Espumisan comfort
Espumisan comfort
gte por 3 g/30 ml 1x30 ml
Liek vo forme kvapiek. Pomáha pri plynatosti a nafukovaní. Obsahuje simetikón.
Značka: Espumisan
8,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 223 lekárňach - doručíme do 317 lekární
8 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 9,90 
Espumisan comfort
gte por 3 g/30 ml 1x30 ml
Liek vo forme kvapiek. Pomáha pri plynatosti a nafukovaní. Obsahuje simetikón.
Značka: Espumisan
8,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 223 lekárňach - doručíme do 317 lekární
8 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 9,90 

Liek obsahuje liečivo simetikón. Liek lieči príznaky flatulencie (vetry a nadúvanie) a je vhodný pre všetky vekové skupiny. Používa sa: 

 • v samoliečbe príznakov žalúdkovo-črevných ťažkostí súvisiacich s plynmi, napríklad hromadenie plynov v črevách (meteorizmus), plynatosť (flatulencia).
 • pod dohľadom lekára:
  • na liečbu príznakov žalúdkovo-črevných ťažkostí, napríklad pri zvýšenej tvorbe črevných plynov po operáciách;
  • na prípravu pred diagnostickým vyšetrením v oblasti brucha (napríklad röntgenové vyšetrenie a sonografia (ultrazvukové vyšetrenie), endoskopické vyšetrenie, ako prídavok k suspenziám kontrastných látok).

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml alebo 25 kvapiek obsahujú 100 mg simetikónu.

Samoliečba gastrointestinálnych ťažkostí súvisiacich s hromadením plynov
Dojčatá - odporúča sa podať 5-10 kvapiek do fľaše s jedlom alebo podať malou lyžičkou bezprostredne pred dojčením.
1-6 rokov - odporúča sa 10 kvapiek 3-5x denne.
6-14 rokov - odporúča sa 10-20 kvapiek 3-5x denne.

Dospievajúci a dospelí - odporúča sa 20 kvapiek 3-5x denne.
Ak sa do 3 dní nezlepšia
gastrointestinálne ťažkosti, odporúča sa vyhľadať lekára. Novoobjavené ťažkosti a/alebo ťažkosti pretrvávajúce po 14 dňoch liečby sa musia klinicky vyšetriť.​
Liek možno užívať aj dlhodobo. Dĺžka liečby je podmienená vývojom ťažkostí.

Dávkovanie pod dohľadom lekára
Príprava na zobrazujúce vyšetrenia podľa pokynov lekára
- odporúča sa 25 kvapiek (1 ml) 3x denne po jedle v deň pred vyšetrením a 25 kvapiek (1 ml) ráno v deň vyšetrenia.

Ako prídavok k suspenziám kontrastných látok pod dohľadom lekára
- odporúča sa 2-4 ml na 1 liter kontrastnej látky pre dvojité kontrastné zobrazenie.

Príprava na gastroduodenoskopiu pod dohľadom lekára
- odporúča sa 2-3 ml pred endoskopiou. Ak je to potrebné, niekoľko ml emulzie sa môže podať cez endoskopickú trubicu počas vyšetrenia na elimináciu interferujúcich penových bublín.

Spôsob použitia

Pred použitím je potrebné liek dobre potrepať. Na dosiahnutie správneho dávkovania kvapkaním, musí byť fľaška otočená vertikálne s kvapkadlom smerujúcim nadol. Ako meracia pomôcka je k skrutkovému uzáveru priložená odmerka so stupnicou v ml. Ak je to potrebné (napríklad pri dávke 25 kvapiek a viac), môže sa odtrhnúť a použiť na odmeranie dávky namiesto kvapkadla.
Pokiaľ je liek užívaný v samoliečbe g
astrointestinálnych ťažkostí súvisiacich s hromadením plynov, odporúča sa ho užívať s jedlom alebo po jedle, ak je to potrebné, aj pred spaním.

Upozornenie

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o užívaní lieku počas gravidity. 
Po prvom otvorení je liek stabilný počas 6 mesiacov. Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Liek obsahuje sorbitol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

simetikon
Lieková forma: Perorálne emulzné kvapky 
Lieková forma ADC: kvapky
Písomná informácia pre používateľov

Espumisan comfort
100 mg/ml perorálne emulzné kvapky

simetikón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Espumisan comfort obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •          Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
 •                 Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
 1. Čo je Espumisan comfort a na čo sa používa
 2. Skôr ako užijete Espumisan comfort
 3. Ako užívať Espumisan comfort
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Espumisan comfort
 6. Ďalšie informácie

1. ČO JE Espumisan comfort a  NA ČO SA POUŽÍVA

Espumisan comfort lieči príznaky flatulencie (vetry a nadúvanie) a je vhodný pre všetky vekové skupiny. Pôsobí tak, že rozkladá plynové bubliny nachádzajúce sa v prijatej potrave a v sliznici tráviaceho traktu. Plyny uvoľnené týmto procesom sa následne môžu cez črevnú stenu vstrebať, ako aj vylúčiť prostrednícvom pohybu čriev.

Použitie
Espumisan comfort sa používa:
na liečbu príznakov žalúdkovo-črevných ťažkostí súvisiacich s plynmi, napr. hromadenie plynov v črevách (meteorizmus), flatulencia alebo pri zvýšenej tvorbe črevných plynov po operáciách;
na prípravu pred diagnostickým vyšetrením v oblasti brucha (napr. röntgenové vyšetrenie a sonografia (ultrazvukové vyšetrenie), endoskopické vyšetrenie, ako prídavok k suspenziám kontrastných látok).


2. SKÔR AKO UŽIJETE Espumisan comfort

Neužívajte Espumisan comfort
-          keď ste alergický (precitlivený) na liečivo simetikón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Espumisanu comfort. Prosím, majte na pamäti pri podávaní Espumisanu comfort iným, že sa toto môže vzťahovať aj na nich.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Espumisanu comfort
V prípade novoobjavených a/alebo pretrvávajúcich žalúdočných ťažkostí treba navštíviť lekára. Lekár vyhodnotí, či je príčinou ochorenie, ktoré vyžaduje ďalšiu liečbu.

Obzvlášť pri použití u dojčiat a u detí je potrebné poradiť sa s lekárom.

Užívanie iných liekov
Interakcie s inými liekmi (t.j. vplyv Espumisanu comfort na účinok iných liekov alebo ovplyvnenie účinku Espumisanu comfort inými liekmi) nie sú známe.

Užívanie Espumisanu comfort s jedlom a nápojomi
Nie sú zaznamenané žiadne zvláštne vlastnosti.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Vzhľadom k tomu, že nie sú dostupné žiadne klinické údaje o užívaní v tehotenstve, užívanie Espumisanu comfort počas tehotenstva a v období dojčenia sa neodporúča.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Espumisanu comfort
Tento liek obsahuje sorbitol. Ak Vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ Espumisan comfort

Vždy užívajte Espumisan comfort presne podľa pokynov uvedených v tejto písomnej informácii pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Existujú dva spôsoby na odmeranie dávky Espumisanu comfort:
V závislosti od veľkosti dávky sa môže liek dávkovať pomocou:
 •          kvapkadla,
 •          odmerky s mililitrovou (ml) stupnicou.
Podrobnejší návod na použitie meracích pomôcok môžete nájsť za tabuľkami s dávkovaním.

Dávkovanie
Dávkujte Espumisan comfort podľa intenzity (závažnosti) ťažkostí.

Obvyklá dávka je:

Liečba príznakov žalúdkovo-črevných ťažkostí súvisiacich s plynmi

Veková skupina Dávkovanie v kvapkách
(kvapkadlo)
Dojčatá 5 – 10 kvapiek pridať do každej fľaše s jedlom alebo podať dojčaťu malou lyžičkou bezprostredne pred každým dojčením
1 – 6 rokov 10 kvapiek 3 až 5-krát denne
6 – 14 rokov 10 – 20 kvapiek 3 až 5-krát denne
Dospievajúci a dospelí 20 kvapiek 3 až 5-krát denne

Espumisan comfort sa môže užívať aj po operáciách.

Espumisan comfort sa užíva s jedlom alebo po jedle, ak je to potrebné, aj pred spaním.

Espumisan comfort sa má užívať dovtedy, kým pretrvávajú ťažkosti.
Espumisan comfort je vhodný na dlhodobé užívanie len na odporučenie lekára. Prečítajte si, prosím, tiež časť 2 „Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Espumisanu comfort“.

Príprava na diagnostické vyšetrenia

Dávkovanie v ml (odmerka)
1 ml 3-krát denne po jedle v deň pred vyšetrením a 1 ml ráno v deň vyšetreniaAko prídavok k suspenziám kontrastných látok

Dávkovanie v ml (odmerka)
2 – 4 ml na 1 liter kontrastnej látky pre dvojité kontrastné zobrazenie
Príprava na vyšetrenie žalúdka a tenkého čreva (endoskopia)

Dávkovanie v ml
(odmerka)
2 – 3 ml pred endoskopiou
Ak je to potrebné, niekoľko ml emulzie sa môže podať cez endoskopickú trubicu počas vyšetrenia na elimináciu penových bublín, ktoré prekážajú pri vyšetrení.

Spôsob použitia
Pred použitím dobre potrepať!

Použitie kvapkadla (10 – 25 kvapiek):
Fľašku musíte držať vo zvislej polohe s kvapkadlom obráteným nadol.
25 kvapiek zodpovedá 1 ml emulzie (čo zodpovedá 100 mg simetikónu).

Použitie odmerky:
Ako meracia pomôcka je ku skrutkovému uzáveru 30 ml alebo 50 ml kvapkacej fľaške priložená odmerka so stupnicou v ml. Ak je to potrebné (napr. pri dávkach 25 kvapiek a viac), môže sa odtrhnúť a použiť na odmeranie dávky namiesto kvapkadla.
Poznámka: Kvôli nebezpečenstvu prehltnutia, uchovávajte odmerku mimo dosahu detí.

Ak užijete viac Espumisanu comfort, ako máte
Je nepravdepodobné, že by užívanie príliš veľkého množstva Espumisanu comfort malo za následok nejaký škodlivý účinok. Dokonca aj veľké množstvá Espumisanu comfort sú znášané bez problémov.
Liečivo Espumisanu comfort, simetikón, rozkladá penu v žalúdkovo-črevnom trakte výlučne fyzikálnym spôsobom. Simetikón sa neabsorbuje (nevstrebáva) a chemicky alebo enzymaticky sa nemení pri prechode črevami.

Ak zabudnete užiť Espumisan comfort
Vynechanú dávku môžete kedykoľvek nahradiť.

Ak prestanete užívať Espumisan comfort
Môže dôjsť k návratu ťažkostí.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Doteraz neboli pozorované žiadne vedľajśie účinky spojené s užívaním Espumisanu comfort.
Ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Espumisan comfort

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Espumisan comfort po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na štítku po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Espumisan comfort sa môže používať 6 mesiace po prvom otvorení.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Espumisan comfort obsahuje:

Liečivo je simetikón.

1 ml perorálnej emulzie obsahuje 100 mg simetikónu.

Ďalšie zložky sú:
stearoylmakrogol, monostearoylglycerol 40 – 55, kyselina sorbová, hydroxid sodný na úpravu pH, draselná soľ acesulfámu, chlorid sodný, tekutý sorbitol (nekryštalizujúci) (E 420), karbomér, nátriumcitrát, banánová aróma, čistená voda

Ako vyzerá Espumisan comfort a obsah balenia
Espumisan comfort je mliečno-biela, mierne viskózna emulzia v označených 30 ml alebo 50 ml žltohnedých sklenených fľaškách s kvapkadlom, skrutkovacím uzáverom a priloženou odmerkou.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlín
Nemecko

Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Veľká Británia (RMS) Espumisan comfort
Bulharsko Espumisan comfort
Česká republika Espumisan comfort 100mg/ml, oral drops, emulsion
Estónsko Espumisan 100 mg/ml
Fínsko Espumisan 100 mg/ml oral drops, emulsion
Maďarsko Espumisan 100 mg/ml belsöleges emulzió
Lotyšsko Espumisan comfort
Poľsko Espumisan 100 mg/ml
Rumunsko Espumisan 100 mg/ml picături orale, emulsie
Slovinsko Espumisan 100 mg/ml, peroralne kapljice, emulzija
Slovenská republika Espumisan comfort

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 02/2016

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
01685
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
CAMILIA
CAMILIA10x1 ml
7,89  (-18%)
6,49 
na sklade
na sklade
Orinox 1 mg/ml
 
3,69 
na sklade
na sklade
RICINUS COMMUNIS
RICINUS COMMUNIShomeopatikum, 4 g
 
4,69 
na sklade
na sklade
Dentinox - gel N
Dentinox - gel Nzubný gél, 10 g
 
7,79 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
APOTHEKE BIO DETSKÝ BYLINNÝ ČAJ RUMANČEKOVÝ
APOTHEKE BIO DETSKÝ BYLINNÝ ČAJ RUMANČEKOVÝnálevové vrecká (od ukončeného 1. týždňa) 20x1 g (20 g)
 
1,49 
na sklade
na sklade
Libenar pre deti nosové kvapky (ampulky)
Libenar pre deti nosové kvapky (ampulky)roztok na čistenie nosových dutín, 15x5 ml
 
6,99 
na sklade
na sklade
ColiPrev
ColiPrev15 ml, kvapky
14,49 
12,79 
na sklade
na sklade
BioGaia ProTectis
BioGaia ProTectis5 ml, kvapky
11,59  (-18%)
9,49 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek