DEHINEL PLUS XL 2TBL A.U.V.

1×2 tbl, liečivo pre psov

Značka: DEHINEL

Liečba zmiešaných infekcií zapríčinených škrkavkami a pásomnicami u dospelých psov.

6,49
Doprava zadarmo pri nákupe nad 19,90 € pre členov Dr.Max CLUB.

O produkte: DEHINEL PLUS XL 2TBL A.U.V. 1×2 tbl, liečivo pre psov

X25357

CIEĽOVÝ DRUH: Psy (veľké a veľmi veľké)

Liečba zmiešaných infekcií zapríčinených škrkavkami a pásomnicami u dospelých psov:

  • Nematódy
  • Škrkavky: Toxocara canis, Toxascaris leonina (neskoré nedospelé štádium a dospelé štádium), Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (dospelé formy)
  • Cestódy
  • Pásomnice: Taenia spp., Dipylidium caninum

Spôsob použitia

Na perorálne podanie.
Odporúčané dávkovanie: 15 mg/kg ž. hm. febantelu , 14,4 mg/kg pyrantelu a 5 mg/kg praziquantelu. Toto dávkovanie zodpovedá 1 tablete na 35 kg ž. hm. Tablety sa môžu rozdeliť na polovice.

Nie je potrebné obmedzovať prístup ku krmivu pred podaním, ani po podaní lieku.
Tableta(y) sa môže podať priamo psovi alebo v krmive.
Na určenie správnej dávky, je potrebné stanoviť živú hmotnosť psa čo najpresnejšie.
V prípade liečby infekcií spôsobených Toxocara spp. by mali byť suky liečené 2 týždne po pôrode a každé dva týždne až do odstavenia šteniat.
V prípade ťažkej infekcie škrkavkami by sa dávka mala opakovať každých 14 dní.
Pri pravidelnej kontrole sa odporúča jedna dávka v trojmesačných intervaloch.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ:

Na stanovenie správnej dávky, je potrebné zistiť živú hmotnosť psa čo najpresnejšie.
V prípade liečby infekcií vyvolaných Toxocara spp. by mali byť suky liečené 2 týždne po pôrode a každé dva týždne až do odstavenia šteniat.
V prípade ťažkej infekcii škrkavkami by sa dávka mala podávať každých 14 dní.
Pri pravidelnej kontrole dospelých psov sa odporúča jedna dávka v trojmesačných intervaloch.

Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Blchy sú medzihostiteľ pre bežný druh pásomnice – Dipylidium caninum.
Zamorenie pásomnicou sa môže znova objaviť v prípade, ak nebola vykonaná eliminácia medzihostiteľov ako sú blchy, myši atď.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používanie u zvierat
Tento liek sa neodporúča na použitie u psov s hmotnosťou nižšou ako 35 kg.
Čiastočne použité tablety znehodnotiť.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám
Osoby podávajúce tabletu priamo psovi alebo do krmiva by si mali po manipulácii s liekom umyť ruky.
V prípade náhodného požitie lieku okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať lekárovi písomnú informáciu pre používateľov.

Použitie počas gravidity, laktácie, znášky
Poraďte sa s veterinárnym lekárom pred liečbou gravidných súk na škrkavky.
Liek môže byť použitý počas laktácie.
Nepoužívať u súk počas prvých dvoch tretín gravidity.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia
Nepoužívať súčasne s piperazínom, pretože antihelmintický účinok pyrantelu a piperazínu (používaný v mnohých liekov na odčervenie pre psov) môže byť antagonizovaný.
Používanie s ostatnými cholinergikami môže viesť k toxicite.

Upozornenie: obrázky slúžia len na ilustračné účely.