Generická substitúcia

 

Na doplatkoch za lieky na predpis ste u nás minulý rok ušetrili takmer 3,8 mil. €.
 

VEDELI STE, ŽE ?

 • Čo je generická substitúcia?
  Generická substitúcia je nahradenie originálneho alebo generického lieku iným liekom. Umožňuje lekárnikovi ponúknuť pacientovi náhradu predpísaného konkrétneho lieku od jedného výrobcu liekom iného výrobcu s rovnakou účinnou látkou, liekovou formou a silou. Jej výhodou je zníženie doplatkov a poskytnutie väčšieho výberu liekov pre pacientov.

  Vďaka tejto alternatíve máte možnosť vybrať si, akú sumu na doplatku za lieky ušetríte. Lekárnik vám generický liek môže poskytnúť aj v prípadoch, keď je liek od určitého výrobcu dlhodobo nedostupný na trhu. Generická substitúcia sa neuplatňuje v prípade, ak Váš lekár záznamom na recepte zakáže z medicínskeho dôvodu výdaj náhradného generického lieku.
 • Čo je generický liek?
  Je to humánny liek obsahujúci rovnaké liečivo, s rovnakou cestou podania, v rovnakej liekovej podobe a s rovnakým účinkom ako originálny liek. Je plnohodnotnou a väčšinou cenovo výhodnejšou alternatívou k originálnym liekom po skončení ich patentovej ochrany. V cene originálneho lieku sú totiž zahrnuté aj náklady na výskum a vývoj.

   

 • Je generický liek bezpečný?
  O svoje zdravie sa nemusíte obávať. Generické lieky majú zabezpečenú rovnakú farmaceutickú kvalitu, účinnosť a bezpečnosť ako originálny liek. Podliehajú rovnako prísnej kontrole. Kvalitu všetkých dostupných liekov na Slovensku garantuje ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv).

Zákon o liekoch
V zmysle ust. § 121 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o liekoch), je osoba, ktorá vydáva humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu, povinná pri výdaji humánneho lieku, ktorý je uhrádzaný alebo čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia, informovať pacienta o možnosti výberu náhradného humánneho lieku a o výške doplatku pacienta za všetky náhradné humánne lieky podľa platného zoznamu kategorizovaných liekov, ktoré je možné vydať na základe predloženého preskripčného záznamu alebo lekárskeho predpisu. Okrem toho je tiež povinná vydať pacientovi humánny liek, ktorého liečivo je uvedené v prílohe č. 1 Zákona o liekoch, ktorý je bez doplatku alebo s najnižším doplatkom pacienta a ktorý je dostupný, ak si pacient nevyberie inak.

 

AKO TO FUNGUJE V PRAXI ?

 

VIDEO SPOT