Odborné poradenstvo

Vďaka pravidelne organizovaným odborným kampaniam môžete získať širšie odborné poradenstvo a aktivity pre podporu vášho zdravia. Členovia Dr.Max CLUBu získavajú množstvo výhod aj v rámci odborných kampaní.
 

ODBORNÉ KAMPANE V ROKU 2020

PREDCHÁDZAJÚCE KAMPANE