Nachádzate sa: > > >
FENOLAX
tbl ent 5 mg (blis.) 1x30 ks
Liek zo skupiny laxatív. Zväčšovaním objemu vody v stolici a dráždením steny čreva dochádza k vyprázdňovaniu. Pôsobí v tenkom čreve. Nezapíjať mliekom.
Značka: Valeant
3,99   (-25%)
2,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 279 lekárňach - doručíme do 315 lekární
2 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
FENOLAX
tbl ent 5 mg (blis.) 1x30 ks
Liek zo skupiny laxatív. Zväčšovaním objemu vody v stolici a dráždením steny čreva dochádza k vyprázdňovaniu. Pôsobí v tenkom čreve. Nezapíjať mliekom.
Značka: Valeant
3,99   (-25%)
2,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 279 lekárňach - doručíme do 315 lekární
2 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Liek obsahuje bisakodyl, je to laxatívum (preháňadlo). Používa sa:

  • pri zápche rôzneho pôvodu (habituálna a chronická zápcha pacientov pripútaných na lôžko, habituálna zápcha starších pacientov, zápcha v dôsledku zmien stravovania, zápcha v pooperačnom období).
  • pri príprave na chirurgické a diagnostické procedúry napríklad na vyšetrenie konečníka (rektoskopia), na znázornenie žlčníka röntgenom po užití kontrastnej látky (cholecystografia) alebo po aplikácii kontrastnej látky do žily (urografia), röntgenodiagnostiku brucha a lumbálnej časti chrbtice.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti staršie ako 15 rokov
Dávka je individuálna podľa reakcie pacienta.
Zvyčajne stačí 1-3 tablety denne pred spaním alebo pol hodiny pred raňajkami.
Pri príprave na chirurgický zákrok alebo röntgenodiagnostické vyšetrenie brucha sa podávajú 2-4 tablety večer pred chirurgickým alebo diagnostickým výkonom.

Deti vo veku 2-7 rokov
Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne.

Deti vo veku 8-14 rokov
Odporúčaná dávka je 1-2 tablety 1x denne.

Účinok sa prejaví o 6-12 hodín po užití tablety (8-12 hodín, ak sa užije pred spaním).

Bez lekárskeho odporúčania sa liek nesmie užívať viac ako 10 dní. Dlhšie podávanie lieku môže zhoršiť zápchu. 

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v celku, nesmú sa hrýzť, ani drviť a je potrebné ich zapiť veľkým množstvom vody. 
Liek sa nesmie zapíjať mliekom, je potrebné dodržať minimálne 1-hodinový interval od podania lieku.

Upozornenie

Liek sa neodporúča podávať v 1. trimestri tehotenstva.
Liek sa môže podávať počas tehotenstva iba na odporúčanie lekára.
Liek sa neodporúča podávať počas dojčenia, ak lekár neurčí inak.
Ak sa užívajú antacidá alebo H2-antihistaminiká na liečbu nadmernej tvorby kyseliny - je potrebné dodržať aspoň 1 hodinový interval od podania tohto lieku.
Liek obsahuje laktózu.
Liek obsahuje farbivo ponceau 4R (E 124).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

bisakodyl
Lieková forma: Gastrorezistentné tablety 
Lieková forma ADC: tablety

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/02589

Písomná informácia pre používateľa

FENOLAX

gastrorezistentné tablety

bisacodylum

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa do 10 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je FENOLAX a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete FENOLAX

3. Ako užívať FENOLAX

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Fenolax

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je FENOLAX a na čo sa používa

Laxatívum (preháňadlo).

Mechanizmus účinku spočíva v dráždení nervových zakončení v črevnej stene a zvyšovaním vody v stolici. Liečivo sa uvoľňuje v tenkom čreve. Účinok sa prejaví o 6 - 12 hodín po užití gastrorezistentnej tablety.

Zápcha rôzneho pôvodu (habituálna a chronická zápcha pacientov pripútaných na lôžko, habituálna zápcha starších pacientov, zápcha v dôsledku zmien stravovania, zápcha v pooperačnom období).

Príprava na chirurgické a diagnostické procedúry napr. na vyšetrenie konečníka (rektoskopia), na znázornenie žlčníka röntgenom po užití kontrastnej látky (cholecystografia) alebo po aplikácii kontrastnej látky do žily (urografia), röntgenodiagnostiku brucha a lumbálnej časti chrbtice.

2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete FENOLAX

Neužívajte Fenolax

- ak ste alergický (precitlivený) na bisakodyl alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak máte syndróm akútneho brucha, črevná nepriechodnosť (ileus), zápal apendixu
(apendicitída), bolesti brucha neznámeho pôvodu, krvácanie z tráviaceho traktu, zápal
tráviaceho traktu.

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, zdravotnú sestru predtým, ako začnete užívať Fenolax.

Bez lekárskeho odporúčania sa Fenolax nesmie užívať viac ako 10 dní. Dlhšie podávanie lieku môže zhoršiť zápchu. Preháňadlá nie sú vhodné na dlhodobé podávanie.

Ak sa po užití lieku objaví krvácanie z konečníka alebo porucha vyprázdňovania, liečbu Fenolaxom treba ihneď ukončiť.

Iné lieky a Fenolax

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Bisakodyl môže spôsobiť nedostatok kália, preto treba dávať pozor najmä u pacientov užívajúcich iné lieky, (napr. diuretiká, beta-sympatomimetiká) alebo lieky, ktorých akútna toxicita sa zvyšuje nedostatkom kália (napr. kardioglykozidy, kde zosilňuje účinok (napr. digoxínu).

Antacidá, prípadne antagonisty H2 receptorov (cimetidín, ranitidín, nizatidín, famotidín, ktoré sa používajú pri liečbe vredovej choroby žalúdka alebo dvanástnika) podané v krátkom časovom intervale (do 1 hodiny) po užití Fenolaxu, môžu urýchliť rozpustenie gastrorezistentnej tablety a spôsobiť podráždenie žalúdka alebo dvanástnika. Medzi užitím Fenolaxu a užitím antacíd, a antagonistov H2 receptorov sa musí dodržať aspoň 1 hodinový interval.

Fenolax a nápoje

Mlieko (do 1 hodiny) po užití Fenolaxu, môže urýchliť rozpustenie gastrorezistentnej tablety a spôsobiť podráždenie žalúdka alebo dvanástnika. Ak už užijete Fenolax s mliekom (mlieko sa zakazuje) musíte dodržať aspoň 1 hodinový interval.

Gastrorezistentné tablety sa nesmú rozhrýzť, ani drviť. Zapíjajú sa vodou lebo inou tekutinou (mlieko sa zakazuje). Pri užívaní Fenolaxu treba prijímať dostatočné množstvo vody.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Fenolax sa neodporúča podávať ženám v prvom trimestri tehotenstva.

Fenolax sa neodporúča podávať ženám počas dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Fenolax nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Fenolax obsahuje laktózu, farbivo ponceau 4 R

Jedna tableta Fenolaxu obsahuje 55 mg laktózy. Obal tablety obsahuje sacharózu. Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, nesmiete Fenolax užívať. Liek obsahuje azofarbivo ponceau 4 R, ktoré môže spôsobiť alergickú reakciu. Alergická reakcia sa vyskytuje častejšie u pacientov precitlivených na kyselinu acetylsalicylovú.

3. Ako užívať FENOLAX

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo vaša zdravotná sestra. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

Odporúčaná dávka je 1 alebo 3 tablety denne, pred spaním alebo pol hodiny pred raňajkami.

Užívať ústami (perorálne), individuálne v závislosti od reakcie pacienta.

Pri príprave na chirurgický zákrok alebo röntgenodiagnostické vyšetrenie brucha sa podávajú 2 - 4 gastrorezistentné tablety večer pred chirurgickým alebo diagnostickým výkonom.

Použitie u detí

Deti vo veku 2 -7 rokov – 1 tableta denne, vo veku 8-14 rokov 1-2 tablety raz denne.

Ak užijete viac Fenolaxu, ako máte

Pri predávkovaní, ktoré sa prejaví kŕčovými bolesťami v podbrušku s opakovaným vyprázdňovaním čreva alebo pri náhodnom prehltnutí lieku dieťaťom, ihneď vyhľadajte lekára.

Ak zabudnete užiť Fenolax

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Fenolax

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Obvykle sa po užití vyšších dávok môžu vyskytnúť črevné kŕče, akútne bolesti brucha, hnačky.

Dlhodobé užívanie lieku môže vyvolať hnačky so stratami vody a elektrolytov (najmä draslíka), čo sa prejaví slabosťou, nechutenstvom, chudnutím, zhoršením zápchy, poruchami srdcovej činnosti.

Zriedkavo (vyskytuje sa u menej ako 1 z 1 000 pacientov) sa môže vyskytnúť ochabnutie hrubého čreva. Ak sa objavia uvedené príznaky, skontaktujte sa s lekárom.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať FENOLAX

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po Použiteľné do (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Fenolax uchovávajte na suchom mieste pri teplote 15 – 25 °C. Chrániť pred svetlom.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Fenolax obsahuje

- Liečivo je bisakodyl. 1 gastrorezistentná tableta obsahuje 5 mg bisakodylu.

- Pomocné látky sú: zemiakový škrob, laktóza, mastenec, magnéziumstearát, želatína, celacefát, šelak, polysorbát, sacharóza, arabská guma, ponso 4 R.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7, Česká republika

Výrobca

ICN POLFA Rzeszów S.A., Rzeszów, Poľsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v júli 2013.

02426
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
PANCREOLAN FORTE
PANCREOLAN FORTE60 tabliet
9,19 
8,39 
na sklade
na sklade
REGULAX pikosulfát
REGULAX pikosulfátsol por (fľ.skl.hnedá) 1x20 ml
 
3,69 
na sklade
na sklade
ORENZYM
ORENZYMobalené tablety 36,60 mg, 50 ks
 
6,99 
na sklade
na sklade
Dorithricin
Dorithricin20 pastiliek
7,69 
7,29 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
BISACODYL-K
BISACODYL-K105 tabliet
5,99  (-17%)
4,99 
na sklade
na sklade
Dulcolax
Dulcolaxtbl ent 5 mg (blis.) 1x40 ks
 
3,59 
na sklade
na sklade
Espumisan
Espumisan50 kapsúl
 
4,29 
na sklade
na sklade
Ibalgin 400
Ibalgin 40048 tabliet
4,99  (-16%)
4,19 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek