CANESTEN
krém, 20g
Liek na vtieranie do kože s antimykotickým účinkom. Pôsobí proti baktériam, kvasinkám a plesniam. Vhodný pri kožných ochoreniach nechtov, medzi prstami.
Značka: Canesten
12345 (83%12)
6,69  
5,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 321 lekárňach - doručíme do 317 lekární
5 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo
CANESTEN
krém, 20g
12345 (83%12)
Liek na vtieranie do kože s antimykotickým účinkom. Pôsobí proti baktériam, kvasinkám a plesniam. Vhodný pri kožných ochoreniach nechtov, medzi prstami.
Značka: Canesten
6,69  
5,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 321 lekárňach - doručíme do 317 lekární
5 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek obsahuje klotrimazol - antimykotikum a používa sa lokálne na liečbu kožných ochorení spôsobených dermatofytmi, kvasinkami a plesňami:

 • plesňové ochorenia (dermatomykózy) nachádzajúce sa na rôznych častiach tela, ako medzi prstami na nohách (tinea pedis), v oblasti rias (tinea inguinalis), na trupe (tinea corporis), na rukách (tinea manuum);
 • pityriasis versicolor spôsobené kvasinkám podobnou hubou Malassezia furfur;
 • erytrazma spôsobená baktériou Corynebacterium minutissimum;
 • zápal vonkajších rodidiel u žien (vulvitída) spôsobený predovšetkým rodom Candida;
 • zápal žaluďa pohlavného údu u mužov (balanitída) spôsobený predovšetkým rodom Candida.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa nanáša 2-3x denne na postihnuté miesta v tenkej vrstve. Prúžok dlhý asi 0,5 cm postačuje na veľkosť plochy dlane.
Zvyčajná dĺžka liečby je pri dermatomykózach 3-4 týždne, pri erytrazme 2-4 týždne, pri pityriasis versicolor 1-3 týždne a pri candidosis vulvae a candidosis balanitis 1-2 týždne.

Na dosiahnutie kompletného uzdravenia sa musí krém používať najmenej tak dlho, ako je uvedené vyššie a to aj v prípade vymiznutia príznakov. Ak po 4 týždňoch liečby nenastane zlepšenie, je potrebné ďalšiu liečbu konzultovať s lekárom.

Spôsob použitia

Pred použitím je potrebné postihnuté miesta umyť a vysušiť. Krém sa aplikuje v tenkej vrstve na postihnuté miesta. Treba zamedziť kontaktu s očami. Neprehĺtať.

Upozornenie

Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa používaniu počas prvého trimestra tehotenstva.
Dojčenie sa má počas liečby prerušiť.
Bez súhlasu lekára nepoužívať u detí do 2 rokov.
Ak sa liek aplikuje v genitálnej oblasti (u žien na pysky ohanbia a susedné oblasti vonkajších pohlavných orgánov, u mužov predkožka a žaluď penisu) môže znížiť účinnosť a bezpečnosť niektorých antikoncepčných metód na báze latexu, napr. prezervatívu alebo pesaru. Tento vplyv je dočasný a vyskytuje sa iba počas liečby.
V prípade infekcie pošvy sa odporúča zdržať sa pohlavného styku. Počas používania tohto lieku sa môže infekcia preniesť na partnera. Sexuálny partner má tiež podstúpiť lokálnu liečbu, a to nielen v prípade príznakov infekcie, čím sa predchádza vzniku možnej opakovanej infekcie.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

klotrimazol
Lieková forma: Dermálny krém 
Lieková forma ADC: krém

Písomná informácia pre používateľa

Canesten
10 mg/g dermálny krém
klotrimazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 

 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 •                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 7 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

 


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 

 

 1. Čo je Canesten a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Canesten
 3. Ako používať Canesten
 4. Možné vedľajšie účinky

Ako uchovávať Canesten

 

 

 • Obsah balenia a ďalšie informácie •  
 • 1. Čo je Canesten a na čo sa používa

  Liečivo lieku klotrimazol je antimykotikum, liek na liečenie kožných ochorení.
  Pôsobí proti mnohým choroboplodným hubovitým mikroorganizmom, vrátane dermatofytov,
  kvasiniek a plesní. Pôsobí aj na niektoré druhy baktérií.

  Canesten dermálny krém sa používa na liečbu kožných infekcií a infekcií slizníc, ktoré sú spôsobené kvasinkami, plesňami a niektorými baktériami, ako sú:

  plesňové ochorenia (dermatomykózy); vyskytujú sa najčastejšie na miestach, ktoré sa ľahko zaparujú (v kožných záhyboch): medzi prstami na nohách (tinea pedum), v oblasti rias (tinea inguinalis), na trupe (tinea corporis), na rukách (tinea manuum). Prejavujú sa sčervenením, svrbením, niekedy aj olupovaním kože, prípadne môže dôjsť aj k bolestivým prasklinám kože.
  pityriasis versicolor – sa prejavuje zvyčajne na hrudníku alebo na chrbte ako olupujúce sa, nesvrbivé škvrny.
  erytrazma sa prejavuje ako hnedočervené, mierne šupinaté, ostro ohraničené nesvrbivé škvrny až plochy v oblastiach, ktoré sa môžu zapariť alebo medzi prstami.
  zápal vonkajších rodidiel u žien (vulvitída) - prejavuje sa svrbením, sčervenením, pálením, zdurením alebo bolestivosťou vonkajších rodidiel
  zápal žaluďa pohlavného údu u mužov (balanitída) - prejavuje sa sčervenením a svrbením žaluďa a predkožky, prípadne páchnucim výtokom z predkožkového vaku.

  2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Canesten

  Nepoužívajte Canesten
  - ak ste alergický na klotrimazol, cetylstearylalkohol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (uvedených v časti 6).

  Upozornenia a opatrenia
  Predtým, ako začnete používať Canesten , obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  V prípade infekcie pošvy sa odporúča zdržať sa pohlavného styku. Počas používania tohto lieku sa môže infekcia preniesť na partnera.

  Sexuálny partner má tiež podstúpiť lokálnu liečbu, a to nielen v prípade príznakov infekcie, akými sú svrbenie a zápal. Liečba oboch sexuálnych partnerov predchádza vzniku možnej opakovanej infekcie (reinfekcie).

  Ak sa vám príznaky vrátia v priebehu 1 mesiaca alebo nepozorujete zlepšenie, vyhľadajte lekára.

  Ak máte horúčku (teplotu 38 °C alebo vyššiu), bolesť podbrušia, bolesť chrbta, zapáchajúci výtok z pošvy, nevoľnosť, krvácanie z pošvy a/alebo súvisiacu bolesť chrbta, vyhľadajte lekára.

  Zamedzte kontaktu s očami. Neprehĺtajte.

  Canesten môže znížiť účinnosť a bezpečnosť ochranných antikoncepčných prostriedkov na báze gumy (prezervatív, pesar). Tento účinok je dočasný a vyskytuje sa iba počas liečby.

  Deti a dospievajúci
  Liek je určený na používanie u dospelých a je vhodný pre deti od 2 rokov.

  Iné lieky a Canesten
  Ak teraz používate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

  Tehotenstvo,  dojčenie a plodnosť
  Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

  O použití lieku v prvých troch mesiacoch tehotenstva musí rozhodnúť lekár.
  Počas liečby krémom Canesten sa má dojčenie prerušiť.

  Vedenie vozidla a obsluha strojov
  Canesten nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

  Canesten obsahuje cetylstearylalkohol
  Cetylstearylalkohol môže spôsobiť lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu).


  3. Ako používať Canesten

  Vždy používajte tento liek presne podľa návodu v tejto písomnej informácii pre používateľa. Ak si nie
  ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

  Najčastejšie sa Canesten nanáša 2 až 3-krát denne na postihnuté miesta v tenkej vrstve (zvyčajne postačuje asi 1/2 centimetra krému na plochu veľkosti dlane).
  Pred použitím je potrebné postihnuté miesta umyť a vysušiť. Na úplný účinok je nevyhnutné dostatočne dlhé používanie krému i po vymiznutí pôvodných príznakov ochorenia (napr. svrbenia). Zvyčajná dĺžka liečby je 3 až 4 týždne pri plesňových ochoreniach kože (dermatomykózy), 2 až 4 týždne pri ochorení erytrazma a 1 až 3 týždne v prípade pytiriasis versicolor. Pri zápaloch vonkajších rodidiel u žien a žaľuďa u mužov trvá liečba minimálne 1 až 2 týždne.
  Bez súhlasu lekára nepoužívajte u detí do 2 rokov.

  Ak použijete viac lieku Canesten, ako máte
  Prípady predávkovania nie sú známe.
  Pri náhodnom požití lieku dieťaťom vyhľadajte lekára alebo najbližšiu službu prvej pomoci v nemocnici.

  Ak zabudnete použiť Canesten
  Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

  Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


  4. Možné vedľajšie účinky

  Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

  Najčastejšie sa vyskytujúce vedľajšie účinky klotrimazolu, liečiva obsiahnutého v dermálnom kréme Canesten, sú nasledovné.

  Poruchy imunitného systému:
  alergická reakcia (synkopa (mdloba), hypotenzia (nízky tlak krvi), dýchavičnosť, žihľavka).

  Poruchy kože a podkožného tkaniva:
  tvorba pľuzgierov, mierna bolesť/bolesť, opuch, erytém (sčervenenie), podráždenie, exfoliácia (olupovanie kože), svrbenie, vyrážka, pichanie/pálenie.

  Hlásenie vedľajších účinkov
  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


  5. Ako uchovávať Canesten

  Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

  Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

  Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

  Nepoužívajte Canesten, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku.

  Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


  6. Obsah balenia a ďalšie informácie

  Čo Canesten obsahuje:
  •          Liečivo je klotrimazol. 1 g zmývateľného krému (typu o/v) obsahuje 10 mg klotrimazolu.
  •          Ďalšie zložky sú sorbitanstearát, polysorbát 60, cetylpalmitát, cetylstearylalkohol, benzylalkohol, oktyldodekanol, čistená voda.

  Ako vyzerá Canesten a obsah balenia
  Canesten je jemný biely krém.
  Balenie: 20 g krému.

  Držiteľ rozhodnutia o registrácii 
  Bayer, spol. s r.o.
  Digital Park II, Einsteinova 25
  851 01 Bratislava
  Slovenská republika

  Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

  Bayer, spol. s r.o.
  Tel. +42 12 59 21 31 11
  Fax +42 12 59 21 33 34
  e-mail: bayer@bayer.sk

  Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári  2014.

  Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
  Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk

 

02869
ADC

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek