FENISTIL® gél
proti svrbeniu a kožnej alergii, 30 g
Fenistil gél je liek používaný pri liečbe kožných alergií - po bodnutí hmyzom, slnečné alergie, žihľavka, povrchové popáleniny. Účinne uľavuje od svrbenia.
Značka: Fenistil
12345 (96%8)
7,99   (-19%)
6,49  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 313 lekárňach - doručíme do 315 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
FENISTIL® gél
proti svrbeniu a kožnej alergii, 30 g
12345 (96%8)
Fenistil gél je liek používaný pri liečbe kožných alergií - po bodnutí hmyzom, slnečné alergie, žihľavka, povrchové popáleniny. Účinne uľavuje od svrbenia.
Značka: Fenistil
7,99   (-19%)
6,49  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 313 lekárňach - doručíme do 315 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Liek obsahuje dimetindénmaleinát, ktorý patrí do skupiny liečiv nazývaných antihistaminiká.

Používa sa na úľavu od svrbenia prejavujúceho sa kožnými reakciami ako sú začervenanie kože, žihľavka, poštípanie hmyzom, popálenie slnkom a povrchové popáleniny. Liek zabraňuje účinku histamínu, čo je jedna z látok uvoľňujúcich sa počas alergických reakcií. Liek má tiež vlastnosti, ktoré spôsobujú miestne znecitlivenie kože.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Gél sa aplikuje na postihnuté miesta 2-4x denne.

Spôsob použitia

Gél sa nanáša priamo na pokožku v rovnomernej vrstve a potrebnom množstve a zľahka sa rozotrie.

Upozornenie

Počas tehotenstva a dojčenia nemá byť liek aplikovaný na rozsiahlych miestach kože, zvlášť v prípade, ak sú na koži otvorené alebo zapálené rany.
V období dojčenia sa liek nemá aplikovať na prsné bradavky.
U dojčiat a malých detí je potrebné vyhnúť sa použitiu na rozsiahlejšie plochy kože, hlavne pokiaľ sú na nej otvorené a zapálené rany.
Liek sa nepoužíva na rozsiahlejšie plochy kože, ktoré sú dlhodobo vystavené slnečnému žiareniu.
V prípade veľmi silného svrbenia alebo rozsiahlych lézií, má byť lokálna liečba doplnená systematickou liečbou, t.j. perorálnou liekovou formou.
Uchovávať pri teplote do 25 °C.
Liek obsahuje propylénglykol a benzalkóniumchlorid.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

dimetindéniummaleinát
Lieková forma ADC: gél

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2016/04149-Z1B

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2016/04155-TR

Písomná informácia pre používateľa

Fenistil

0,1 % dermálny gél

dimetindénmaleinát

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Fenistil gél a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Fenistil gél

3. Ako používať Fenistil gél

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Fenistil gél

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Fenistil gél a na čo sa používa

Čo je Fenistil gél

Fenistil gél obsahuje liečivo patriace do skupiny liekov nazývaných antihistaminiká.

Na čo sa Fenistil gél používa

Fenistil gél sa používa na úľavu od svrbenia prejavujúceho sa kožnými reakciami ako sú začervenanie kože, žihľavka, poštípanie hmyzom, popálenie slnkom a povrchové popáleniny.

Fenistil gél zabraňuje účinku histamínu, čo je jedna z látok uvoľňujúcich sa počas alergických reakcií. Gél dobre preniká do kože, čím sa rýchlo uľaví pri svrbení a kožnom podráždení už po niekoľkých minútach. Fenistil gél má tiež vlastnosti, ktoré spôsobujú miestne znecitlivenie kože.

2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete Fenistil gél

Nepoužívajte Fenistil gél

- ak ste alergický na dimetindénmaleinát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Fenistil gélu (uvedených v časti 6 a na konci časti 2).

Ak si nie ste istí, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Ak sa vás týka niektorá z horeuvedených skutočností, nepoužívajte Fenistil gél.

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Fenistil gél.

- Ošetrenú kožu nevystavujte slnečnému žiareniu, ak liek nanášate na rozsiahle kožné plochy.

- V prípade veľmi silného svrbenia alebo pri rozsiahlych kožných zmenách obráťte sa na lekára.

Ak máte nejaké otázky pred použitím Fenistil gélu opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Deti

U dojčiat a malých detí obmedzte použitie na rozsiahlych kožných plochách, najmä na plochách s narušeným povrchom a na zapálených plochách.

Iné lieky a Fenistil gél

Ak používate alebo ste v poslednom čase používali, resp. budete používať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Počas tehotenstva a v období dojčenia neaplikujte Fenistil gél na rozsiahle kožné plochy, najmä nie vtedy, ak je koža zapálená alebo má narušený povrch. V období dojčenia neaplikujte Fenistil gél na prsné bradavky.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Aplikácia Fenistil gélu nemá žiadny vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Fenistil gélu

Fenistil gél obsahuje:

- propylénglykol, ktorý môže vyvolať mierne miestne podráždenie kože,

- benzalkóniumchlorid, ktorého dráždivý účinok môže vyvolať kožné reakcie.

3. Ako používať Fenistil gél

Vždy používajte Fenistil gél presne tak, ako je napísané v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je: 2 až 4-krát denne potierať postihnuté miesta.

Ak sa vám ťažkosti nezlepšili v priebehu jedného týždňa, konzultujte to so svojím lekárom.

Ak použijete viac Fenistil gélu, ako máte

Ak ste vy alebo vaše dieťa náhodne prehltli tento liek, okamžite kontaktujte svojho lekára.

Ak máte ďalšie otázky ohľadne použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Fenistil gél môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Neznáme vedľajšie účinky (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

- suchá koža,

- pálivý pocit na koži,

- svrbivá vyrážka.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Fenistil gél

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Fenistil gél obsahuje

- Liečivo je dimetindénmaleinát. 1 g dermálneho gélu obsahuje 1 mg dimetindénmaleinátu.

- Ďalšie zložky sú benzalkóniumchlorid, nátriumedetát, karbomér, hydroxid sodný, propylénglykol, čistená voda.

Ako vyzerá Fenistil gél a obsah balenia

- Chladivý bezfarebný nemastný gél bez vône.

- Obsah balenia: 30 g, 50 g, 100 g. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c

140 00 Praha 4

Česká republika

email: cz.info@gsk.com

Výrobca

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

Barthstrasse 4

80339 Mníchov

Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v auguste 2016.

26253
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
CARBOCIT
CARBOCIT20 tabliet
 
2,69 
na sklade
na sklade
KINEDRYL
KINEDRYL10 tabliet
3,99 
3,49 
na sklade
na sklade
SMECTA
SMECTAliek na hnačku, 10 vrecúšok
 
6,69 
na sklade
na sklade
Dorithricin
Dorithricin20 pastiliek
7,69  (-20%)
6,19 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19  (-19%)
4,19 
na sklade
na sklade
HYLAK FORTE
HYLAK FORTEkvapky, 30 ml
 
4,69 
na sklade
na sklade
Olynth HA 0,1 %
Olynth HA 0,1 %aerodisperzia, 10 ml
5,39 
4,69 
na sklade
na sklade
Ibalgin 400
Ibalgin 40048 tabliet
4,99  (-16%)
4,19 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek