Úvodná stránkaVízia spoločnostiNaše lekárneAktuálne akcieProdukty Dr.MaxKarta Dr. MaxDermoporadenstvoKariéra
 

Office Košice – fakturačné údaje/sídlo


MIRAKL, a.s.
Moldavská cesta 8/A
040 11 Košice

IČO: 35 895 136
DIČ: 202 186 44 27
IČ DPH: SK202 186 44 27

Office Bratislava


Digital Park II/D
Einsteinova 23
851 01 Bratislava

Office Košice – fakturačné údaje


DOMOV ZDRAVIA, a.s.
Moldavská cesta 8/A
040 11 Košice

IČO: 46 275 495
DIČ: 20 23 31 20 38
IČ DPH: SK20 23 31 20 38

Office Bratislava/sídlo


DOMOV ZDRAVIA, a.s.
Moskovská 13
811 08  Bratislava

   
Meno a priezvisko
Tel./klapka
Mobilné číslo
E-mail
Mesto

VEDENIE SPOLOČNOSTI

 
 
 
 
Tomáš SLECHAN, Mgr.
/ Výkonný riaditeľ /

0903 555 030
Bratislava
Sína NIKU, Ing.
/ Riaditeľ pre rozvoj obchodu/
 
0903 712 711
Bratislava
Marek CITA, Ing.
/ Prevádzkový riaditeľ /

0911 589 054
Bratislava
Martina BELIŠOVÁ, PharmDr.
/ Personálna riaditeľka /

0911 697 117

Bratislava
Vladimír ROŽÁT, Ing.
/ Finančný riaditeľ /

0904 829 529

Bratislava
Marián HODÁK, Ing.
/ Obchodný riaditeľ /

0918 830 170
Bratislava
Jana FRITZ, Mgr.
/ Riaditeľ pre predaj a marketing /

0905 835 934

fritz.jana@drmax.sk

Bratislava
Ivan PULKERT, Ing.
/ Technický riaditeľ /
0904 824 935
Bratislava
Slavomír ZÁBORSKÝ, Ing.
/ Riaditeľ IT /

0911 697 994
Bratislava
Alexandra KARŠAYOVÁ
/ Akvizičná riaditeľka /

0903 288 082
Bratislava
         
SEKRETARIÁT
       
Veronika PEŠKOVÁ
/ Asistentka vedenia spoločnosti /

0911 697 903

Bratislava
 
 
 
 
 
PERSONÁLNE ODDELENIE        
Renáta MARKOVICHOVÁ, Ing.
/ Vedúca personálno-mzdového úseku /

055/28 13 228

 

0911 697 775

markovichova.renata@drmax.sk Košice
Zdenka SLUNSKÁ, Mgr., PhD.
/ Manažér pre vzdelávanie a rozvoj /
 
0911 032 770
slunska.zdenka@drmax.sk Bratislava
Ladislav PÔČIK, PharmDr.
/ Manažér kontroly procesov /
 
0911 295 165

pocik.ladislav@drmax.sk Lučenec
Anna JANOŠKOVÁ, Mgr.
/ Špecialista ľudských zdrojov /
 

0904 382 506

janoskova.anna@drmax.sk Bratislava
Eva ČEPANOVÁ, Mgr.
/ Referent personálneho oddelenia /
 

0911 446 454

cepanova.eva@drmax.sk Bratislava
Mariana SPIŠÁKOVÁ, Ing.
/ Personalistka /

055/28 13 255

0911 066 829

spisakova.mariana@drmax.sk Košice
Ľubomír BRADA
/ Referent personálneho oddelenia /

055/28 13 256

0911 066 830

brada.lubomir@drmax.sk Košice
Gabriela BÁNYÁSZOVÁ
/ Referentka personálneho oddelenia /
055/28 13 220
 
Košice
Katarína KUCKOVÁ
/ Mzdová účtovníčka /
055/28 13 214
  Košice
Alena SUCHÁ
/ Mzdová účtovníčka /
 055/28 13 207   sucha.alena@drmax.sk Košice
Adela ANCINOVÁ
/ Mzdová účtovníčka /
 055/28 13 250   ancinova.adela@drmax.sk Košice
 Edita TOMKOVÁ
/ Mzdová účtovníčka /
 055/28 13 232   tomkova.edita@drmax.sk Košice
Peter HNÁTH, PharmDr.
/ Špecialista e-learningu /
 

0911 029 630

hnath.peter@drmax.sk Piešťany

       
MARKETINGOVÉ A OBCHODNÉ ODDELENIE        
Tomáš SCHUCHMANN, Ing., PhD.
/ Marketingový manažér a hovorca /
055/28 13 221
0911 295 029
Košice
Lucia KURÁKOVÁ, Mgr.
/ Marketingová manažérka /

0904 452 666

kurakova.lucia@drmax.sk

Bratislava
Ingrid NEMCOVÁ, Ing.
/ Obchodná manažérka - senior /
055/28 13 239
0911 295 808

nemcova.ingrid@drmax.sk

Bratislava
Michala MESÁROŠOVÁ, Ing.
/ Obchodná manažérka /
  0911 295 045 mesarosova.michala@drmax.sk Bratislava
Matúš TEKEĽ, Mgr.
/ Manažér pre rozvoj privátnej značky /

0903 295 973

tekel.matus@drmax.sk

Bratislava
Katarína CIPOVOVÁ WELTHEROVÁ
/ Referent pre privátnu značku /
  0904 438 013 cipovova.katarina@drmax.sk Bratislava
Zora STEHELOVÁ, Ing.
/ Analytik obchodno-marketingového
oddelenia /
055/28 13 240
0911 790 054

stehelova.zora@drmax.sk

Košice
Miroslava VARGOVÁ, PharmDr.
/ Obchodný manažér /

0904 825 008

vargova.miroslava@drmax.sk

Bratislava
Lucia DEŠŤOVÁ, Mgr.
/ Marketingový špecialista /
  0911 446 453 destova.lucia@drmax.sk Bratislava
Mária GOBOŇOVÁ
/ Správca číselníka /

0901 961 472
novytovar@drmax.sk Prešov
Adriana RACHVALOVÁ, Mgr.
/ Referent marketingového oddelenia /
055/28 13 234
 
Košice
Monika BEŇOVÁ, Mgr.
/ Špecialista riadenia kategórií sortimentu /
 
0903 295 185

benova.monika@drmax.sk Bratislava
Andrea SZYMECZEK, Ing.
/ Špecialista riadenia kategórií sortimentu /
 
 

szymeczek.andrea@drmax.sk  
Antónia GAÁLOVÁ, Mgr.
 / Manažér pre styk s kľúčovými zákazníkmi /
 
0911 297 987

 gaalova.antonia@drmax.sk Bratislava
Rastislav PODRACKÝ
 / Manažér pre styk s kľúčovými zákazníkmi /
 
0904 457 901

 podracky.rastislav@drmax.sk Bratislava
Stanislav KRIVÁK, PharmDr., PhD.
 / Manažér pre styk s kľúčovými zákazníkmi /
 
0911 041 851

krivak.stanislav@drmax.sk  Košice
         
AKVIZIČNÉ ODDELENIE        
Tibor VINCZE
/ Akvizičný manažér /

 

0911 703638
 Bratislava
Ing. Daniel VOROBEĽ
/ Akvizičný manažér /

 

0904 361889
 Košice
         
TECHNICKÉ ODDELENIE        
Peter FILIP
/ správca majetku - účtovník /

055/28 13 242

0903 295 169
Košice
Milan KIZEK
/ Správca majetku /

055/28 13 242

0911 295 042
Košice
Peter PACH
/ Koordinátor stavebných prác /

055/28 13 209

0911 299 011
 
Košice
Martin MURÍN, Ing.
/ Referent TU /
055/28 13 242
0911 295 291
Košice
Martina MOLČANOVÁ
/ Referentka technického odd. a akvizícií/
055/28 13 247
  molcanova.martina@drmax.sk Košice
         
IT ODDELENIE        
Peter BARANEC, Ing.
/ Systémový administrátor /
055/28 13 206 0903 295 004 baranec.peter@drmax.sk  Košice
Richard GRAINDA, Ing.
/ IT manažér/

0903 793 258
Bratislava
Marek ZELEŇÁK, Ing.
/ Systémový administrátor /
055/28 13 257
0911 790 058
Košice
         
EKONOMICKÉ ODDELENIE        
Ľubica RYBNÍČKOVÁ, Ing.
/ Treasury manažér /
055/28 13 203
0903 295 162
Košice
Katarína BLANÁROVÁ, Ing.
/ Treasury špecialista /
055/28 13 227
  Košice
Marta KRMESKÁ, Ing.
/ Vedúca ekonomického úseku /
055/28 13 210
 
Košice
Tomáš MAJTHÉNYI, Ing.
/ Finančný kontrolór /

0911 589 316
Bratislava
Zuzana DEMČÁKOVÁ, Ing.
/ Finančný kontrolór /

0904 457 875
Bratislava
Ľubomír KALAFUT, Ing.
/ Finančný kontrolór /

0904 829 548
Bratislava
Mária SURGENTOVÁ
/ Účtovník senior /
055/28 13 204
 
Košice
Mária PODOLINSKÁ
/ Účtovníčka /
055/28 13 217
 
Košice
Mária TOMIČOVÁ , Ing.
/ Účtovníčka /
055/28 13 224
 
Košice

Jana VAŠKOVÁ
/ Účtovníčka /

055/28 13 226

 

Košice
Jana HAVERLOVÁ
/ Účtovník senior /
055/28 13 229   haverlova.jana@drmax.sk Košice
Viera RYBÁROVÁ, Ing.
/ Účtovníčka /
055/28 13 230   rybarova.vierka@drmax.sk Košice
Kristína MÁRTONOVÁ, Ing.
/ Účtovník senior /
055/28 13 231   martonova.kristina@drmax.sk Košice
Jarmila ŠLAUKOVÁ
/ Účtovníčka /
055/28 13 237   slaukova.jarmila@drmax.sk Košice
Mária VLADIMÍROVÁ, Ing.
/ Účtovník a správca účt. systému /
055/28 13 238   vladimirova.maria@drmax.sk Košice
Eva NOVYSEDLÁKOVÁ, Ing.
/ Účtovníčka /
055/28 13 243   novysedlakova.eva@drmax.sk Košice
Ivona MITROVIČOVÁ, Ing.
/ Účtovník a správca účt. systému /
055/28 13 244   mitrovicova.ivona@drmax.sk Košice
Miriam SIROTŇÁKOVÁ
/ Účtovníčka /
055/28 13 218   sirotnakova.miriam@drmax.sk Košice
Andrea FILIPOVÁ, Ing.
/ Účtovníčka /
055/28 13 212   filipova.andrea@drmax.sk Košice
Dana ŠIMOVÁ
/ Účtovníčka /
 055/28 13 251    simova.dana@drmax.sk Košice
Beáta VANÍČKOVÁ, Bc.
/ Účtovníčka /
 055/28 13 213    vanickova.beata@drmax.sk Košice
Anna HURTUKOVÁ
/ Účtovníčka /
 055/28 13 252     hurtukova.anna@drmax.sk Košice
Marie HOLODŇÁKOVÁ, Ing.
/ Účtovníčka /
 055/28 13 253     holodnakova.marie@drmax.sk Košice
Daniela KATOČOVÁ, Mgr.
/ Účtovníčka /
 055/28 13 248     katocova.daniela@drmax.sk Košice
Agáta KOČIŠOVÁ, Ing.
/ Účtovníčka /
055/28 13 241   kocisova.agata@drmax.sk Košice
         
PREVÁDZKOVÉ ODDELENIE        
Silvia MASTIKOVÁ, PharmDr.
/ Regionálny riaditeľ – región 01 /
 

mastikova.silvia@drmax.sk  
Beáta KUBANOVÁ, Mgr.
/ Manažér projektu zásobovania
pre Svet zdravia /

0901 961 053
 
Radovan KALMÁR, Mgr.
/ Regionálny riaditeľ - región 03 /
okres LC, RA, RS, RV, VK
 
0911 295 030
 
Marek GAŠPARÍK
/ Regionálny riaditeľ - región 05 /
okres BA, DS
 
0911 295 033
 

okres BJ, HE, PO, SL, SP, SV, VT
 

 
Ján MATTA, Mgr.
/ Regionálny riaditeľ - región 06 /
okres BY, CA, DK, MT, RK, ZA
 
0911 295 119  
Martin BOBROVSKÝ, Mgr.
/ Regionálny riaditeľ - región 07 /
okres GA, HC, PN, SA, SC
  0911 010 072 bobrovsky.martin@drmax.sk  
Andrej JAKUBÍK, Ing.
/ Regionálny riaditeľ - región 08 /
okres IL, MY, NM, TN
  0911 295 166
jakubik.andrej@drmax.sk  
Jaroslav VIGH, Mgr.
/ Regionálny riaditeľ - región 11 /
okres BB, BR, LM
  0911 295 005 vigh.jaroslav@drmax.sk  
Andrej KUKUČKA
/ Regionálny riaditeľ - región 10 /
okres NR, NZ, PD, PE, TO
  0901 961 060
kukucka.andrej@drmax.sk
 
Juraj HVORECKÝ, Ing.
/ Regionálny riaditeľ - región 12 /
okres BS, LV, ZH, ZV, RS, NB
  0911 298 202 hvorecky.juraj@drmax.sk  
Mgr. Petronela BEHÚLOVÁ
/ Regionálny riaditeľ - región 04 /
okres BA, MA, SI, TT
  0911 295 245 behulova.petronela@drmax.sk
Rastislav POLÁK, Ing.
/ Regionálny riaditeľ - región 13 /
okres GL, KE, KK, PP, SN
  0918 701 847 polak.rastislav@drmax.sk  
Dana SVATKOVÁ, Mgr.
/ Regionálny riaditeľ - región 02 /
okres KE, MI, CT, TV
  0911 298 081 svatkova.dana@drmax.sk  
Denis ČABAJ, Ing.
/ Regionálny riaditeľ - región 09 /
okres TN, BY, PB, PE, PD, PU
  0911 295 553 cabaj.denis@drmax.sk  

 

 

 

 

Vaše podnety

 

Poradňa

 

Kontakty na vedenie spoločnosti
Zoznam našich lekární (na stiahnutie ako XLS)

Kde nás nájdete

Interaktívna mapa pre vašu rýchlu navigáciu

 

V lekárňach Dr.Max môžete platiť týmito typmi poukážok

Sodexo Universal passSodexo Relax passSodexo Vital passSodexo Flexi passCadhocMedicalBenefit plus