Dr.Max Lady MAX test 2v1
2 ks
Tehotenský test na včasnú detekciu tehotenstva.
Značka: Dr.Max
12345 (85%20)
3,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 310 lekárňach - doručíme do 312 lekární
3 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo
Dr.Max Lady MAX test 2v1
2 ks
12345 (85%20)
Tehotenský test na včasnú detekciu tehotenstva.
Značka: Dr.Max
3,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 310 lekárňach - doručíme do 312 lekární
3 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Lady MAX test 2 v 1 je rýchly tehotenský test na domáce použitie. Slúži na rýchle vizuálne kvalitatívne stanovenie ľudského choriového gonadotropínu (hCG) vo vzorke moču. Pomáha včas detegovať tehotenstvo.

Zhrnutie:
Ľudský choriový gonadotropín (hCG) je glykoproteínový hormón vylučovaný vyvíjajúcou sa placentou krátko po oplodnení. Pri normálnom tehotenstve môže byť hCG detegovaný v sére už 7 dní po oplodnení. Koncentrácia hCG rýchlo vzrastá, často prekročí 100 mIU/ml v termíne prvej vynechanej menštruácie a vrcholí v rozsahu 100.000–200.000 mIU/ml počas 10.–12. týždňa tehotenstva. Prítomnosť hCG čoskoro po oplodnení a následné zvýšenie jeho koncentrácie v ranom štádiu tehotenstva rastu z neho robia vynikajúci marker na včasnú detekciu tehotenstva.

Princíp:
Lady MAX test 2 v 1 je chromatografi cký imunologický test na rýchle kvalitatívne stanovenie hCG v moči. Membrána je pokrytá anti-alfa hCG vychytávacou protilátkou v testovacej oblasti a protilátkou v kontrolnej oblasti (C). Počas testovania vzoriek reaguje s farebným konjugátom, ktorý je predsušený na testovacom prúžku. Zmes chromatograficky vzlína po membráne. Pri pozitívnom výsledku sa vytvorí ružovo sfarbený prúžok v testovacej oblasti (T). Neprítomnosť ružovo sfarbeného prúžku znamená negatívny výsledok testu. Bez ohľadu na prítomnosť alebo neprítomnosť hCG zmes pokračuje v ceste cez membránu až ku kontrolnej oblasti (C), kde reaguje s imobilizovanou protilátkou pri vzniku ružového prúžku. Tento prúžok sa musí objaviť pri každom teste a slúži tak na overenie použitia dostatočného množstva vzorky moču a správnej funkcie činidiel. Prúžok obsahuje protilátky, ktoré špecificky reagujú s týmto hormónom. Počas testovania moč vzlína hore po membráne. Ak moč obsahuje hCG, pri dosiahnutí testovacej oblasti sa na membráne vytvorí ružový prúžok. Absencia tejto ružovej linky v testovacej oblasti znamená negatívny výsledok. Bez ohľadu na prítomnosť hCG vzlína moč ďalej do kontrolnej oblasti, kde sa ružová linka zobrazí vždy. Prítomnosť tejto ružovej linky slúži na overenie správnosti vykonania testu.

Upozornenie:

 1. Prečítajte si návod na použitie pozorne pred vykonaním tohto testu.
 2. Nepoužívajte tehotenský test po uplynutí dátumu použiteľnosti.
 3. Testovací prúžok musí byť v uzatvorenom obale, ktorý otvárajte až bezprostredne pred použitím.
 4. Nepoužívajte test viackrát. Po použití zlikvidujte spoločne s domovým odpadom.
 5. Zaobchádzajte so vzorkou moču a s prúžkami, akoby boli potenciálne infekčné.
 6. Test používajte v súlade s návodom na použitie. Je určený na vonkajšie použitie. Neužívajte vnútorne!
 7. Uschovávajte mimo dosahu detí.

Príprava vzorky:
Pripravte si hodinky umožňujúce odpočet sekúnd a nádobku na odber moču. Vzorka moču môže byť odobraná do akejkoľvek čistej a suchej nádobky, či už zo skla, alebo plastu. Vzorku je možné odobrať kedykoľvek počas dňa, no odporúča sa odoberať ranný moč, pretože všeobecne obsahuje najvyššiu koncentráciu hCG.
Hodinky ani nádobka na odber moču nie sú súčasťou balenia.

Otázky a odpovede:
Ak očakávam, že by som mohla byť tehotná, ako skoro môžem použiť tehotenský test?
Test môžete použiť už prvý deň po vynechaní menštruácie.

Je chyba, ak je veľký rozdiel medzi kontrolnými prúžkami dvoch testov?
Nie, rozdielne zafarbenie kontrolných prúžkov neovplyvňuje výsledok testu.

Musím robiť test s prvým ranným močom?
Skúšku môžete urobiť kedykoľvek počas dňa, no prvý ranný moč obsahuje obvykle najvyššiu hladinu hCG.

Ako sa dozviem, či test prebehol správne?
Farebný prúžok, ktorý sa objaví v oblasti (C), vám hovorí, že test prebehol správne a so zodpovedajúcim množstvom moču.

Môže sa výsledok testu odčítať po uplynutí viac ako 5 minút?
Nie, výsledky je potrebné odčítať do 5 minút. No pozitívny výsledok sa nemusí zmeniť ani po niekoľkých dňoch, negatívny výsledok sa môže zmeniť na falošne pozitívny už po niekoľkých minútach od ukončenia testovania. To môže viesť k nesprávnej interpretácii výsledkov.

Čo mám robiť, ak test ukáže, že nie som tehotná?
Znamená to, že hormón hCG nebol vo vašom moči detegovaný a pravdepodobne nie ste tehotná. Ak sa nedostaví vaša menštruácia do jedného týždňa po predpokladanom dátume, opakujte test s novým prúžkom. Ak bude výsledok testu opäť „Nie ste tehotná“, odporúčame navštíviť lekára.

Lady MAX test 2 v 1
Na včasnú detekciu tehotenstva
Prosíme, prečítajte si pozorne tento príbalový leták.


Lady MAX test 2 v 1 je rýchly tehotenský test na domáce použitie. Slúži na rýchle vizuálne kvalitatívne stanovenie ľudského choriového gonadotropínu (hCG) vo vzorke moču. Pomáha včas detegovať tehotenstvo.

ZHRNUTIE:

Ľudský choriový gonadotropín (hCG) je glykoproteínový hormón vylučovaný vyvíjajúcou sa placentou krátko po oplodnení. Pri normálnom tehotenstve môže byť hCG detegovaný v sére už 7 dní po oplodnení. Koncentrácia hCG rýchlo vzrastá, často prekročí 100 mIU/ml v termíne prvej vynechanej menštruácie a vrcholí v rozsahu 100.000–200.000 mIU/ml počas 10.–12. týždňa tehotenstva. Prítomnosť hCG čoskoro po oplodnení a následné zvýšenie jeho koncentrácie v ranom štádiu tehotenstva rastu z neho robia vynikajúci marker na včasnú detekciu tehotenstva.

PRINCÍP:

Lady MAX test 2 v 1 je chromatografi cký imunologický test na rýchle kvalitatívne stanovenie hCG v moči. Membrána je pokrytá anti-alfa hCG vychytávacou protilátkou v testovacej oblasti a protilátkou v kontrolnej oblasti (C). Počas testovania vzoriek reaguje s farebným konjugátom, ktorý je predsušený na testovacom prúžku. Zmes chromatografi cky vzlína po membráne. Pri pozitívnom výsledku sa vytvorí ružovo sfarbený prúžok v testovacej oblasti (T). Neprítomnosť ružovo sfarbeného prúžku znamená negatívny výsledok testu. Bez ohľadu na prítomnosť alebo neprítomnosť hCG zmes pokračuje v ceste cez membránu až ku kontrolnej oblasti (C), kde reaguje s imobilizovanou protilátkou pri vzniku ružového prúžku. Tento prúžok sa musí objaviť pri každom teste a slúži tak na overenie použitia dostatočného množstva vzorky moču a správnej funkcie činidiel. Prúžok obsahuje protilátky, ktoré špecificky reagujú s týmto hormónom. Počas testovania moč vzlína hore po membráne. Ak moč obsahuje hCG, pri dosiahnutí testovacej oblasti sa na membráne vytvorí ružový prúžok. Absencia tejto ružovej linky v testovacej oblasti znamená negatívny výsledok. Bez ohľadu na prítomnosť hCG vzlína moč ďalej do kontrolnej oblasti, kde sa ružová linka zobrazí vždy. Prítomnosť tejto ružovej linky slúži na overenie správnosti vykonania testu.

UPOZORNENIE

 1. Prečítajte si návod na použitie pozorne pred vykonaním tohto testu.
 2. Nepoužívajte tehotenský test po uplynutí dátumu použiteľnosti.
 3. Testovací prúžok musí byť v uzatvorenom obale, ktorý otvárajte až bezprostredne pred použitím.
 4. Nepoužívajte test viackrát. Po použití zlikvidujte spoločne s domovým odpadom.
 5. Zaobchádzajte so vzorkou moču a s prúžkami, akoby boli potenciálne infekčné.
 6. Test používajte v súlade s návodom na použitie. Je určený na vonkajšie použitie. Neužívajte vnútorne!
 7. Uschovávajte mimo dosahu detí.

ČINIDLÁ:

Membránu testovacieho prúžku pokrýva anti-alfa hCG vychytávacia protilátka a častice koloidného zlata pokryté anti-hCG monoklonálnou protilátkou.

SKLADOVANIE:

Testovacie prúžky môžu byť uchovávané pri teplote 2–30 °C v uzatvorenom obale. Test je použiteľný do dátumu exspirácie, ktorý je vytlačený na obale. Nesmie zmrznúť! Chráňte pred vlhkosťou, nevystavujte zdrojom tepla a priamemu slnečnému žiareniu.

PRÍPRAVA VZORKY:

Pripravte si hodinky umožňujúce odpočet sekúnd a nádobku na odber moču. Vzorka moču môže byť odobraná do akejkoľvek čistej a suchej nádobky, či už zo skla, alebo plastu. Vzorku je možné odobrať kedykoľvek počas dňa, no odporúča sa odoberať ranný moč, pretože všeobecne obsahuje najvyššiu koncentráciu hCG.
Hodinky ani nádobka na odber moču nie sú súčasťou balenia.

MATERIÁLY:

Testovací prúžok a vzorka moču by mali byť umiestené pred testovaním do prostredia s izbovou teplotou (15–30 °C). Neotvárajte obal prúžku, kým nie ste pripravená na vykonanie testu.

 • Vyberte prúžok z obalu bezprostredne pred použitím.
 • Ponorte prúžok do vzorky moču v smere šípky minimálne na 5 sekúnd. Neponárajte viac, ako naznačuje linka s o značením „MAX“.
 • Vyberte prúžok zo vzorky moču a položte ho na čistý, rovný a nenasiakavý podklad. Alebo nechajte testovací prúžok vo vzorke moču, ak nie je ponorený nad linku „MAX“.
 • Vyčkajte, kým sa neobjaví ružový prúžok. Výsledok odčítajte do 5 minút. Po uplynutí 5 minút už výsledok neodčítavajte.

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKU:

„Ste tehotná“: Objavia sa dva zreteľne ružové prúžky, jeden v testovacej oblasti (T), druhý v kontrolnej oblasti (C).
Poznámka: Intenzita ružového sfarbenia závisí od koncentrácie hCG vo vzorke. Preto všetky odtiene ružovej farby vyhodnocujte ako pozitívny výsledok testu – možné tehotenstvo.

„Nie ste tehotná“: Objaví sa len jeden ružový prúžok v kontrolnej oblasti (C). Žiadne ružové sfarbenie nie je znateľné v testovacej oblasti (T).

„Chybné stanovenie“: V kontrolnej oblasti (C) sa neobjaví žiadny prúžok.
Poznámka: Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne vykonanie testu je najčastejšou príčinou chybného stanovenia, keď sa neobjaví prúžok v kontrolnej oblasti. Prečítajte si znovu návod na použitie a opakujte test s novou prúžkovou tyčinkou. Ak problém pretrváva, konzultujte tento problém s predajcom testu alebo s výrobcom.

KONTROLA KVALITY:

Procedurálna kontrola kvality vykonania je súčasťou testu. Farebný prúžok, ktorý sa objavuje v kontrolnej oblasti (C), sa považuje za vnútornú kontrolu postupu indikujúcu správne vykonanie a reaktívne reagencie. Ak sa prúžok neobjaví, je nutné to chápať ako negatívnu vnútornú kontrolu. Ak bol test vykonaný správne a reagencie reagujú tiež správne, bude na pozadí jasne a zreteľne vidieť prúžok v kontrolnej oblasti.

OBMEDZENIA:

 • Vyhnite sa nadmernému príjmu tekutín pred testovaním. Ak je vzorka moču príliš zriedená, nemusí obsahovať dostatočnú hladinu hCG.
 • Zvýšené hladiny hCG môžu spôsobovať aj niektoré ochorenia, v dôsledku ktorých môže test vykázať falošne pozitívny výsledok „Ste tehotná“.
 • Liečba neplodnosti založená na podávaní hCG môže spôsobovať falošne pozitívny výsledok „Ste tehotná“.
 • Veľmi nízke hladiny hCG (menej než 50 mIU/ml) sú prítomné v moči krátko po implantácii. Slabo pozitívny výsledok testu by mal byť potvrdený novo vykonaným testom so vzorkou prvého ranného moču o 48 hodín neskôr.
 • Výsledkom testu je predpokladaná diagnóza tehotenstva. Potvrdiť tehotenstvo môže iba lekár po vykonaní všetkých potrebných klinických a laboratórnych testov.

OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY:
U zdravých netehotných žien a zdravých mužov sa očakáva negatívny výsledok. Zdravé tehotné ženy majú v moči a vzorke séra prítomný hormón hCG. Množstvo hCG sa veľmi mení s gestačným vekom a medzi jednotlivými ženami. Lady MAX test 2 v 1 má analytickú citlivosť 10 mIU/ml a je schopný detegovať tehotenstvo už 1. deň po vynechaní menštruácie.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Citlivosť a špecificita:

Na vyhodnotenie citlivosti Lady MAX test 2 v 1 boli vykonané tieto experimenty: Boli testované vzorky moču od 300 známych netehotných subjektov s pridaným hCG, s koncentráciou vo vzorke 0, 10, 20, 25, 30 mIU/ml, kalibrované proti WHO 3. medzinárodnému štandardu.
Výsledky sú zhrnuté v tabuľke 1

Tabuľka 1

Koncentrácia/Výsledok 0 mIU/ml 10 mIU/ml 20 mIU/ml 25 mIU/ml 30 mIU/ml
Negatívny 300 0 0 0 0
Pozitívny 0 300 300 300 300
Celkovo 300 300 300 300 300


2) 400 známych negatívnych vzoriek moču bolo rozdelených do 4 rovnakých skupín. Každej skupine vzoriek (100 vzoriek) bol pridaný hCG s koncentráciou 0 mIU/ml, 10 mIU/ml, 50 mIU/ml a 5 IU/ml, kalibrované proti WHO 3. medzinárodnému štandardu.

Každá skupina bola testovaná s testovacími prúžkami Lady MAX test 2 v 1.
Výsledky tohto testu boli v 100% súlade s očakávaním:

Koncentrácia/Výsledok 0 mIU/ml 10 mIU/ml 50 mIU/ml 5 IU/ml Celkovo
Negatívny 100 0 0 0 100
Pozitívny 0 100 100 100 300
Celkovo 100 100 100 100 400

Diagnostická citlivosť = 100 % (300/300)
Diagnostická špecifi ta = 100 % (100/100)

INTERFERENČNÝ TEST:

Nasledujúce zložky boli pridané k vzorkám, ktoré neobsahovali hCG a s obsahom hCG 10 mIU/ml. Pri testovaných koncentráciách žiadna zo zložiek nevykazovala vplyv na výsledok testovania:

Acetaminofen 20 mg/dl
Kyselina acetylsalicylová 20 mg/dl
Kyselina askorbová 20 mg/dl
Atropín 20 mg/dl
Kofeín 20 mg/dl
Kyselina gentisová 20 mg/dl
Glukóza 2 g/dl
Hemoglobín 1 mg/dl
Alkohol 104 mg/dl

OTÁZKY A ODPOVEDE:

Ak očakávam, že by som mohla byť tehotná, ako skoro môžem použiť tehotenský test?
Test môžete použiť už prvý deň po vynechaní menštruácie.

Je chyba, ak je veľký rozdiel medzi kontrolnými prúžkami dvoch testov?
Nie, rozdielne zafarbenie kontrolných prúžkov neovplyvňuje výsledok testu.

Musím robiť test s prvým ranným močom?
Skúšku môžete urobiť kedykoľvek počas dňa, no prvý ranný moč obsahuje obvykle najvyššiu hladinu hCG.

Ako sa dozviem, či test prebehol správne?
Farebný prúžok, ktorý sa objaví v oblasti (C), vám hovorí, že test prebehol správne a so zodpovedajúcim množstvom moču.

Môže sa výsledok testu odčítať po uplynutí viac ako 5 minút?
Nie, výsledky je potrebné odčítať do 5 minút. No pozitívny výsledok sa nemusí zmeniť ani po niekoľkých dňoch, negatívny výsledok sa môže zmeniť na falošne pozitívny už po niekoľkých minútach od ukončenia testovania. To môže viesť k nesprávnej interpretácii výsledkov.

Čo mám robiť, ak test ukáže, že nie som tehotná?
Znamená to, že hormón hCG nebol vo vašom moči detegovaný a pravdepodobne nie ste tehotná. Ak sa nedostaví vaša menštruácia do jedného týždňa po predpokladanom dátume, opakujte test s novým prúžkom. Ak bude výsledok testu opäť „Nie ste tehotná“, odporúčame navštíviť lekára.
 

 
Dátum poslednej revízie: 03/2017

X22633
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19 
4,49 
na sklade
na sklade
Woman secret RIGHT TIME ovulačný test
 
13,99 
na sklade
na sklade
GS Mamatest COMFORT 10mIU/ml
GS Mamatest COMFORT 10mIU/mltehotenský test, 1x1 ks
 
4,19 
na sklade
na sklade
CURAPROX CS 5460 ultrasoft
9,55  (-16%)
7,99 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
GS Mamatest 10mIU/ml
 
3,99 
na sklade
na sklade
Woman secret BABY tehotenský test
Woman secret BABY tehotenský testprúžkový (1+1 zadarmo) 1x2 ks
 
3,79 
na sklade
na sklade
Tehotenský test Clearblue (Cb9)
Tehotenský test Clearblue (Cb9)digitálny, s indikátorom termínu počatia/s indikátorom týždňa 1x1 ks
9,39  (-26%)
6,99 
na sklade
na sklade
Baby Top Test tehotenský - prúžok
 
2,99 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek