Dr.Max Lady MAX ovulation test
7 ks
Na spoľahlivú predpoveď termínu ovulácie. 7 testov v jednom balení.
Značka: Dr.Max
6,99  s DPH
Vložte 3 vybrané produkty Dr.Max do košíka a najlacnejší získate ZADARMO
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 6 lekárňach - doručíme do 305 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo
Dr.Max Lady MAX ovulation test
7 ks
Na spoľahlivú predpoveď termínu ovulácie. 7 testov v jednom balení.
Značka: Dr.Max
6,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 6 lekárňach - doručíme do 305 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Účel použitia: Diagnostický prostriedok in vitro určený na samotestovanie. Slúži na kvalitatívne stanovenie LH v moči na predpoveď termínu ovulácie.

Skúmaný materiál: čerstvý ľudský moč, neupravený.

Zhrnutie:
Ovuláciou sa rozumie uvoľnenie vajíčka z vaječníka. Vajíčko po uvoľnení cestuje vajcovodom a počas tejto cesty môže byť oplodnené spermiou. Vajíčko môže byť oplodnené v intervale do 24 hodín po ovulácii. Tesne pred ovuláciou telo vylučuje veľké množstvo luteinizačného hormónu (LH). Táto situácia sa nazýva „LH vlnou“ a obvykle k nej dochádza uprostred menštruačného cyklu. LH vlna spúšťa uvoľnenie vajíčka z vaječníka. Lady MAX ovulation test je komplexný systém, ktorý pomáha predpovedať termín ovulácie a obdobie najvyššej plodnosti. K otehotneniu dochádza najčastejšie práve v tomto období zvýšenej plodnosti. Lady MAX ovulation test deteguje LH vlnu v moči, ktorá signalizuje, že k ovulácii dôjde počas 24–36 hodín.

Princíp:
Lady MAX ovulation test je chromatografický imunologický test na rýchle kvalitatívne stanovenie LH v moči.Membrána je pokrytá anti-beta LH vychytávacou protilátkou v testovacej oblasti (T) a protilátkou v kontrolnejoblasti (C). Počas testovania vzorky reaguje s farebným konjugátom, ktorý je predsušený na testovacom prúžku. Zmes chromatografi cky vzlína po membráne. Pri pozitívnom výsledku sa vytvorí ružovo sfarbený prúžokv testovacej oblasti (T) a intenzita ružového sfarbenia je rovnaká alebo vyššia ako v kontrolnej línii (C). Pri negatívnom výsledku je intenzita ružového zafarbenia v testovacej oblasti (T) slabšia ako v kontrolnejoblasti (C). Taký výsledok testu znamená, že hladina LH v moči je normálna. Bez ohľadu na prítomnosťalebo neprítomnosť LH zmes pokračuje v ceste cez membránu až ku kontrolnej oblasti (C), kde reagujes imobilizovanou protilátkou pri vzniku ružového prúžku. Tento prúžok sa musí objaviť pri každom teste a slúžitak na overenie použitia dostatočného množstva vzorky moču a správnej funkcie činidiel.

Príprava vzorky:

 • Pripravte si hodinky umožňujúce odpočet sekúnd a nádobku na odber moču.
 • Vzorka moču môže byť odobratá do akejkoľvek čistej a suchej nádobky, či už zo skla, alebo plastu. Odporúča sa odoberať moč každý deň v rovnakom čase počas celého cyklu.
 • Vzorku neodoberajte ráno, pretože LH je syntetizovaný v tele obvykle skoro ráno a hladina LH sa neskôr počas dňa líši.
 • Ideálny čas na odber vzorky moču je medzi 10.–20. hodinou.
 • Obmedzte príjem tekutín zhruba 2 hodiny pred odberom vzorky moču, pretože vzorka moču by kvôli prílišnému nariedeniu mohla znemožňovať stanovenie LH vlny.
 • Testovanie by malo prebehnúť ihneď po odbere vzorky moču. Nenechávajte vzorku moču dlhšie pri izbovej teplote.

Hodinky ani nádobka na odber moču nie sú súčasťou balenia.

Kedy začať testovať:
Na určenie dňa začiatku testovania je potrebné najprv určiť dĺžku vášho menštruačného cyklu. Dĺžka vášho menštruačného cyklu je daná počtom dní od prvého dňa krvácania do posledného dňa pred začiatkom ďalšieho krvácania. Určte obvyklú dĺžku menštruačného cyklu za niekoľko posledných mesiacov. Potom podľa tabuľky určte, ktorý deň by ste mali začať s testovaním.
Poznámka: Ak si nie ste istá dĺžkou vášho cyklu, mali by ste začať s testovaním 11 dní po prvom dni krvácania, pretože priemerná dĺžka cyklu predstavuje 28 dní. Urobte každý deň 1 test počas minimálne 5 dní alebo kým nedetegujete „LH vlnu“.

Dĺžka cyklu
(v dňoch):
21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Štart testovania
(deň cyklu):
5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

 

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKU:

„LH vlna – blížiaca sa ovulácia“: Objavia sa dva zreteľne ružové prúžky, jeden v testovacej oblasti (T), druhý v kontrolnej oblasti (C). Prúžok v testovacej oblasti (T) je rovnaký alebo tmavší ako prúžok v kontrolnej oblasti (C). K ovulácii pravdepodobne dôjde počas 24–48 hodín. Ak chcete otehotnieť, najvhodnejšie je mať pohlavný styk o 24, ale najneskôr do 48 hodín.
„LH hladina nezvýšená“: Objaví sa iba jeden ružový prúžok v kontrolnej oblasti (C) alebo má prúžok v testovacej oblasti (T) slabšiu intenzitu než v kontrolnej oblasti (C). Znamená to, že nebola detegovaná zvýšená hladina LH a mali by ste pokračovať v testovaní nasledujúci deň.
„Chybné stanovenie“: V kontrolnej oblasti (C) sa neobjaví žiadny prúžok.
Poznámka: Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne vykonanie testu je najčastejšie príčinou chybného stanovenia, keď sa neobjaví prúžok v kontrolnej oblasti. Prečítajte si znovu návod na použitie a opakujte test s novým prúžkom. Ak problém pretrváva, konzultujte tento problém s predajcom testu alebo s výrobcom.

OTÁZKY A ODPOVEDE:

Môžem použiť ovulačný test na zabránenie počatia?
Nie, test nie je možné používať ako antikoncepciu.

Majú alkohol alebo užívané lieky vplyv na výsledok testu?
Nie, ale mali by ste konzultovať s lekárom, ak užívate hormonálne lieky. Aj rezíduá antikoncepčných prípravkov, dojčenie alebo tehotenstvo ovplyvňujú výsledky testu.

Prečo nesmiem robiť test s prvými ranným močom?
Skúšku nemôžete robiť s prvým ranným močom, pretože je najviac koncentrovaný a jeho testovanie tak môže dať falošne pozitívny výsledok. Akýkoľvek iný čas je vhodnejší. Na dosiahnutie najlepšieho výsledku odporúčame odoberať vzorku zakaždým v rovnakom čase počas dňa medzi 10.–20. hodinou.

Má na výsledok testu vplyv množstvo vypitých nápojov?
Vysoký príjem tekutín spôsobí nariedenie moču. Odporúčame obmedziť príjem tekutín 2 hodiny pred testovaním.

Ak odčítam pozitívny výsledok, kedy je vhodne mať pohlavný styk?
Ak odčítate pozitívny výsledok, znamená to, že k ovulácii dôjde pravdepodobne o 24–48 hodín. To je najplodnejšie obdobie, a preto odporúčame mať pohlavný styk najskôr o 24 hodín a najneskôr do 48 hodín.

Mala som pozitívny výsledok a nechránený pohlavný styk v uvedenom období, ale neotehotnela som. Prečo?
Existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú vašu schopnosť otehotnieť. Je bežné, že zdravé páry dosiahnu otehotnenie až za niekoľko mesiacov. Ak ste neotehotneli prvý mesiac, pokračujte, prosím, s používaním testu aj naďalej. Ak neotehotniete za 3 – 4 mesiace, odporúčame vám a vášmu partnerovi konzultovať celú vec s vaším lekárom.

Lady MAX ovulation test
Na spoľahlivú predpoveď termínu ovulácie
Prosíme, prečítajte si pozorne tento príbalový leták.


Lady MAX ovulation test je rýchly ovulačný test na samotestovanie. Slúži na rýchle vizuálne kvalitatívne stanovenie ľudského luteinizačného hormónu (LH) vo vzorke moču. Pomáha predpovedať termín ovulácie.

ZHRNUTIE:

Ovuláciou sa rozumie uvoľnenie vajíčka z vaječníka. Vajíčko po uvoľnení cestuje vajcovodom a počas tejto cesty môže byť oplodnené spermiou. Vajíčko môže byť oplodnené v intervale do 24 hodín po ovulácii. Tesne pred ovuláciou telo vylučuje veľké množstvo luteinizačného hormónu (LH). Táto situácia sa nazýva „LH vlnou“ a obvykle k nej dochádza uprostred menštruačného cyklu. LH vlna spúšťa uvoľnenie vajíčka z vaječníka. Lady MAX ovulation test je komplexný systém, ktorý pomáha predpovedať termín ovulácie a obdobie najvyššej plodnosti. K otehotneniu dochádza najčastejšie práve v tomto období zvýšenej plodnosti. Lady MAX ovulation test deteguje LH vlnu v moči, ktorá signalizuje, že k ovulácii dôjde počas 24–36 hodín.

PRINCÍP:

Lady MAX ovulation test je chromatografický imunologický test na rýchle kvalitatívne stanovenie LH v moči. Membrána je pokrytá anti-beta LH vychytávacou protilátkou v testovacej oblasti (T) a protilátkou v kontrolnej oblasti (C). Počas testovania vzorky reaguje s farebným konjugátom, ktorý je predsušený na testovacom prúžku. Zmes chromatograficky vzlína po membráne. Pri pozitívnom výsledku sa vytvorí ružovo sfarbený prúžok v testovacej oblasti (T) a intenzita ružového sfarbenia je rovnaká alebo vyššia ako v kontrolnej línii (C). Pri negatívnom výsledku je intenzita ružového zafarbenia v testovacej oblasti (T) slabšia ako v kontrolnej oblasti (C). Taký výsledok testu znamená, že hladina LH v moči je normálna. Bez ohľadu na prítomnosť alebo neprítomnosť LH zmes pokračuje v ceste cez membránu až ku kontrolnej oblasti (C), kde reaguje s imobilizovanou protilátkou pri vzniku ružového prúžku. Tento prúžok sa musí objaviť pri každom teste a slúži tak na overenie použitia dostatočného množstva vzorky moču a správnej funkcie činidiel.

UPOZORNENIE

 • Prečítajte si návod na použitie pozorne pred vykonaním tohto testu.
 • Nepoužívajte ovulačný test po uplynutí lehoty použiteľnosti.
 • Testovací prúžok musí byť skladovaný v uzatvorenom obale, ktorý otvárajte až bezprostredne pred použitím.
 • Nepoužívajte test viackrát. Po použití zlikvidujte spolu s domovým odpadom.
 • Zaobchádzajte so vzorkou moču a s prúžkami, akoby boli potenciálne infekčné.
 • Test používajte v súlade s návodom na použitie. Je určený na vonkajšie použitie. Neužívajte vnútorne!
 • Uschovávajte mimo dosahu detí.

ČINIDLÁ:

Membránu testovacieho prúžku pokrýva anti-LH vychytávacia protilátka a častice koloidného zlata pokryté anti-LH monoklonálnou protilátkou.

SKLADOVANIE:

Testovacie prúžky môžu byť uchovávané pri teplote 2–30 °C v uzatvorenom obale. Test je použiteľný do dátumu exspirácie, ktorý je vytlačený na obale. Nesmie zmrznúť! Chráňte pred vlhkosťou, nevystavujte zdrojom tepla a priamemu slnečnému žiareniu.

PRÍPRAVA VZORKY:
Pripravte si hodinky umožňujúce odpočet sekúnd a nádobku na odber moču.

 • Vzorka moču môže byť odobratá do akejkoľvek čistej a suchej nádobky, či už zo skla, alebo plastu. Odporúča sa odoberať moč každý deň v rovnakom čase počas celého cyklu.
 • Vzorku neodoberajte ráno, pretože LH je syntetizovaný v tele obvykle skoro ráno a hladina LH sa neskôr počas dňa líši.
 • Ideálny čas na odber vzorky moču je medzi 10.–20. hodinou.
 • Obmedzte príjem tekutín zhruba 2 hodiny pred odberom vzorky moču, pretože vzorka moču by kvôli prílišnému nariedeniu mohla znemožňovať stanovenie LH vlny.
 • Testovanie by malo prebehnúť ihneď po odbere vzorky moču. Nenechávajte vzorku moču dlhšie pri izbovej teplote.

Hodinky ani nádobka na odber moču nie sú súčasťou balenia.

KEDY ZAČAŤ TESTOVAŤ:

Na určenie dňa začiatku testovania je potrebné najprv určiť dĺžku vášho menštruačného cyklu. Dĺžka vášho menštruačného cyklu je daná počtom dní od prvého dňa krvácania do posledného dňa pred začiatkom ďalšieho krvácania. Určte obvyklú dĺžku menštruačného cyklu za niekoľko posledných mesiacov. Potom podľa tabuľky určte, ktorý deň by ste mali začať s testovaním.
Poznámka: Ak si nie ste istá dĺžkou vášho cyklu, mali by ste začať s testovaním 11 dní po prvom dni krvácania, pretože priemerná dĺžka cyklu predstavuje 28 dní. Urobte každý deň 1 test počas minimálne 5 dní alebo kým nedetegujete „LH vlnu“.

 

Dĺžka cyklu
(v dňoch):
21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Štart testovania
(deň cyklu):
5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.


VYKONANIE TESTU:

Testovací prúžok a vzorka moču by mali byť umiestnené pred testovaním do prostredia s izbovou teplotou (15–30 °C). Neotvárajte obal prúžku, kým nie ste pripravená na vykonanie testu.

 • Vyberte prúžok z obalu bezprostredne pred použitím.
 • Ponorte prúžok do vzorky moču v smere šípky minimálne na 5 sekúnd. Neponárajte viac, ako naznačuje linka s označením „MAX“.
 • Vyberte prúžok zo vzorky moču a položte ho na čistý rovný a nenasiakavý podklad. Alebo nechajte testovací prúžok vo vzorke moču, ak nie je ponorený nad linku „MAX“.
 • Vyčkajte, kým sa neobjavia ružové prúžky. Výsledok odčítajte do 3-8 minút. Po uplynutí 10 minút už výsledok neodčítavajte.

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKU:

„LH vlna – blížiaca sa ovulácia“: Objavia sa dva zreteľne ružové prúžky, jeden v testovacej oblasti (T), druhý v kontrolnej oblasti (C). Prúžok v testovacej oblasti (T) je rovnaký alebo tmavší ako prúžok v kontrolnej oblasti (C). K ovulácii pravdepodobne dôjde počas 24–48 hodín. Ak chcete otehotnieť, najvhodnejšie je mať pohlavný styk o 24, ale najneskôr do 48 hodín.
„LH hladina nezvýšená“: Objaví sa iba jeden ružový prúžok v kontrolnej oblasti (C) alebo má prúžok v testovacej oblasti (T) slabšiu intenzitu než v kontrolnej oblasti (C). Znamená to, že nebola detegovaná
zvýšená hladina LH a mali by ste pokračovať v testovaní nasledujúci deň.
„Chybné stanovenie“: V kontrolnej oblasti (C) sa neobjaví žiadny prúžok.
Poznámka: Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne vykonanie testu je najčastejšie príčinou chybného stanovenia, keď sa neobjaví prúžok v kontrolnej oblasti. Prečítajte si znovu návod na použitie a opakujte test s novým prúžkom. Ak problém pretrváva, konzultujte tento problém s predajcom testu alebo s výrobcom.

KONTROLA KVALITY:

Procedurálna kontrola kvality vykonania je súčasťou testu. Farebný prúžok, ktorý sa objavuje v kontrolnej oblasti (C), sa považuje za vnútornú kontrolu postupu indikujúcu správne vykonanie a reaktívne reagencie. Ak sa prúžok neobjaví, je nutné to chápať ako negatívnu vnútornú kontrolu. Ak bol test vykonaný správne a reagencie reagujú tiež správne, bude na pozadí jasne a zreteľne vidieť prúžok v kontrolnej oblasti.

OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY:

LH je obsiahnutý v sére a moči zdravých ľudí, obvyklá hladina je 2–15 mIU/ml. Rozsah koncentrácií je približne takýto:*
Ženy po menopauze: 10–200 mIU/ml.
Ženy v reprodukčnom veku: základná hladina 5–20 mIU/ml, najvyššia hladina 40–200 mlU/ml.
Muži: 2–15 mIU/ml
*V hladinách LH existujú individuálne rozdiely medzi základnou a najvyššou hladinou.

OBMEDZENIA:

 • Antibiotiká obsahujúce hCG alebo LH môžu ovplyvniť výsledok testu, nemali by sa teda užívať v období, keď používate ovulačný test.
 • Zvýšené hladiny LH môžu spôsobovať aj niektoré ochorenia (napr. syndróm polycystických ovárií), v dôsledku ktorých môže test vykázať falošne pozitívny výsledok „LH vlna“.
 • V prípade tehotných žien, žien v menopauze alebo žien užívajúcich hormonálnu antikoncepciu nebude test pracovať správne.
 • Rovnako ako pri všetkých diagnostických testoch nemôže byť definitívna klinická diagnóza založená na výsledku jedného testu, ale mal by ju vykonať iba lekár po vyhodnotení všetkých potrebných klinických a laboratórnych testov.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

Citlivosť a špecifita: Lady MAX ovulation test deteguje koncentráciu LH v moči 20 mIU/ml alebo vyššiu (podľa WHO 2. medzinárodného štandardu), ktorá je indikovaná vytvorením tmavoružovej linky v testovacej oblasti (T).
Bolo testovaných 500 vzoriek testov pomocou moču s pridaným LH v koncentráciách vzorky 0, 10, 20, 25, 30 mIU/ml. Vzorky obsahujúce LH v koncentrácii vyššej ako 20 mIU/ml boli testované všetky s pozitívnym výsledkom.
Výsledky sú zhrnuté v tabuľke 1.

Tabuľka 1

Koncentrácia hCG (mlU/mL) 0 mIU/ml 10 mIU/ml 20 mIU/ml 25 mIU/ml 30 mIU/ml
Negatívny 500 500 0 0 0
Pozitívny 0 0 500 500 500
Celkovo 500 500 500 500 500


400 známych negatívnych vzoriek moču bolo rozdelených do 4 rovnakých skupín. Každej skupine vzoriek (100 vzoriek) bol pridaný LH s koncentráciou 0 mIU/ml, 20 mIU/ml, 50 mIU/ ml a 5 IU/ml, kalibrované proti WHO 3. medzinárodného štandardu. Každá skupina bola testovaná s testovacími prúžkami Lady MAX ovulation test. Výsledky tohto testu boli v 100% súlade s očakávaním:

Tabuľka 2

Koncentrácia/Výsledok 0 mIU/ml 20 mIU/ml 50 mIU/ml 5 IU/ml Celkovo
Pozitívny 0 100 100 100 300
Negatívny 100 0 0 0 100
Celkovo 100 100 100 100 400

Diagnostická citlivosť = 100 % (300/300)
Diagnostická špecifita = 100 % (100/100)

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

Nasledujúce zložky boli pridané k vzorkám, ktoré neobsahovali LH, a s obsahom LH 300 mIU/ml. Pri testovaných koncentráciách žiadna zo zložiek nevykazovala vplyv na výsledok testovania:

Acetaminofén 20 mg/dl
Kyselina acetylsalicylová 20 mg/dl
Kyselina askorbová 20 mg/dl
Atropín 20 mg/dl
Kofeín 20 mg/dl
Glukóza 2 g/dl
Hemoglobín 1 mg/dl

OTÁZKY A ODPOVEDE:

Môžem použiť ovulačný test na zabránenie počatia?
Nie, test nie je možné používať ako antikoncepciu.

Majú alkohol alebo užívané lieky vplyv na výsledok testu?
Nie, ale mali by ste konzultovať s lekárom, ak užívate hormonálne lieky. Aj rezíduá antikoncepčných prípravkov, dojčenie alebo tehotenstvo ovplyvňujú výsledky testu.

Prečo nesmiem robiť test s prvými ranným močom?
Skúšku nemôžete robiť s prvým ranným močom, pretože je najviac koncentrovaný a jeho testovanie tak môže dať falošne pozitívny výsledok. Akýkoľvek iný čas je vhodnejší. Na dosiahnutie najlepšieho výsledku odporúčame odoberať vzorku zakaždým v rovnakom čase počas dňa medzi 10.–20. hodinou.

Má na výsledok testu vplyv množstvo vypitých nápojov?
Vysoký príjem tekutín spôsobí nariedenie moču. Odporúčame obmedziť príjem tekutín 2 hodiny pred testovaním.

Ak odčítam pozitívny výsledok, kedy je vhodne mať pohlavný styk?
Ak odčítate pozitívny výsledok, znamená to, že k ovulácii dôjde pravdepodobne o 24–48 hodín. To je najplodnejšie obdobie, a preto odporúčame mať pohlavný styk najskôr o 24 hodín a najneskôr do 48 hodín.

Mala som pozitívny výsledok a nechránený pohlavný styk v uvedenom období, ale neotehotnela som. Prečo?
Existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú vašu schopnosť otehotnieť. Je bežné, že zdravé páry dosiahnu otehotnenie až za niekoľko mesiacov. Ak ste neotehotneli prvý mesiac, pokračujte, prosím, s používaním testu aj naďalej. Ak neotehotniete za 3 – 4 mesiace, odporúčame vám a vášmu partnerovi konzultovať celú vec s vaším lekárom.
 

 

 

Dátum poslednej revízie: 06/2018

X22635
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
GS Mamatest COMFORT 10mIU/ml
GS Mamatest COMFORT 10mIU/mltehotenský test, 1x1 ks
4,19 
3,59 
na sklade
na sklade
CURAPROX CS 5460 ultrasoft
9,55  (-16%)
7,99 
na sklade
na sklade
GS Mamatest 10mIU/ml
3,99  (-15%)
3,39 
na sklade
na sklade
Woman secret BABY tehotenský test
Woman secret BABY tehotenský testprúžkový (1+1 zadarmo) 1x2 ks
 
3,79 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
Woman secret BABY tehotenský test
Woman secret BABY tehotenský testkazetový (1+1 zadarmo) 1x2 ks
 
4,99 
na sklade
na sklade
INOFOLIC
INOFOLIC20 vrecúšok
 
14,89 
na sklade
na sklade
Dr.Max Magnézium s vitamínom B6
Dr.Max Magnézium s vitamínom B620 šumivých tabliet
 
2,69 
na sklade
na sklade
Dr.Max Lady MAX test 2v1
 
3,99 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek