GUNAPREVAC
GUNAPREVAC
homeopatikum, 6x1 g
Viaczložkový homeopatický liek bez schválených terapeutických indikácií.
11,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 15 lekárňach - doručíme do 315 lekární
11 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
GUNAPREVAC
homeopatikum, 6x1 g
Viaczložkový homeopatický liek bez schválených terapeutických indikácií.
11,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 15 lekárňach - doručíme do 315 lekární
11 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Viaczložkový homeopatický liek bez schválených terapeutických indikácií. Homeopatia je liečebná metóda založená na základe zákona podobnosti a používa liečivé látky v nekonečne malých (infinitezimálnych) dávkach. Homeopatia sa chápe ako regulačná liečba pri akútnych a chronických ochoreniach. Homeopatický liek je špecifický regulátor chorého organizmu. Zložky homeopatických liekov sa používajú v takom stupni riedenia, ktoré zaručuje netoxickosť lieku.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti vo veku viac ako 6 rokov:
Prevencia: 1 tuba piluliek na homeopatické použitie týždenne počas 6 týždňov.
Liečba: 1 tuba piluliek na homeopatické použitie v priebehu prvých 24 až 48 hodín od objavenia sa prvých príznakov ochorenia. Potom každých 6 až 8 hodín až do vymiznutia príznakov. V prípade pretrvávania príznakov je potrebné poradiť sa s lekárom.

Deti vo veku od 2 do 6 rokov: polovica dávky pre dospelých.

Použitie u detí vo veku do 2 rokov sa má konzultovať s detským lekárom.

Spôsob použitia

Pilulky sa vysypú priamo pod jazyk a nechajú sa voľne rozpustiť. Užívajú sa 15 minút pred jedlom. U detí je možné dávku rozpustiť v malom množstve vody.

Upozornenie

Užívanie lieku počas tehotenstva a dojčenia sa má konzultovať s lekárom.
Deťom do 2 rokov je možné liek podávať len po konzultácii s lekárom.
Liek obsahuje sacharózu.

Lieková forma: Granuly u homeopatických liekov 
Lieková forma ADC: tablety

Písomná informácia pre používateľa

GUNAPREVAC
granuly na homeopatické použitie

Homeopatický liek

Aconitum napellus, Atropa bella-donna, Echinacea angustifolia, Asclepias vincetoxicum, Anas barbariae, hepatis et cordis extractum, Cuprum metallicum, Haemophilus influenzae

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal
váš lekár alebo lekárnik.

 

  •          Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  •          Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
  •          Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
  •          Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 5 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

 


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 

 

  1. Čo je Gunaprevac a na čo sa používa
  2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Gunaprevac
  3. Ako užívať Gunaprevac
  4. Možné vedľajšie účinky
  5. Ako uchovávať Gunaprevac
  6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 


1. Čo je Gunaprevac a na čo sa používa

Gunaprevac je viaczložkový homeopatický liek bez schválených terapeutických indikácií.

Homeopatia je liečebná metóda založená na základe zákona podobnosti a používa liečivé látky v nekonečne malých (infinitezimálnych) dávkach. Homeopatia sa chápe ako regulačná liečba pri akútnych a chronických ochoreniach.
Homeopatický liek je špecifický regulátor chorého organizmu. Zložky homeopatických liekov sa používajú v takom stupni riedenia, ktoré zaručuje netoxickosť lieku.

Homeopatický liek používajte podľa rady odborníka na homeopatiu.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Gunaprevac

Neužívajte Gunaprevac
- ak ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Gunaprevac.
Upozornenie pre diabetikov: 1 tuba granúl na homeopatické použitie obsahuje cca 1g sacharózy (repného cukru).

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Deti a dospievajúci
Deťom do 2 rokov je možné Gunaprevac podávať len po konzultácii s lekárom.

Iné lieky a Gunaprevac
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Gunaprevac a jedlo a nápoje
Gunaprevac sa môže užívať v odporučených intervaloch a dávke. Neboli hlásené žiadne interakcie s jedlom a nápojmi.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Gunaprevac nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje


3. Ako užívať Gunaprevac

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Dospelí a deti staršie ako 6 rokov:
Prevencia: 1 tuba granúl na homeopatické použitie týždenne počas 6 týždňov,
Liečba: 1 tuba granúl na homeopatické použitie v priebehu prvých 24 až 48 hodín od objavenia sa prvých príznakov ochorenia. Potom každých 6 až 8 hodín až do vymiznutia príznakov. V prípade pretrvávania príznakov sa poraďte so svojím lekárom.

Deti od 2 do 6 rokov: polovica dávky pre dospelých.

Použitie u detí mladších ako 2 roky konzultujte s detským lekárom.

Granuly vysypte priamo pod jazyk a nechajte ich voľne rozpustiť. Užite 15 minút pred jedlom.
U detí je možné dávku rozpustiť v malom množstve vody.

Ak sa príznaky ochorenia do 5 dní nezlepšia alebo ak sa zhoršia, poraďte sa so svojím lekárom.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nepozorovali sa žiadne nežiaduce účinky.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

5. Ako uchovávať Gunaprevac

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Gunaprevac obsahuje

- Liečivá sú:
1 tuba granúl na homeopatické použitie (1g) obsahuje:

Aconitum napellus (Prilbica modrá) 5 CH (0,1 nanogramov),
Atropa bella-donna (Ľuľkovec zlomocný) 5 CH (0,1 nanogramov),
Echinacea angustifolia (Echinacea úzkolistá) 3 CH (1 mikrogram),
Asclepias vincetoxicum (Luskáč lekársky) 5 CH (0,1 nanogramov),
Anas barbariae, hepatis et cordis extractum
(extrakt z pečene a srdca kačice) 200 K (10 femtogramov),
Cuprum metallicum (meď) 3 CH (1 mikrogram),
Haemophilus influenzae (baktéria) 9 CH (1 attogram)

- Ďalšia zložka je sacharóza.

Ako vyzerá GUNAPREVAC a obsah balenia

Gunaprevac sú biele granúly sférického tvaru.
Obsah balenia: 6 túb granúl na homeopatické použitie v papierovej škatuľke.
Každá tuba obsahuje 1 g granúl na homeopatické použitie.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

inPHARM CLINIC s.r.o.,
V Lipkách 647, 154 00 Praha 5, Česká republika
tel.: +420 241 432 133, e-mail inpharm@inpharm.cz

Výrobca:

GUNA S.p.a., Via Palmanova 71, 20132 Miláno, Taliansko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 08/2012.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk

 

2163A
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
ACC LONG
ACC LONGtbl eff 600 mg (vre.Al/papier) 1x10 ks
 
8,99 
na sklade
na sklade
Octanový krém
Octanový krémcrm (tuba laminátová) 1x80 g
 
1,52 
na sklade
na sklade
Dorithricin
Dorithricin20 pastiliek
7,69  (-20%)
6,19 
na sklade
na sklade
HYLAK FORTE
HYLAK FORTEkvapky, 100 ml
9,59  (-22%)
7,49 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
CORYZALIA
CORYZALIAtbl obd 1x40 ks
 
6,99 
na sklade
na sklade
PARAGRIPPE
PARAGRIPPEtbl (PVC/Al) 1x60 ks
 
6,19 
na sklade
na sklade
APOTHEKE BIO DETSKÝ BYLINNÝ ČAJ UKĽUDŇUJÚCI
APOTHEKE BIO DETSKÝ BYLINNÝ ČAJ UKĽUDŇUJÚCInálevové vrecká (od ukončeného 6. mesiaca) 20x1,5 g (30 g)
 
1,89 
na sklade
na sklade
MÜLLEROVE PASTILKY SO SKOR. MAT. DÚŠKOU A VIT. C
MÜLLEROVE PASTILKY SO SKOR. MAT. DÚŠKOU A VIT. C(pri kašli) 30+6 zadarmo (36 ks)
 
3,99 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek