Dettol 0,2% antiseptický sprej
Dettol 0,2% antiseptický sprej
100 ml
Antiseptický sprej používaný na vyčistenie drobných rán a na ničenie bežných baktérií, ktoré infikujú rany.
Značka: Dettol
12345 (90%6)
4,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 311 lekárňach - doručíme do 317 lekární
4 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 9,90 
Dettol 0,2% antiseptický sprej
100 ml
12345 (90%6)
Antiseptický sprej používaný na vyčistenie drobných rán a na ničenie bežných baktérií, ktoré infikujú rany.
Značka: Dettol
4,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 311 lekárňach - doručíme do 317 lekární
4 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 9,90 

Liek je antiseptický sprej, ktorý obsahuje liečivo benzalkóniumchlorid. Používa sa na čistenie čerstvých drobných rán a na ničenie bežných baktérií, ktoré infikujú drobné rany. Určený je len na zriedkavé lokalizované a krátkodobé použitie.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti staršie ako 6 rokov:
Na každú ranu sa použije  1 alebo 2 streknutia len raz a nechá sa pôsobiť 5 minút. 

Deti vo veku 1 až 6 rokov:
Na každú ranu sa nanesie 1 streknutie len raz a nechá sa pôsobiť 5 minút. Počas jedného použitia sa môže aplikovať maximálne na 4 rany.

Môže sa použiť raz za 24 hodín počas maximálne 3-5 dní. Nesmie sa používať dlhodobo.

Spôsob použitia 

Liek je určený na miestnu dermálnu aplikáciu. Pri prvom použití alebo po dlhom období nepoužívania aby sa zabezpečila aplikácia celej dávky môže byť potrebné aktivovať rozprašovač (niekoľkokrát streknúť na vreckovku). Nie je potrebné ho riediť. Nanáša sa zo vzdialenosti 4-15 cm. Má naniesť tak, aby prekryl celú ranu. Na odstránenie prebytočnej tekutiny sa použije čistá vreckovka alebo bavlnený tampón. Nevdychuje sa. Nepoužíva sa mydlo na umytie rany, lebo môže zrušiť účinok spreja.

Upozornenie

Počas dojčenia sa neodporúča nanášať prípravok na prsia.
Liek sa nesmie používať u detí vo veku 1 rok alebo mladších.
Nepoužíva sa  v okolí očí, uší alebo genitálií, v ústach alebo na veľkých plochách tela, ktoré presahujú 5 % celkového telesného povrchu ( 5 % zahŕňa zhruba malé poranenia na oboch kolenách a lakťoch). 
V prípade náhodného zasiahnutia očí je potrebné ich vypláchnuť veľkým množstvom studenej vody.
Liek obsahuje propylénglykol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

benzalkóniumchlorid
Lieková forma ADC: sprej

Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/04557

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Dettol 0,2 % antiseptický sprej

benzalkóniumchlorid

dermálna roztoková aerodisperzia

LEN NA VONKAJŠIE POUŽITIE

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Dettol 0,2 % antiseptický sprej:

Tento liek obsahuje benzalkóniumchlorid 0,2 g/100 ml ako liečivo a propylénglykol, ktorý môže spôsobiť podráždenie pokožky.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Dettol 0,2 % antiseptický sprej obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak sa príznaky Vášho ochorenia do 5 dní nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Dettol 0,2 % antiseptický sprej a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Dettol 0,2 % antiseptický sprej

3. Ako používať Dettol 0,2 % antiseptický sprej

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Dettol 0,2 % antiseptický sprej

6. Ďalšie informácie

1. ČO JE Dettol 0,2 % antiseptický sprej A NA ČO SA POUŽÍVA

Dettol 0,2 % antiseptický sprej sa používa na čistenie čerstvých drobných rán a na ničenie bežných baktérií, ktoré infikujú drobné rany. Tento prípravok nie je určený na zlepšenie hojenia rán ani sa nepoužíva na zlepšenie hojenia rán.

Nesmie sa požívať na veľké rany a závažné poranenia a je určený len na zriedkavé, miestne a krátkodobé použitie. Má sa používať len raz za 24 hodín.

Je pripravený na použitie a nie je potrebné ho riediť.

2. SKÔR AKO POUŽIJETE Dettol 0,2 % antiseptický sprej

Nepoužívajte Dettol 0,2 % antiseptický sprej:

- u detí mladších ako 12 mesiacov;

- keď ste alergický (precitlivený) na benzalkóniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Dettol 0,2 % antiseptický sprej;

- nie je určený na dlhodobé použitie alebo na viac ako jedno použitie za 24 hodín.

Buďte zvlášť opatrný a vyhnite sa používaniu lieku Dettol 0,2 % antiseptický sprej:

- okolo očí, uší, pohlavných orgánov alebo v ústach; v prípade náhodného zasiahnutia očí vypláchnite oči veľkým množstvom studenej vody;

- nevdychujte;

- len na vonkajšie použitie;

- na veľké rany pokrývajúce viac ako 5 % povrchu tela (odhaduje sa, že 5 % zodpovedá odreninám oboch kolien a lakťov).

Používanie iných liekov:

Neodporúča sa používať Dettol 0,2 % antiseptický sprej počas používania iných podobných prípravkov, pretože nie sú k dispozícii žiadne štúdie o účinkoch pri používaní s inými liekmi.

Tehotenstvo a dojčenie:

Neočakávajú sa škodlivé účinky pri použití počas tehotenstva a dojčenia, pretože prípravok sa cez kožu vstrebáva len minimálne.

Aby sa zabránilo užitiu dojčaťom, počas obdobia dojčenia sa neodporúča nanášať prípravok na prsia.

Prosím, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom, ak chcete používať tento liek počas tehotenstva alebo dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov:

Dettol 0,2 % antiseptický sprej neovplyvní Vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

3. AKO POUŽÍVAŤ Dettol 0,2 % antiseptický sprej

Pokiaľ Vám Váš lekár nepovedal inak, vždy používajte Dettol 0,2 % antiseptický sprej presne podľa nasledujúcich pokynov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika

Len na vonkajšie použitie.

Pri prvom použití alebo po dlhom období nepoužívania môže byť potrebné aktivovať rozprašovač tým, že niekoľko krát strieknete na vreckovku alebo podobnú látku, aby sa zabezpečilo, že na poranené miesto sa nanesie celá dávka.

U dospelých a detí starších ako 6 rokov: Na každú ranu naneste dávku (1 až 2 streknutia) len raz a nechajte pôsobiť päť minút. Ak je to potrebné, na odstránenie prebytočnej tekutiny použite čistú vreckovku alebo bavlnený tampón.

U detí vo veku 1 až 6 rokov: Ak máte akékoľvek pochybnosti, prosím, pred použitím prípravku sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika. Na každú ranu naneste dávku (1 streknutie) len raz (počas jedného použitia môžete ošetriť maximálne štyri rany) a nechajte päť minút pôsobiť. Ak je to potrebné, na odstránenie prebytočnej tekutiny použite čistú vreckovku alebo bavlnený tampón.

Sprej nanášajte zo vzdialenosti od 4 do 15 cm. Nevdychujte.

Mydlo môže zrušiť účinok spreja, preto ho nepoužívajte na umytie rany ošetrenej prípravkom Dettol 0,2 % antiseptický sprej.

Ak sa rana opätovne otvorí, je možné prípravok znova naniesť, avšak nesmie sa používať dlhodobo.

Môže sa použiť len raz za 24 hodín, počas maximálne 3 – 5 dní.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto prípravku alebo ak máte akékoľvek pochybnosti o príznakoch Vášho ochorenia, prosím, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Dettol 0,2 % antiseptický sprej môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Po miestnom čistení drobných rán boli hlásené veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 000 pacientov), ktoré zahŕňajú svrbenie kože, vyrážky, podráždenie kože, pocit pálenia kože, opuch, zmenu sfarbenia alebo sčervenenie kože. Môže dôjsť k reakcii v mieste použitia prípravku, ako je popraskanie kože. Ak sa u Vás takéto reakcie vyskytnú, ihneď prestaňte prípravok používať a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Ak trpíte ekzémom, môže ho používanie prípravku zhoršiť. Bolo hlásené vypadávanie ochlpenia.

Ak akýkoľvek z vedľajších účinkov pretrváva, ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ Dettol 0,2 % antiseptický sprej

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Dettol 0,2 % antiseptický sprej po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Dettol 0,2 % antiseptický sprej obsahuje:

- Liečivo je benzalkóniumchlorid0,2 g/100 ml.

- Ďalšie zložky sú propylénglykol, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, borovicová aróma, dihydrát edetanu disodného a čistená voda.

Ako vyzerá Dettol 0,2 % antiseptický sprej a obsah balenia:

Dettol 0,2 % antiseptický sprej je číry, bezfarebný roztok s jemnou borovicovou vôňou.

Je dostupný v 10 ml a 100 ml fľaškách s rozprašovačom.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Reckitt Benckiser (UK) Ltd.

103-105 Bath Road

SL1 3UH Slough

Berkshire

Veľká Británia

Výrobca:

Reckitt Benckiser

Dansom Lane

Hull

Veľká Británia

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko

Dettolmedical Benzalkoniumchloride 0.2% Huidspray, oplossing

Bulharsko

Dettol Med Wound Spray 0.20 % w/w Cutaneous Spray Solution

Cyprus

Dettol Med Wound Spray 0.20 % w/w

Česká republika

Dettol 0,2 % antiseptický sprej

Estónsko

Dettol Med

Fínsko

Dettolmed, 2 mg/ml Sumute iholle, liuos

Francúzsko

Dettolpro 0.2%, solution pour pulvérisation cutanée

Grécko

Dettox Wound Spray 0.20% w/v

Maďarsko

Dettol Med külsőleges oldatos spray

Island

Dettolmed, 0,20% w/wHúdúdi, lausn

Írsko

Benzalkonium Chloride Reckitt Benckiser 0.20%w/w Cutaneous Spray solution

Taliansko

Dettolmed 0.2% w/w Spray Cutaneo Soluzione (Benzalconio Cloruro)

Litva

Dettol Med 0,20 % uz ādas izsmidzināms aerosols, šķīdums

Lotyšsko

Dettol Med 0,20 % odos purškalas, tirpalas

Luxembursko

Dettolmedical Benzalkoniumchloride 0,2% solution

Holandsko

Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray,oplossing voor cutaan gebruik

Nórsko

Dettolmed, 0,2 % w/w Hudspray, oppløsning

Poľsko

Dettol Med do przemywania ran

Portugalsko

Detolpro, 2 mg/g solução para pulverização cutânea

Rumunsko

DettolMed 0,2% spray cutanat, soluţie

Slovenská republika

Dettol 0,2 % antiseptický sprej

Slovinsko

DettolMed 2 mg/g dermalno pršilo, raztopina

Španielsko

DettolMed 2 mg/ml solución para pulverización cutánea

Švédsko

Dettolmed, 2 mg/ml Kutan spray, lösning

Ďalšie informácie o tomto prípravku získate u miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.

Atrium Flora, Budova C

Vinohradská 2828/151

130 00 Praha 3

Tel: +420 227 110 141

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2013.

89318
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
CARBOSORB
CARBOSORBtbl 320 mg (blis.PVC/Al) 1x20 ks
 
2,59 
na sklade
na sklade
SMECTA
SMECTAliek na hnačku, 10 vrecúšok
 
4,79 
na sklade
na sklade
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19  (-19%)
4,19 
na sklade
na sklade
HYLAK FORTE
HYLAK FORTEkvapky, 30 ml
5,39 
4,99 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
Peroxid vodíka 3 %
 
2,99 
na sklade
na sklade
NUROFEN pre deti Jahoda
NUROFEN pre deti Jahodaperorálna suspenzia, 100 ml
5,99  (-35%)
3,89 
na sklade
na sklade
Ibalgin 400
Ibalgin 40048 tabliet
4,99  (-16%)
4,19 
na sklade
na sklade
Ušné kvapky Burow - GALVEX
 
1,89 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek