CAMILIA
10x1 ml
Homeopatikum podávané deťom pri ťažkostiach spojených s prerezávaním zúbkov ( bolesť, hnačka, podráždenosť. . . ).
Značka: Boiron
12345 (81%13)
7,89   (-18%)
6,49  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 302 lekárňach - doručíme do 317 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 9,90 
CAMILIA
10x1 ml
12345 (81%13)
Homeopatikum podávané deťom pri ťažkostiach spojených s prerezávaním zúbkov ( bolesť, hnačka, podráždenosť. . . ).
Značka: Boiron
7,89   (-18%)
6,49  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 302 lekárňach - doručíme do 317 lekární
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 9,90 

Homeopatický liek sa používa pri ťažkostiach spojených s prerezávaním zubov u detí (bolesti pri prerezávaní zubov, podráždenosť, červené líca, hnačka).

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Jednej dávke zodpovedá jednodávkový obal s obsahom 1 ml.
Homeopatikum sa obvykle užíva v dávke 3 - 6 jednodávkových obalov v priebehu 24 hodín, počas 3 - 8 dní.

Ak sa príznaky zhoršia alebo pretrvávajú dlhšie ako 3 dni, je potrebné poradiť sa s lekárom alebo lekárnikom.

Spôsob použitia

Otvorí sa vrecko. Zo stripu sa odtrhne jeden jednodávkový obal. Vrecko s ostatnými dávkami sa starostlivo uzavrie tak, že sa preložia okraje na otvorenej strane vrecka. Jednodávkový obal sa otvorí otočením jeho zúženého konca. Obsah obalu sa aplikuje do ústnej dutiny dieťaťa, pričom dieťa musí byť v sediacej polohe.

Upozornenie

Po otvorení jednodávkového obalu obsah musí byť použitý okamžite.

Účinné látky

rumanček obyčajný (Chamomilla vulgaris) CH9, líčidlo americké (Phytolacca decandra) CH5, rebarbora (Rheum) CH5
Lieková forma ADC: roztok

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/05942 - ZME

 

Písomná informácia pre používateľa

CAMILIA

perorálny roztok

homeopatický liek

Chamomilla vulgaris 9 CH, Phytolacca decandra 5 CH, Rheum 5 CH

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik..

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa príznaky ochorenia vášho dieťaťa nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je CAMILIA a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete CAMILIU

3. Ako používať CAMILIU

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať CAMILIU

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je CAMILIA a na čo sa používa

CAMILIA, perorálny roztok sa používa pri ťažkostiach spojených s prerezávaním zubov u detí (bolesti pri prerezávaní zubov, podráždenosť, červené líca, hnačka).

Ak sa príznaky ochorenia vášho dieťaťa nezlepšia do 3 dní, musíte sa obrátiť na zdravotníckeho pracovníka, aby sa potvrdilo či sú príznaky spojené s prerezávaním zubov.

2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako použijete CAMILIU

Nepoužívajte CAMILIU

- ak je vaše dieťa alergické na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Tento roztok je určený iba na vnútorné použitie. Nepoužívajte roztok do oka. Nepoužívajte injekčne.

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete podávať CAMILIU.

Deti

Neprekračujte uvedenú dávku.

Iné lieky a CAMILIA

Ak vaše dieťa užíva, alebo v poslednom čase užívalo, resp. bude užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

CAMILIA a jedlo a nápoje

Vzájomné pôsobenie pri súčasnom podávaní jedla a nápojov nebolo zistené.

Tehotenstvo a dojčenie

Netýka sa tohto lieku, pretože je určený iba pre (malé) deti.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nebol zistený žiadny vplyv pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.

3. Ako používať CAMILIU

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

3 až 6 jednodávkových obalov v priebehu 24 hodín, počas 3 až 8 dní. Ak sa príznaky zhoršia alebo pretrvávajú dlhšie ako 3 dni, je potrebné poradiť s sa s lekárom alebo lekárnikom.

Tento liek je výlučne na perorálne použitie.

Umyte si ruky pred užitím lieku.

Preštudujte si inštrukcie uvedené nižšie, ako užiť CAMILIU.

  1. Otvorte vrecko.
  1. Zo stripu odtrhnite jednu dávku.
  1. Jednodávkový obal otvorte otočením jeho zúženého konca.
  1. Dieťa posaďte . Obsah obalu aplikujte do ústnej dutiny dieťaťa, jemným stlačením obalu .
  1. Vrecko s ostatnými dávkami starostlivo uzavrite tak, že preložíte okraje na otvorenej strane vrecka.

Aby bolo zaručené podanie vždy sterilného roztoku, musíte použiť vždy novú dávku v jednodávkovom obale. Otvorenú dávku neodkladajte na neskoršie použitie. Použitý jednodávkový obal zahoďte.

Ak použijete viac CAMILIE, ako máte

Ak sa vaše dieťa necíti dobre, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť CAMILIU

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, alebo lekárnika .

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára,alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať CAMILIU

Pred otvorením vrecka: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Po otvorení vrecka: Nepoužité dávky uchovávajte vo vrecku.

Po otvorení jednodávkového obalu:

- Obsah musí byť použitý okamžite

- Použitý jednodávkový obal zahoďte

- Otvorenú dávku neodkladajte na neskoršie použitie

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo CAMILIA obsahuje

1 dávka (1 ml) perorálneho roztoku obsahuje:

- Liečivá :

Chamomilla vulgaris (rumanček pravý) 9 CH……………............333,3 mg

Phytolacca decandra (líčidlo americké) 5 CH…………..................333,3 mg

Rheum (rebarbora) 5 CH…………………………………………..333,3 mg

- Ďalšia zložka je čistená voda.

Ako vyzerá CAMILIA a obsah balenia

Jednodávkový obal s obsahom 1 ml (LDPE), vrecko ALU/PE/PET, papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľa.

Jedno balenie obsahuje 10, 20 alebo 30 dávok v jednodávkovom obale.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

FRANCÚZSKO

Výrobca

BOIRON

ZAC des Frênes

1 rue Edouard Buffard

77144 Montévrain

FRANCÚZSKO

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Slovenská republika

BOIRON SK, s.r.o.

Lamačská cesta 3/A

SK-841 04 Bratislava

Tel: + 00421 2 59 201 811

e- mail: boiron@boiron.sk

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.

4341A
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
NUROFEN pre deti Jahoda
NUROFEN pre deti Jahodaperorálna suspenzia, 100 ml
5,99  (-25%)
4,49 
na sklade
na sklade
Espumisan L
Espumisan Lkvapky, 30 ml
4,49  (-24%)
3,39 
na sklade
na sklade
Calgel
Calgelgel dnt (tuba Al) 1x10 g
4,99 
4,39 
na sklade
na sklade
PARALEN SUS
PARALEN SUSsuspenzia, 100 ml
 
4,19 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
Dentinox - gel N
Dentinox - gel Nzubný gél, 10 g
 
7,79 
na sklade
na sklade
WELEDA Čaj na podporu dojčenia
4,99 
4,39 
na sklade
na sklade
CURAPROX CS 5460 ultrasoft
9,99  (-20%)
7,99 
na sklade
na sklade
JAMIESON BABY-D VITAMÍN D KVAPKY
9,69 
8,69 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek