať Ibalgin Duo Effect

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak lekár neurčí inak, dospelým a dospievajúcim od 12 rokov sa nanáša na postihnuté miesto a jeho okolie 2 až 3-krát denne v časových odstupoch 4 až 5 hodín asi 1 mm hrubá vrstva krému, ktorá sa ľahko votrie do kože. Pri ochorení žíl je možné na noc priložiť kompresný obväz.

Pri rozsiahlych a bolestivých výronoch sa spočiatku môže miesto ošetrené krémom prekryť nepriedušným obväzom, najlepšie cez noc.

Pri silných bolestiach je vhodné liečbu doplniť užívaním tabliet s obsahom ibuprofenu.

Vyhnite sa zaneseniu krému do otvorených rán, na narušený povrch kože, na sliznice a do očí.
Po nanesení krému si umyte ruky, ak nie sú liečeným miestom.

Bez porady s lekárom nepoužívajte liek dlhšie ako 2 týždne.

Ak pri poraneniach neustúpia ťažkosti do 3 dní, alebo naopak dôjde k zhoršeniu, či sa prejavia nežiaduce účinky lieku, prerušte liečbu a obráťte sa na lekára.

Pri zápalových reumatických ochoreniach sa o vhodnosti použitia a dĺžke liečby Ibalginom Duo Effect poraďte s lekárom. Ak lekár neurčí inak, Ibalgin Duo Effect sa pri týchto ochoreniach používa zväčša počas 2 až 3 týždňov.

Pri ochoreniach žíl sa o dĺžke liečby Ibalginom Duo Effect poraďte s lekárom. Ak lekár neurčí inak, Ibalgin Duo Effect sa pri týchto ochoreniach používa zväčša počas 1 až 2 týždňov. Používanie krému Ibalgin Duo Effect pri ochoreniach žíl je len súčasťou komplexnej liečby. Dodržiavajte ostatné liečebné postupy, ktoré vám lekár odporučil (užívanie iných liekov, kompresívna liečba obväzom alebo pančuchou).

Ak použijete viac Ibalginu Duo Effect, ako máte

Predávkovanie nebolo doposiaľ popísané.
Pri náhodnom požití väčšieho množstva lieku malým dieťaťom môže dôjsť k nevoľnosti až vracaniu. Je vhodné dávenie podporiť alebo vyvolať a vyhľadať lekára.

Ak zabudnete použiť Ibalgin Duo Effect

Ak ste zabudli použiť krém Ibalgin Duo Effect v správny čas, naneste si ho, hneď ako si spomeniete, a potom pokračujte ako obvykle. Nepoužívajte dvojnásobné množstvo, aby bola doplnená chýbajúca dávka.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
miestne podráždenie kože u citlivých pacientov, ktoré sa môže prejaviť začervenaním kože, pocitmi pálenia alebo svrbenia, niekedy aj výsevmi drobných vyrážok.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)
·         reakcie z precitlivenosti.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Ibalgin Duo Effect

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale, na ochranu pred vlhkosťou.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Ibalgin Duo Effect obsahuje

-          Liečivá sú:
ibuprofen 1,5 g (5 %), heparinoid (100 UI/mg) 0,060 g v 30 g krému,
ibuprofen 2,5 g (5 %), heparinoid (100 UI/mg) 0,100 g v 50 g krému alebo
ibuprofen 5 g (5 %), heparinoid (100 UI/mg) 0,200 g v 100 g krému.

-          Ďalšie zložky (krémový základ) sú stredné nasýtené triacylglyceroly, stearoylmakrogol 100, stearoylmakrogol 1050, hydroxyetylcelulóza, kyselina stearová, cetylalkohol, stearylalkohol, metylparabén, propylparabén, propylénglykol, čistená voda.

Ako vyzerá Ibalgin Duo Effect a obsah balenia

Vzhľad lieku: Ibalgin Duo Effect je takmer biely krém.

Veľkosť balenia: 30 g krému, 50 g krému alebo 100 g krému.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2015.

Logo Zentiva

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
07189
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
ACYLPYRIN
ACYLPYRIN10 tabliet
1,29  (-23%)
0,99 
na sklade
na sklade
VERAL 1 % GÉL
VERAL 1 % GÉLgel (tuba lamin.) 1x100 g
 
8,29 
na sklade
na sklade
Voltaren Forte 2,32 % gél
13,49  (-16%)
11,39 
na sklade
na sklade
PANCREOLAN FORTE
PANCREOLAN FORTE60 tabliet
 
8,99 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
Flector EP gél
Flector EP gélgel der 1x60 g
 
6,19 
na sklade
na sklade
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19  (-15%)
4,39 
na sklade
na sklade
Lioton gel 100 000
Lioton gel 100 000gél, 100 g
12,69  (-21%)
9,99 
na sklade
na sklade
Orinox 1 mg/ml
 
3,49 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek