CALCIUM 500 mg PHARMAVIT
CALCIUM 500 mg PHARMAVIT
tbl eff (tuba PP) 1x20 ks
Liek obsahujúci vápnik v šumivej forme. Podáva sa pri zvýšenej spotrebe vápnika (napr. obdobie rastu a gravidita) alebo pri nedostatku vápnika.
3,59  s DPH
Dočasne nedostupné
3 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
CALCIUM 500 mg PHARMAVIT
tbl eff (tuba PP) 1x20 ks
Liek obsahujúci vápnik v šumivej forme. Podáva sa pri zvýšenej spotrebe vápnika (napr. obdobie rastu a gravidita) alebo pri nedostatku vápnika.
3,59  s DPH
Dočasne nedostupné
3 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Šumivé tablety sú s citrónovou príchuťou a s obsahom vápnika, ktorý je nevyhnutný pre správnu funkciu svalov a nervov, pre rast kostí a zubov. Denná potreba vápnika sa pohybuje medzi 500 až 2 000 mg a zvyšuje sa počas tehotenstva, v období dojčenia a počas rastu. Liek sa užíva na pokrytie zvýšenej potreby vápnika v období rastu, počas tehotenstva a v období dojčenia. Na odporúčanie lekára sa užíva ako súčasť liečby pri rednutí kostí (osteoporóza), pri mäknutí kostí (osteomalácia), pri chorobne zvýšenej priepustnosti kapilár pri alergických reakciách, ako podporná liečba spazmofílie a tetanie (zvýšená nervová dráždivosť so sklonom k svalovým kŕčom) a podporuje takisto hojenie zlomenín. Liek môžu užívať dospelí vrátane tehotných a dojčiacich žien, deti od 5 rokov a dospievajúci. Liek neobsahuje cukor, preto je vhodný aj pre diabetikov.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelým sa obvykle podáva 1 šumivá tableta 2-3x denne. Pri osteoporóze býva zvyčajná začiatočná dávka 2x denne 2 šumivé tablety, po niekoľkých týždňoch možno túto dávku znížiť.

Deťom od 5 rokov, dospievajúcim a osobám do 24 rokov sa obvykle podáva 1 šumivá tableta 1x denne, pri ťažkých deficienciách vápnika 2-3 šumivé tablety denne.

Liek sa môže užívať na pokrytie zvýšenej potreby vápnika počas 2 mesiacov bez kontroly lekára. Pokiaľ je liek na odporúčanie lekára, dávkovanie a dĺžku liečby určí lekár.

Pri miernej hyperkalcinúrii a chronickej insuficiencii obličiek je potrebné monitorovať množstvo vylúčeného kalcia a podľa potreby znížiť alebo vysadiť ďalšie podávanie lieku. Pri kombinácii s väčším množstvom vitamínu D ako 1 000 IU nesmie celodenná dávka vápnika prevýšiť 2 šumivé tablety a je potrebné sledovať vylučovanie vápnika močom.

Spôsob použitia

Šumivá tableta sa rozpustí v pohári vody (asi 200 ml), roztok sa po úplnom rozpustení tablety vypije. Odporúča sa užívať počas jedla alebo bezprostredne po jedle.

Upozornenie

V období tehotenstva a dojčenia môže žena užívať tento liek iba pod lekárskym dohľadom.
Bez porady s lekárom neužívať súčasne žiadne lieky obsahujúce vápnik alebo vitamín D.
Vápnik znižuje absorpciu vitamínov rozpustných v tukoch.
Vstrebávanie vápnika zhoršuje: kyselina listová, kyselina šťaveľová, soli horčíka, soli draslíka a soli sodíka.
Medzi podávaním vápnika a tetracyklínu musí byť časový odstup najmenej 3 hodiny.
Uchovávať pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC a v Príbalovom letáku.

Účinné látky

vápnik
Vitamíny a minerály: vápnik 
Lieková forma: Šumivé tablety 
Lieková forma ADC: šumivé tablety
Písomná informácia pre používateľa

CALCIUM 500 mg PHARMAVIT
šumivé tablety

uhličitan vápenatý


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 •                 Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii sa dozviete:
 1. Čo je CALCIUM 500 mg PHARMAVIT a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CALCIUM 500 mg PHARMAVIT
 3. Ako užívať CALCIUM 500 mg PHARMAVIT
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať CALCIUM 500 mg PHARMAVIT
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je CALCIUM 500 mg PHARMAVIT a na čo sa používa

Liek obsahuje šumivé tablety s citrónovou príchuťou s obsahom vápnika, ktorý je nevyhnutný pre správnu funkciu svalov a nervov, pre rast kostí a zubov. Denná potreba vápnika sa pohybuje medzi 500 až 2 000 mg a zvyšuje sa počas tehotenstva, v období dojčenia a počas rastu. Liek sa užíva na pokrytie zvýšenej potreby vápnika v období rastu, počas tehotenstva a v období dojčenia. Na odporúčanie lekára sa užíva ako súčasť liečby pri rednutí kostí (osteoporóza), pri mäknutí kostí (osteomalácia), pri chorobne zvýšenej priepustnosti kapilár pri alergických reakciách, ako podporná liečba spazmofílie a tetanie (zvýšená nervová dráždivosť so sklonom k svalovým kŕčom) a podporuje takisto hojenie zlomenín. Liek môžu užívať dospelí vrátane tehotných a dojčiacich žien, deti od 5 rokov a dospievajúci. Liek neobsahuje cukor, preto je vhodný aj pre diabetikov.
Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CALCIUM 500 mg PHARMAVIT

Neužívajte CALCIUM 500 mg PHARMAVIT
 • ak ste alergický na uhličitan vápenatý alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
 • ak máte ťažkú poruchu funkcie obličiek s obličkovými kameňmi
 • ak máte zvýšenú hladinou vápnika v krvi (napr. pri ochorení prištítnych teliesok) a u pacientov s hypervitaminózou D
 • ak užívate lieky proti srdcovému zlyhaniu (digoxín), môžete vápnik užívať iba so súhlasom ošetrujúceho lekára a pod jeho kontrolou.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať CALCIUM 500 mg PHARMAVIT, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

O vhodnosti súčasného užívania lieku CALCIUM 500 mg PHARMAVIT s inými liekmi sa poraďte so svojím lekárom.
Bez porady s lekárom neužívajte súčasne žiadne lieky obsahujúce vápnik alebo vitamín D.
Pri predávkovaní alebo náhodnom použití väčšieho množstva tabliet dieťaťom vyhľadajte lekára.
Liek neobsahuje cukor, preto je vhodný aj pre diabetikov.

Iné lieky a CALCIUM 500 mg PHARMAVIT
Účinky lieku CALCIUM 500 mg PHARMAVIT a iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.
Vápnik môže zosilňovať účinok a zhoršovať znášanlivosť kardiotoník (napr. digoxínu), znižovať účinok niektorých antibiotík (tetracyklínu a kanamycínu) a vitamínov rozpustných v tukoch (vitamín A a D), pretože znižuje ich vstrebávanie. Naopak vstrebávanie vápnika zhoršuje kyselina listová a šťavelová, soli horčíka, draslíka a sodíka. Pri súčasnom užívaní lieku s vitamínom D vzniká riziko hyperkalciémie (nadmerné množstvo vápnika v krvi).
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi

Tehotenstvo a dojčenie
Vápnik predstavuje normálnu a potrebnú zložku potravy a jeho potreba je v období tehotenstva a dojčenia zvýšená. Počas tehotenstva a dojčenia používajte CALCIUM 500 mg PHARMAVIT iba pod lekárskym dohľadom.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
CALCIUM 500 mg PHARMAVIT nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako užívať CALCIUM 500 mg PHARMAVIT

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka, pokiaľ lekár neurčí inak, je u dospelých 2-3 tablety denne.

Použitie u detí a dospievajúcich
Deti od 5 rokov, dospievajúci a osoby do 24 rokov užívajú jedenkrát denne jednu tabletu.

Tablety sa rozpustia v pohári vody (asi 200 ml), roztok sa užíva počas jedla alebo hneď po ňom.
Liek sa môže užívať na pokrytie zvýšenej potreby vápnika počas dvoch mesiacov bez kontroly lekára. Pokiaľ užívate liek na odporúčanie lekára, dávkovanie a dĺžku liečby vám určí váš lekár.

Ak užijete viac lieku CALCIUM 500 mg PHARMAVIT, ako máte
Ak užijete viac šumivých tabliet alebo pri náhodnom užití lieku dieťaťom vyhľadajte lekára.
Pri užívaní vápnika vo forme šumivých tabliet nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

Ak zabudnete užiť CALCIUM 500 mg PHARMAVIT
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
CALCIUM 500 mg PHARMAVIT sa obvykle dobre znáša, niekedy sa však môžu vyskytnúť nežiaduce účinky ako zápcha, nechutenstvo alebo tlak v nadbrušku.
Precitlivenosť na liek sa môže prejaviť náhle vzniknutým opuchnutím tváre s poruchami dýchania, vyrážkou a svrbením kože. V tomto prípade ihneď prerušte užívanie lieku a vyhľadajte lekára!

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať CALCIUM 500 mg PHARMAVIT

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25°C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a štítku na tube po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia môžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo CALCIUM 500 mg PHARMAVIT obsahuje

- Liečivá sú uhličitan vápenatý 1 250 mg, zodpovedá vápniku 500 mg .
- Ďalšie zložky sú bezvodá kyselina citrónová, nátriumriboflavínfosfát, hydrogénuhličitan sodný, makrogol, sodná soľ sacharínu, citrónová aróma.

Ako vyzerá CALCIUM 500 mg PHARMAVIT a obsah balenia
Okrúhle svetložlté šumivé tablety s citrónovou príchuťou a vôňou.
Balenie obsahuje 20 šumivých tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
WALMARK a.s.
Oldřichovice 44
739 61 Třinec
Česká republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v decembri 2015.Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
99889
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
ACYLPYRIN
ACYLPYRIN10 tabliet
 
1,49 
na sklade
na sklade
CALCIUM CHLORATUM-TEVA
CALCIUM CHLORATUM-TEVAroztok, 100 ml
4,89 
4,69 
na sklade
na sklade
IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg
 
4,99 
na sklade
na sklade
Strepfen
Strepfenpas ord 8,75 mg 1x24 ks
 
8,49 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
MUCOSOLVAN pre dospelých
MUCOSOLVAN pre dospelýchsir 30 mg/5 ml 1x100 ml
 
6,49 
na sklade
na sklade
MILGAMMA N
MILGAMMA Ncps 1x100 ks
26,49  (-17%)
21,89 
na sklade
na sklade
Wobenzym
Wobenzym800 tabliet
109,49 
95,49 
na sklade
na sklade
CURAPROX CS 5460 ultrasoft
9,99  (-20%)
7,99 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek