Diclobene
gél, 100 g
Diclobene gél potláča bolesť, opuch a zápal po športových poraneniach, znižuje bolestivosť pri pohybe. Pôsobí pri ťažkostiach reumatického pôvodu, pri náhle vzniknutých i dlhotrvajúcich zápaloch.
Značka: Diclobene
12345 (95%4)
6,59  
6,29  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 316 lekárňach - doručíme do 317 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo
Diclobene
gél, 100 g
12345 (95%4)
Diclobene gél potláča bolesť, opuch a zápal po športových poraneniach, znižuje bolestivosť pri pohybe. Pôsobí pri ťažkostiach reumatického pôvodu, pri náhle vzniknutých i dlhotrvajúcich zápaloch.
Značka: Diclobene
6,59  
6,29  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 316 lekárňach - doručíme do 317 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek obsahuje liečivo sodnú soľ diklofenaku, ktoré pôsobí proti bolesti a zápalu. Liek potláča bolesť, opuch a zápal po športových poraneniach, znižuje bolestivosť pri pohybe. Pôsobí pri ťažkostiach reumatického pôvodu, pri náhle vzniknutých i dlhotrvajúcich zápaloch. 

Používa sa:

 • na miestnu liečbu bolesti spojenej s akútnym presilením, vyvrtnutím alebo pri podliatinách na rukách a nohách v dôsledku zranení, napr. pri športových úrazoch (podvrtnutie, vykĺbenie, pomliaždenie),
 • na liečbu poúrazových zápalov svalov, kĺbov a väziva.

Na odporúčanie lekára liek možno použiť na tlmenie bolesti a zápalu pri reumatizme mäkkých tkanív (ako sú zápaly šliach a ich puzdier, tkanív v okolí kĺbov) a pri ochorení kĺbov a chrbtice.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Nanáša sa 3-4x denne na postihnuté miesto. Podľa veľkosti postihnutých bolestivých miest sa môže spotrebovať 2-4 g gélu (množstvo veľkosti čerešne až orechu).

Ak sa do 3 dní pacient nebude cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, je potrebné obrátiť sa na lekára.
Ak je liek u dospievajúcich starších ako 14 rokov potrebný na liečbu bolesti dlhšie ako 7 dní alebo ak nastane zhoršenie príznakov, je potrebné poradiť sa s lekárom.

Pri dlhotrvajúcich ochoreniach, napr. kĺbovom i mimokĺbovom reumatizme, dlhotrvajúcich ochoreniach kĺbov a chrbtice, možno liek užívať i dlhodobo, prípadne kombinovať s inými protizápalovými liekmi, ale len na odporúčanie lekára.

Spôsob použitia

Dermálny gél sa nanáša v tenkej vrstve na postihnuté miesto na koži a jemne sa vtiera. Môže sa nanášať len na zdravú a intaktnú plochu kože, nie na rany resp. otvorené poranenia. Nemá prísť do styku s očnou spojovkou alebo so sliznicami a nemá sa užívať vnútorne. Gél sa môže použiť s neokluzívnymi obväzmi, neodporúča sa použiť okluzívny obväz. Pred priložením obväzu má gél niekoľko minút na koži schnúť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v treťom trimestri tehotenstva. V priebehu prvého a druhého trimestra tehotenstva, sa liek nemá podávať, ak to nie je nevyhnutné.
Počas dojčenia sa môže liek používať len po porade s lekárom. Nemá sa aplikovať na prsia dojčiacich matiek.
Ak liek používa žena, ktorá má snahu otehotnieť, dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia.
Liek je kontraindikovaný u detí do 14 rokov.
Liek sa nesmie používať dlhšiu dobu na väčšiu plochu poraneného tkaniva (nie je možné vylúčiť možnosť systémových nežiaducich účinkov).
Gél sa môže podávať súčasne s inými liekmi obsahujúcimi diklofenak v inej liekovej forme.
Ak sa po aplikácii objaví kožná vyrážka, liečba sa má zastaviť.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).

Účinné látky

diklofenak sodná soľ
Lieková forma ADC: gél

Diclobene
gél
Sodná soľ diklofenaku


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
·                Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
·                Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
·                Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
·                Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 

 1.               Čo je Diclobene a na čo sa používa
 2.               Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Diclobene
 3.               Ako používať Diclobene
 4.               Možné vedľajšie účinky
 5.               Ako uchovávať Diclobene
 6.               Obsah balenia a ďalšie informácie

 


1. Čo je Diclobene a na čo sa používa

Diclobene gél je liek pôsobiaci proti bolesti a zápalu určený na vonkajšie použitie. Obsahuje 1 % diklofenaku v chladivom gélovom základe. Diclobene gél potláča bolesť, opuch a zápal po športových poraneniach, znižuje bolestivosť pri pohybe. Pôsobí pri ťažkostiach reumatického pôvodu, pri náhle vzniknutých i dlhotrvajúcich zápaloch. Diclobene gél nemastí, preniká veľmi dobre pokožkou a dosahuje v tkanivách rýchlo účinnú koncentráciu.

Diclobene sa používa na miestnu liečbu bolesti spojenej s akútnym presilením, vyvrtnutím alebo pri podliatinách na rukách a nohách v dôsledku zranení, napr. pri športových úrazoch (podvrtnutie, vykĺbenie, pomliaždenie) a na liečbu poúrazových zápalov svalov, kĺbov a väziva. Na odporúčanie lekára Diclobene gél možno použiť na tlmenie bolesti a zápalu pri reumatizme mäkkých tkanív (ako sú zápaly šliach a ich puzdier, tkanív v okolí kĺbov) a pri ochorení kĺbov a chrbtice. Diclobene gél môžu používať dospelí a deti od 14 rokov.
Diclobene je liek, ktorý znižuje bolesť. Patrí do skupiny nesteroidných protizápalových liekov (NSAID).

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Diclobene

Nepoužívajte Diclobene

 

 

 •               keď ste alergický na liečivo, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
 •               keď ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú a iné protizápalové lieky,
 •               počas posledných troch mesiacov tehotenstva,
 •               u pacientov so záchvatom astmy, žihľavkou alebo akútnou nádchou spôsobenými užívaním kyseliny acetylsalicylovej alebo iných nesteroidných protizápalových liekov (NSAID).


Upozornenia a opatrenia

 

 

 •               Nenanášajte, ak máte poranenia, otvorené rany alebo ekzém na koži.
 •               Nepoužívajte na oči, do nosa a ústnej dutiny; ak sa gél dostane do očí alebo na sliznice, gél odstráňte dostatočným množstvom vody.
 •               Nepoužívajte liek dlhšiu dobu a na rozsiahle plochy kože, pretože môže dôjsť k celkovým vedľajším reakciám.
 •               Neprehltnite Diclobene gél.
 •               Nezakrývajte ošetrené miesta okluzívnymi (vodotesnými a nepriedušnými) obväzmi alebo náplasťami.

 • Deti a dospievajúci
  Diclobene gél nepodávajte deťom do 14 rokov.

  Iné lieky a Diclobene
  Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

  V súčasnosti nie sú známe nežiaduce interakcie s inými liekmi pri dodržiavaní odporúčaného dávkovania.

  Tehotenstvo a dojčenie
  Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek.
  Diclobene sa neodporúča používať tehotným ženám.

  Počas posledných troch mesiacov tehotenstva je používanie zakázané pre možnosť poškodenia plodu alebo vyvolania ťažkostí pri pôrode.

  Liek sa neodporúča používať počas dojčenia.

  Vedenie vozidiel a obsluha strojov
  Diclobene gél nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


  3. Ako používať Diclobene

  Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

  Gél sa obyčajne nanáša v množstve zodpovedajúcom veľkosti lieskového orecha (2 - 4 g gélu) 3 až 4 -krát denne na postihnuté miesto.

  Použitie u detí a dospievajúcich
  Deti a dospievajúci do 14 rokov
  Diclobene sa pre nedostatočné údaje o účinnosti a bezpečnosti nesmie používať u detí a dospievajúcich vo veku do 14 rokov.

  Dospievajúci starší ako 14 rokov
  Ak je tento liek u dospievajúcich starších ako 14 rokov potrebný na liečbu bolesti dlhšie ako 7 dní alebo ak nastane zhoršenie príznakov, je potrebné, aby sa pacient/rodič dospievajúceho pacienta poradil s lekárom.

  Ako dlho sa má Diclobene používať
  Čas používania závisí od základného ochorenia. Po úrazoch väčšinou nepresahuje 7 -10 dní. Pokiaľ nedôjde počas troch dní používania gélu Diclobene k zlepšeniu stavu, poraďte sa o ďalšom užívaní lieku s lekárom.
  Pri dlhotrvajúcich ochoreniach, napr. kĺbovom i mimokĺbovom reumatizme, dlhotrvajúcich ochoreniach kĺbov a chrbtice, Diclobene gél možno užívať i dlhodobo, prípadne kombinovať s inými protizápalovými liekmi, ale len na odporúčanie lekára.
  Gél sa ľahko rozotrie a nechá zaschnúť. Neprekrývajte nepriedušnými materiálmi, môžete priložiť elastické ovínadlo.

  Ak máte pocit, že účinok Diclobene je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

  Ak použijete viac Diclobene, ako máte
  Povedzte svojmu lekárovi, ak sa po nesprávnom používaní gélu Diclobene objavia významné vedľajšie účinky alebo ak dôjde k náhodnému predávkovaniu (napr. u detí). Lekár vám bude podľa závažnosti otravy vedieť poradiť, či sú potrebné nejaké ďalšie opatrenia.

  Ak zabudnete použiť Diclobene
  Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

  Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


  4. Možné vedľajšie účinky

  Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

  Diclobene® gél sa zvyčajne veľmi dobre znáša. V priebehu liečby sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky s nasledujúcou častosťou výskytu:

  Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
  -          vyrážka, ekzém (zápalové ochorenie kože na základe precitlivenosti), erytém (začervenanie spôsobené zápalom kože), zápal kože (vrátane podráždenia pokožky), svrbenie

  Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
  -          bulózna dermatitída (zápal kože s pľuzgiermi)

  Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):
  •          precitlivenosť (vrátane žihľavky), angioneurotický edém (opuch podkožného tkaniva),
  •          vyrážka s pľuzgiermi,
  •          astma (dýchavičnosť alebo ťažký pocit na hrudníku),
  •          zvýšená citlivosť na slnečné žiarenie.

  Často sa vyskytujú známky kožnej precitlivenosti, ako napr. sčervenanie, pálenie kože.

  Hlásenie vedľajších účinkov
  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


  5. Ako uchovávať Diclobene

  Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
  Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

  Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale a tube po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

  Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie


  6. Obsah balenia a ďalšie informácie

  Čo Diclobene obsahuje
  –               Liečivo je sodná soľ diklofenaku 10,00 mg v 1 g gélu.
  –               Ďalšie zložky sú: izopropyladipát, kyselina mliečna, izopropylalkohol, disiričitan sodný, hydroxypropylcelulóza, čistená voda.

  Ako vyzerá Diclobene a obsah balenia
  Diclobene je dostupný v baleniach s 40 g a 100 g gélu.

  Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

  Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

  Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
  ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Nemecko

  Výrobca:
  Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Nemecko

  Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
  TEVA Pharmaceuticals Slovakia, Teslova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská republika,
  tel.: +421 2 59 26 79 11

  Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2014.

  Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
  Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk

 

84453
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
ACYLPYRIN
ACYLPYRIN10 tabliet
 
1,49 
na sklade
na sklade
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19  (-19%)
4,19 
na sklade
na sklade
Lioton gel 100 000
Lioton gel 100 000gél, 100 g
12,99  (-20%)
10,39 
na sklade
na sklade
Olfen 140 mg (Diclobene)
Olfen 140 mg (Diclobene)emp med 1x5 ks
 
9,89 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
Olynth 0,1 %
Olynth 0,1 %aerodisperzia (0,1%), 10 ml
4,29 
3,79 
na sklade
na sklade
Ibalgin 400
Ibalgin 40048 tabliet
4,99 
4,39 
na sklade
na sklade
CURAPROX CS 5460 ultrasoft
9,99  (-15%)
8,49 
na sklade
na sklade
Dr.Max ČAJ DÝCHACIE CESTY
Dr.Max ČAJ DÝCHACIE CESTY20 záparových vreciek
 
1,99 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek