Dr.Max Lady MAX test Comfort
Dr.Max Lady MAX test Comfort
1 ks
Tehotenský test na včasnú detekciu tehotenstva.
Značka: Dr.Max
4,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 310 lekárňach - doručíme do 313 lekární
4 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo
Dr.Max Lady MAX test Comfort
1 ks
Tehotenský test na včasnú detekciu tehotenstva.
Značka: Dr.Max
4,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 310 lekárňach - doručíme do 313 lekární
4 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Lady MAX test Comfort je rýchly tehotenský test na domáce použitie. Slúži na rýchle vizuálne kvalitatívne stanovenie ľudského choriového gonadotropínu (hCG) vo vzorke moču. Pomáha včasne detegovať tehotenstvo.

Zhrnutie:
Ľudský choriový gonadotropín (hCG) je glykoproteínový hormón vylučovaný vyvíjajúcou sa placentou krátko po oplodnení. Pri normálnom tehotenstve môže byť hCG detegovaný v sére už 7 dní po oplodnení. Koncentrácia hCG rýchlo vzrastá, často prekročí 100 mIU/ml v termíne prvej vynechanej menštruácie a vrcholí v rozsahu 100 000–200 000 mIU/ml počas 10.–12. týždňa tehotenstva. Prítomnosť hCG skoro po oplodnení a následné zvýšenie jeho koncentrácie v ranom štádiu tehotenstva rastu z neho robia vynikajúci marker na včasnú detekciu tehotenstva.

Princíp:
Lady MAX test Comfort je chromatografický imunologický test na rýchle kvalitatívne stanovenie hCG v moči. Membrána je pokrytá vychytávacou protilátkou v testovacej oblasti aj v kontrolnej oblasti. Počas testovania vzoriek reaguje s farebným konjugátom (myšacia anti-beta hCG monoklonálna protilátka – koloidný zlatý konjugát), ktorý je predsušený na testovacom prúžku. Zmes chromatograficky vzlína po membráne. Pri pozitívnom výsledku sa vytvorí ružovo sfarbený prúžok v testovacej oblasti. Neprítomnosť ružovo sfarbeného prúžku znamená negatívny výsledok testu. Bez ohľadu na prítomnosť alebo neprítomnosť hCG zmes pokračuje v ceste cez membránu až ku kontrolnej oblasti, kde reaguje s imobilizovanou protilátkou pri vzniku ružového prúžku. Tento prúžok sa musí objaviť pri každom teste a slúži tak na overenie použitia dostatočného množstva vzorky moču a správnej funkcie činidiel.

Upozornenie:

 1. Prečítajte si návod na použitie pozorne pred vykonaním tohto testu.
 2. Nepoužívajte test po uplynutí dátumu použiteľnosti.
 3. Testovacia tyčinka musí byť skladovaná v uzatvorenom obale, ktorý otvárajte až bezprostredne pred použitím.
 4. Nepoužívajte testovaciu tyčinku viackrát. Po použití zlikvidujte spolu s domovým odpadom.
 5. Zaobchádzajte so vzorkou moču a s tyčinkou, akoby boli potenciálne infekčné.
 6. Test používajte v súlade s návodom na použitie. Je určený na vonkajšie použitie. Neužívajte vnútorne!
 7. Uschovávajte mimo dosahu detí.

Príprava vzorky:
Na zistenie tehotenstva je možné použiť akúkoľvek vzorku vášho moču, najlepšie je však použiť prvý ranný moč, pretože obsahuje najvyššiu koncentráciu hCG. Pripravte si hodinky umožňujúce odpočet sekúnd. Hodinky nie sú súčasťou balenia.

Otázky a odpovede:
Ak očakávam, že by som mohla byť tehotná, ako skoro môžem použiť tehotenský test?
Test môžete použiť už prvý deň po vynechaní menštruácie.

Je chyba, ak je veľký rozdiel medzi kontrolnými prúžkami dvoch testov?
Nie, rozdielne zafarbenie kontrolných prúžkov neovplyvňuje výsledok testu.

Musím robiť test s prvým ranným močom?
Skúšku môžete urobiť kedykoľvek počas dňa, no prvý ranný moč obsahuje obvykle najvyššiu hladinu hCG.

Ako sa dozviem, či test prebehol správne?
Farebný prúžok, ktorý sa objaví v oblasti (C), vám hovorí, že test prebehol správne a so zodpovedajúcim množstvom moču.

Môže sa výsledok testu odčítať po uplynutí viac ako 5 minút?
Nie, výsledky je potrebné odčítať do 5 minút. No pozitívny výsledok sa nemusí zmeniť ani po niekoľkých dňoch, negatívny výsledok sa môže zmeniť na falošne pozitívny už po niekoľkých minútach od ukončenia testovania. To môže viesť k nesprávnej interpretácii výsledkov.

Čo mám robiť, ak test ukáže, že nie som tehotná?
Znamená to, že hormón hCG nebol vo vašom moči detegovaný a pravdepodobne nie ste tehotná.
Ak sa nedostaví vaša menštruácia do jedného týždňa po predpokladanom dátume, opakujte test s novým prúžkom. Ak bude výsledok testu opäť „Nie ste tehotná“, odporúčame navštíviť lekára.

Lady MAX test Comfort
Na včasnú detekciu tehotenstva
Prosíme, prečítajte si pozorne tento príbalový leták.


Lady MAX test Comfort je rýchly tehotenský test na domáce použitie. Slúži na rýchle vizuálne kvalitatívne stanovenie ľudského choriového gonadotropínu (hCG) vo vzorke moču. Pomáha včasne detegovať tehotenstvo.

ZHRNUTIE:

Ľudský choriový gonadotropín (hCG) je glykoproteínový hormón vylučovaný vyvíjajúcou sa placentou krátko po oplodnení. Pri normálnom tehotenstve môže byť hCG detegovaný v sére už 7 dní po oplodnení. Koncentrácia hCG rýchlo vzrastá, často prekročí 100 mIU/ml v termíne prvej vynechanej menštruácie a vrcholí v rozsahu 100 000–200 000 mIU/ml počas 10.–12. týždňa tehotenstva. Prítomnosť hCG skoro po oplodnení a následné zvýšenie jeho koncentrácie v ranom štádiu tehotenstva rastu z neho robia vynikajúci marker na včasnú detekciu tehotenstva.

Princíp:

Lady MAX test Comfort je chromatografi cký imunologický test na rýchle kvalitatívne stanovenie hCG v moči. Membrána je pokrytá vychytávacou protilátkou v testovacej oblasti aj v kontrolnej oblasti. Počas testovania vzoriek reaguje s farebným konjugátom (myšacia anti-beta hCG monoklonálna protilátka – koloidný zlatý konjugát), ktorý je predsušený na testovacom prúžku. Zmes chromatografi cky vzlína po membráne. Pri pozitívnom výsledku sa vytvorí ružovo sfarbený prúžok v testovacej oblasti. Neprítomnosť ružovo sfarbeného
prúžku znamená negatívny výsledok testu. Bez ohľadu na prítomnosť alebo neprítomnosť hCG zmes pokračuje v ceste cez membránu až ku kontrolnej oblasti, kde reaguje s imobilizovanou protilátkou pri vzniku ružového prúžku. Tento prúžok sa musí objaviť pri každom teste a slúži tak na overenie použitia dostatočného množstva vzorky moču a správnej funkcie činidiel.

UPOZORNENIE

 1. Prečítajte si návod na použitie pozorne pred vykonaním tohto testu.
 2. Nepoužívajte test po uplynutí dátumu použiteľnosti.
 3. Testovacia tyčinka musí byť skladovaná v uzatvorenom obale, ktorý otvárajte až bezprostredne pred použitím.
 4. Nepoužívajte testovaciu tyčinku viackrát. Po použití zlikvidujte spolu s domovým odpadom.
 5. Zaobchádzajte so vzorkou moču a s tyčinkou, akoby boli potenciálne infekčné.
 6. Test používajte v súlade s návodom na použitie. Je určený na vonkajšie použitie. Neužívajte vnútorne!
 7. Uschovávajte mimo dosahu detí.

ČINIDLÁ:

Membránu testovacieho prúžku pokrýva anti-alfa hCG vychytávacia protilátka a častice koloidného zlata pokryté anti-hCG monoklonálnou protilátkou.

SKLADOVANIE:

Lady MAX test Comfort môže byť uchovávaný pri teplote 2–30 °C v uzatvorenom obale. Test je použiteľný do dátumu exspirácie, ktorý je vytlačený na obale. Nesmie zmrznúť! Chráňte pred vlhkosťou, nevystavujte zdrojom tepla a priamemu slnečnému žiareniu.

PRÍPRAVA VZORKY:

Na zistenie tehotenstva je možné použiť akúkoľvek vzorku vášho moču, najlepšie je však použiť prvý ranný moč, pretože obsahuje najvyššiu koncentráciu hCG. Pripravte si hodinky umožňujúce odpočet sekúnd. Hodinky nie sú súčasťou balenia.

MATERIÁLY:
Testovacia tyčinka by mala byť umiestená pred testovaním do prostredia s izbovou teplotou (15–30 °C). Neotvárajte obal testu, kým nie ste pripravená na jeho uskutočnenie

 • Vyberte prúžok z obalu bezprostredne pred použitím.
 • Odstráňte viečko.
 • Jednou rukou uchopte tyčinku na konci, kde nie je absorpčná časť, a otočte testovaciu tyčinku tak, aby ste videli špičku tyčinky s touto absorpčnou časťou.
 • Držte testovaciu tyčinku tak, aby absorpčná časť smerovala dole. Začnite močiť. Vložte absorpčnú časť do prúdu moču, kým nie je absorpčná časť celkom premočená (minimálne na 3 sekundy). POZOR: Nesmiete močiť na vyhodnocovacie okienko!
 • Nasaďte viečko na absorpčnú špičku a položte testovaciu tyčinku na rovnú plochu vyhodnocovacím okienkom hore.
 • Vyčkajte, kým sa neobjavia ružové prúžky. Výsledok odčítajte do 5 minút. Po uplynutí 5 minút už výsledok neodčítavajte.

 

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKU:

„Ste tehotná“: Objavia sa dva zreteľne ružové prúžky, jeden v testovacej oblasti (T), druhý v kontrolnej oblasti (C).
Poznámka: Intenzita ružového sfarbenia závisí od koncentrácie hCG vo vzorke. Preto všetky odtiene ružovej farby vyhodnocujte ako pozitívny výsledok testu – možné tehotenstvo.

„Nie ste tehotná“: Objaví sa len jeden ružový prúžok v kontrolnej oblasti (C). Žiadne ružové sfarbenie nie je znateľné v testovacej oblasti (T).

„Chybné stanovenie“: V kontrolnej oblasti (C) sa neobjaví žiadny prúžok.
Poznámka: Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne vykonanie testu je najčastejšou príčinou chybného stanovenia, keď sa neobjaví prúžok v kontrolnej oblasti. Prečítajte si znovu návod na použitie a opakujte test s novou prúžkovou tyčinkou. Ak problém pretrváva, konzultujte tento problém s predajcom testu alebo s výrobcom.

KONTROLA KVALITY:

Procedurálna kontrola kvality vykonania je súčasťou testu. Farebný prúžok, ktorý sa objavuje v kontrolnej oblasti (C), sa považuje za vnútornú kontrolu postupu indikujúcu správne vykonanie a reaktívne reagencie. Ak sa prúžok neobjaví, je nutné to chápať ako negatívnu vnútornú kontrolu. Ak bol test vykonaný správne a reagencie reagujú tiež správne, bude na pozadí jasne a zreteľne vidieť prúžok v kontrolnej oblasti.

OBMEDZENIA:

 • Vyhnite sa nadmernému príjmu tekutín pred testovaním. Ak je vzorka moču príliš zriedená, nemusí obsahovať dostatočnú hladinu hCG.
 • Zvýšené hladiny hCG môžu spôsobovať aj niektoré ochorenia, v dôsledku ktorých môže test vykázať falošne pozitívny výsledok „Ste tehotná“.
 • Liečba neplodnosti založená na podávaní hCG môže spôsobovať falošne pozitívny výsledok „Ste tehotná“.
 • Veľmi nízke hladiny hCG (menej než 50 mIU/ml) sú prítomné v moči krátko po implantácii. Slabo pozitívny výsledok testu by mal byť potvrdený novo vykonaným testom so vzorkou prvého ranného moču o 48 hodín neskôr.
 • Výsledkom testu je predpokladaná diagnóza tehotenstva. Potvrdiť tehotenstvo môže iba lekár po vykonaní všetkých potrebných klinických a laboratórnych testov.

OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY:

U zdravých netehotných žien a zdravých mužov sa očakáva negatívny výsledok. Zdravé tehotné ženy majú v moči a vzorke séra prítomný hormón hCG. Množstvo hCG sa veľmi mení s gestačným vekom a medzi jednotlivými ženami. Lady MAX test Comfort má analytickú citlivosť 10 mIU/ml a je schopný detegovať tehotenstvo už 1. deň po vynechaní menštruácie.

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Citlivosť a špecifita:
Na vyhodnotenie citlivosti Lady MAX Testu Comfort boli vykonané tieto experimenty:
Boli testované vzorky moču od 300 známych netehotných subjektov s pridaným hCG, s koncentráciou vo vzorke 0, 10, 20, 25,30 mIU/ml, kalibrované proti WHO 3. medzinárodnému štandardu.
Výsledky sú zhrnuté v tabuľke 1

Tabuľka 1:

Koncentrácia/Výsledok 0 mIU/ml 10 mIU/ml

 20 mIU/ml

25 mIU/ml

25 mIU/ml 

Negatívny 300 0 0 0 0
Pozitívny 0 300 300 300 300
Celkovo 300 300 300 300 300400 známych negatívnych vzoriek moču bolo rozdelených do 4 rovnakých skupín. Každej skupine vzoriek (100 vzoriek) bol pridaný hCG s koncentráciou 0 mIU/ml, 10 mIU/ml, 50 mIU/ml a 5 IU/ml, kalibrované proti WHO 3. medzinárodnému štandardu.

Každá skupina bola testovaná s testovacími prúžkami Lady MAX test Comfort.
Výsledky tohto testu boli v 100% súlade s očakávaním:

Koncentrácia/Výsledok 0 mIU/ml 10 mIU/ml

 50 mIU/ml

5 IU/ml

Celkovo
Negatívny 100 0 0 0 100
Pozitívny 0 100 100 100 300
Celkovo 100 100 100 100 400Diagnostická citlivosť = 100 % (300/300)
Diagnostická špecifita = 100 % (100/100)

 

INTERFERENČNÝ TEST:

Nasledujúce zložky boli pridané k vzorkám, ktoré neobsahovali hCG, a s obsahom hCG 10 mIU/ml. Pri testovaných koncentráciách žiadna zo zložiek nevykazovala vplyv na výsledok testovania:

Acetaminofen 20 mg/dl
Kyselina acetylsalicylová 20 mg/dl
Kyselina askorbová 20 mg/dl
Atropín 20 mg/dl
Kofeín 20 mg/dl
Kyselina gentisová 20 mg/dl
Glukóza 2 g/dl
Hemoglobín 1 mg/dl
Alkohol 104 mg/dl

 

OTÁZKY A ODPOVEDE:

Ak očakávam, že by som mohla byť tehotná, ako skoro môžem použiť tehotenský test?
Test môžete použiť už prvý deň po vynechaní menštruácie.

Je chyba, ak je veľký rozdiel medzi kontrolnými prúžkami dvoch testov?
Nie, rozdielne zafarbenie kontrolných prúžkov neovplyvňuje výsledok testu.

Musím robiť test s prvým ranným močom?
Skúšku môžete urobiť kedykoľvek počas dňa, no prvý ranný moč obsahuje obvykle najvyššiu hladinu hCG.

Ako sa dozviem, či test prebehol správne?
Farebný prúžok, ktorý sa objaví v oblasti (C), vám hovorí, že test prebehol správne a so zodpovedajúcim množstvom moču.

Môže sa výsledok testu odčítať po uplynutí viac ako 5 minút?
Nie, výsledky je potrebné odčítať do 5 minút. No pozitívny výsledok sa nemusí zmeniť ani po niekoľkých dňoch, negatívny výsledok sa môže zmeniť na falošne pozitívny už po niekoľkých minútach od ukončenia testovania. To môže viesť k nesprávnej interpretácii výsledkov.

Čo mám robiť, ak test ukáže, že nie som tehotná?
Znamená to, že hormón hCG nebol vo vašom moči detegovaný a pravdepodobne nie ste tehotná. Ak sa nedostaví vaša menštruácia do jedného týždňa po predpokladanom dátume, opakujte test s novým prúžkom. Ak bude výsledok testu opäť „Nie ste tehotná“, odporúčame navštíviť lekára
 

 

 

 

Dátum poslednej revízie: 3/2017

X22634
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
Dorithricin
Dorithricin20 pastiliek
7,69  (-16%)
6,49 
na sklade
na sklade
Woman secret RIGHT TIME ovulačný test
16,99  (-18%)
13,99 
na sklade
na sklade
GS Mamatest COMFORT 10mIU/ml
GS Mamatest COMFORT 10mIU/mltehotenský test, 1x1 ks
 
4,79 
na sklade
na sklade
JAMIESON KYSELINA LISTOVÁ 1000 µg
 
4,99 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
GS Mamatest 10mIU/ml
 
4,59 
na sklade
na sklade
FYTO ALCHEMILKOVÝ ČAJ
 
2,29 
na sklade
na sklade
Woman secret BABY tehotenský test
Woman secret BABY tehotenský testprúžkový (1+1 zadarmo) 1x2 ks
 
3,99 
na sklade
na sklade
Tehotenský test Clearblue (Cb9)
Tehotenský test Clearblue (Cb9)digitálny, s indikátorom termínu počatia/s indikátorom týždňa 1x1 ks
9,39  (-26%)
6,99 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek