FYPRYST 134 mg PSY 10-20 KG

1×1,34 ml, roztok

Prípravok proti blchám, kliešťom, švolám a ich vývojovým fázam (vajíčka, larvy).
14,99
Dočasne nedostupné
Doprava zadarmo
14 bodov na vernostnú kartu

O produkte

X20146

FYPRYST roztok na kvapkanie na kožu pre psov
 

  Pipeta Fipronilum Butylhydro xyanizol E320 Butylhydro xytoluen E321
Fypryst 134 mgroztokroztokna kvapkanie na kožu pre psov 1,34 ml 134 mg 0,27 mg 0,13 mg

Liečba a prevencia infestácií spôsobených blchami (Ctenocephalides felis) a kliešťami (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) u psov.
Liečba a kontrola alergickej reakcie po uhryznutí blchami (FAD) u psov.
Prevencia a liečba napadnutia švolou Trichodectes canis u psov.

Farmakoterapeutická skupina: antiektoparazitikum na vonkajšie použitie
ATCvet kód: QP53AX15

Spôsob použitia

Dávkovanie:
Jedna pipeta s obsahom 0,67 ml roztoku na kvapkanie na kožu pre psa s hmotnosťou od 2 do 10 kg.
Jedna pipeta s obsahom 1,34 ml roztoku na kvapkanie na kožu pre psa s hmotnosťou od 10 do 20 kg.
Jedna pipeta s obsahom 2,68 ml roztoku na kvapkanie na kožu pre psa s hmotnosťou od 20 do 40 kg.
Jedna pipeta s obsahom 4,02 ml roztoku na kvapkanie na kožu pre psa s hmotnosťou vyššou ako 40 kg a jedna pipeta s obsahom 4,02 ml roztoku na kvapkanie na kožu spolu s vhodnou pipetou s menším obsahom pre psy s hmotnosťou vyššou ako 60 kg.

Týmto spôsobom aplikujete minimálnu doporučenú dávku 6,7 mg/kg fipronilu.

Kvôli nedostatočným testom bezpečnosti lieku minimálny interval medzi aplikáciami je 4 týždne.

Aplikácia raz za mesiac sa odporúča v prípade vysokého rizika opakovaného zamorenia blchami, ak je pes alergický na poštípanie blchami a v prípade nevyhnutnej kontroly zamorenia kliešťami alebo pri častom kúpaním psov s použitím hypoalergénneho alebo zvláčňujúceho šampónu. V oblastiach, kde nie je zvýšené riziko zamorenia blchami a kliešťami, liek Fypryst roztok na kvapkanie na kožu sa môže používať každý druhý až tretí mesiac.

Cesta podania: Nakvapkaním na kožu.

Spôsob podania:
Odstráňte pipetu z trojitého vrecúška. Držte pipetu kolmo a stiahnite vrchnák. Otočte vrchnákom pipety a umiestnite ho opačným koncom späť na pipetu. Vrchnák zatlačte a otočte s ním, čím prelomíte uzáver pipety. Potom vrchnák z pipety odstráňte. Rozhrňte srsť zvieraťa medzi lopatkami tak, aby ste videli kožu. Hrot pipety priložte na kožu a niekoľkokrát stlačte tak, aby ste obsah vyprázdnili priamo na kožu.

Liek je účinný proti zamoreniu blchami 2 mesiace a proti kliešťom do 4 týždňov v závislosti od výskyt bĺch a kliešťov v prostredí. Blchy sú usmrtené do 24 hodín od kontaktu so zvieraťom.

Upozornenie:
Vzhľadom na nedostatočné údaje o používaní lieku, nepodávať šteňatám do veku 8 týždňov alebo psom s hmotnosťou nižšou ako 2 kg.
Nepodávať chorým (systémové ochorenia, horúčka) zvieratám alebo zvieratám v rekonvalescencii.
Z dôvodu možných nežiaducich účinkov a mortality nepodávať králikom.
Liek je určený pre psov. Nepodávajte mačkám; aplikácia môže spôsobiť predávkovanie.

Liek sa nesmie dostať do kontaktu s očami zvieraťa.

Použitie počas gravidity, laktácie, znášky:
Bezpečnosť lieku bola overená u chovných, gravidných a laktujúcich súk, ktorým boli podané dávky trojnásobne presahujúce odporúčanú dávku. Liek Fypryst roztok na kvapkanie na kožu sa môže aplikovať chovným, gravidným a laktujúcim sukám.

i) Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

Kliešte prichytené na zvierati by sa mali odstrániť pred použitím prípravku, aby sa zabránilo riziku prenosných chorôb.
Je dôležité ubezpečiť sa, že sa liek aplikuje na miesta, kde nemôže dôjsť k olízaniu, a že sa zvieratá neolizujú navzájom bezprostredne po aplikácii.
Na základe údajov testov účinnosti u psov šampónovaných 2 dni po aplikácii lieku sa kúpanie neodporúča 2 dni po aplikácii prípravku a neodporúča sa ani častejšie kúpanie ako raz za týždeň. Zvláčňujúce šampóny je možné použiť pred aplikáciou lieku, ale ak sa použijú týždenne po aplikácii lieku, obmedzujú trvanie ochrany proti blchám na približne 5 týždňov. 6 týždňov trvajúci pokus preukázal, že kúpanie raz za týždeň s použitím medikovaného šampónu obsahujúceho 2% chlórhexidínu neovplyvnilo účinnosť lieku proti blchám.
Po aplikácii lieku by sa psy nemali 2 dni kúpať v prírodných vodných zdrojoch (pozri časť 6.6).
Ojedinele sa môže vyskytnúť prichytenie kliešťa. Preto je nemožné úplne vylúčiť prenos infekčných chorôb. Zvyčajne je kliešť usmrtený a odpadáva z hostiteľa do 24 až 48 hodín po prichytení bez satia. Počas trvania účinku lieku sa ojedinelé prichytenie kliešťa nemôže vylúčiť.
Blchy zo zvierat často zamorujú klietky, ležovisko a odpočívadlá zvierat, koberce a zariadenie domácnosti. Preto by mali byť tieto miesta pravidelne ošetrované vhodným insekticídom a vysávané z dôvodu masového zamorenia a v rámci ochranných opatrení.

ii) Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Liek môže spôsobiť podráždenie mukóznych membrán a očí.
Preto je potrebné vyhnúť sa kontaktu lieku s ústami a očami.
Ľudia so známou precitlivenosťou na fipronil alebo alkohol by nemali prichádzať do kontaktu s týmto veterinárnym liekom. Snažte sa vyhnúť kontaktu obsahu s prstami. Ak príde ku kontaktu, umyte si ruky vodou a mydlom.
Po náhodnom kvapnutí do oka, vypláchnite oko čistou vodou.
Po použití si umyte ruky.
Nemanipulujte s ošetrenými zvieratami a deti by sa s nimi nemali hrať až do zaschnutia lieku v mieste aplikácie. Odporúča sa večerné ošetrenie a zvieratá by nemali spať s majiteľmi, najmä s deťmi.
Počas aplikácie lieku nefajčiť, nejesť a nepiť.

Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Každý nepoužitý liek alebo odpadové materiály musia byť zlikvidované v súlade s platnými národnými predpismi.
Tento liek sa nesmie dostať do vodných tokov, pretože môže byť nebezpečný pre ryby a vodné organizmy.